МЕНЮ
Ka tèm sa a dwe itilize kèlkeswa mòd nan chwazi transpò, osi byen ke lè w ap itilize plis pase yon sèl mòd nan transpò.
DDPIncoterms-2010-VINCULUM-Kouman kay koutim nan Vladivostok-GK-IMPORT40Faktori oswa depo nan manifakti oswa vandèLivrezon soti nan faktori a oswa depo nan tèminal la nan depaPlasman nan machandiz nan tèminal kago anPlasman machandiz sou bato aFwontyè Eta aTranspò lanmè nan pò a nan egzeyatAkomodasyon nan depo depo tanporè nan pò a nan rive (dechaje)Livrezon nan machandiz pare pou dechaje soti nan yon machinDepo konsiyatèr laZòn nan nan depans yo ak responsablite nan vandè a nan DDPZòn nan nan depans yo ak responsablite nan achtè a nan DDPMoman sa a nan tranzisyon nan risk nan DDP!

Livrezon Devwa Peye (Delivered Duty Peye) vle di ke vandè a delivre lè lage nan achtè a machandiz yonetwaye nan devwa koutim ki nesesè pou enpòtasyon sou yon machin ki rive, pare pou dechaje nan kote yo rele destinasyon an. 

DDP enpoze responsablite maksimòm sou vandè a. Vandè a pote tout depans ak risk ki asosye avèk livrezon machandiz yo nan destinasyon an, e li oblije ranpli fòmalite koutim nesesè pa sèlman pou ekspòtasyon, men tou pou enpòte, pou peye nenpòt frè pou ekspòtasyon ak enpòte, epi pou akonpli tout fòmalite koutim yo.

Li rekòmande ke pati yo idantifye pwen an nan destinasyon an te dakò avèk presizyon ke posib, depi depans sa yo ak risk jiska pwen sa a yo fèt pa vandè a. Se vandè a rekòmande bay kontra nan cha nan ki se tankou yon chwa avèk presizyon reflete. Si vandè a, anba kontra l ', pote pri a nan dechaje nan destinasyon an te dakò, vandè a pa gen dwa a mande konpansasyon pou achtè a pou depans sa yo sòf si otreman te dakò pa pati yo.

Pati yo pa rekòmande pou yo itilize DDPsi vandè a pa dirèkteman oswa endirèkteman kapab asire aplikasyon an nan fòmalite koutim pou enpòte (clearance enpòte).

Si pati yo vle konfye achtè a ak tout risk yo ak depans pou fòmalite koutim pou enpòte, li se rekòmande yo sèvi ak tèm nan. DDP.

VAT oswa lòt takspeyab sou enpòte yo te pote soti nan depans vandè a, sòf si otreman ekspreseman dakò nan kontra a nan vant.

Pou achtè a DDP Li se pratik paske ekspòtatè a pran sou aspè yo òganizasyonèl nan livrezon an ak clearance koutim nan machandiz yo, men vandè a ap toujou gen ladan tout frè sa yo nan pri a nan machandiz yo. Kondisyon sa yo trè pratik pou achtè a, depi li konnen pri final la nan machandiz yo nan depo l 'davans nan etap konklizyon an.

Chèche konnen kisa ou bezwen konsidere epi pran lè wap chwazi yo DDP Fèmen lis aksyon lè DDP
  • klèman dakò ak vandè a epi defini nan kontra a kote livrezon machandiz yo;
  • dakò ak konpayi asirans lan kondisyon ki nan asirans, si sa nesesè;

 

Obligasyon jeneral nan vandè ak achtè anba kondisyon yo DDP

A.1.Se vandè a oblije an akò ak kontra a nan vant yo bay achtè a ak machandiz yo, kont komèsyal -fakti, osi byen ke nenpòt ki lòt prèv ki montre konfòmite nan byen yo ak kondisyon ki nan kontra a nan vant, ki ka gen obligasyon anba kondisyon ki nan kontra a.
Nenpòt dokiman refere yo bay nan paragraf A1-A10 dwe ranplase pa ekivalan dosye elektwonik oswa pwosedi, si li se te dakò ant pati konsèné yo oswa se komen.
B.1. Achtè a dwe peye pri a nan byen yo, jan yo bay nan kontra a nan sale.
Nenpòt dokiman refere yo bay nan paragraf B1-B10 ka nan fòm lan nan yon dosye ekivalan elektwonik oswa lòt pwosedi, si yo dakò pa pati yo oswa ki komen.

2.Lisans, pèmi, kontwòl sekirite ak lòt fòmalite anba kondisyon yo DDP

A.2.Si sa nesesè, se vandè a oblije, pwòp depans nan pòch li ak sou pwòp risk li yo, yo jwenn yon lisans ekspòtasyon ak enpòte oswa lòt pèmisyon ofisyèl epi ranpli tout fòmalite koutim ki nesesè pou ekspòte machandiz yo, transpòte yo nan nenpòt ki peyi ak pou enpòte machandiz yo.
B.2.Si sa nesesè, se achtè a oblije bay vandè a, nan demann l 'yo, nan risk li yo ak nan depans l' yo, asistans nan jwenn yon lisans enpòte oswa lòt pèmisyon ofisyèl nan enpòte machandiz yo.

3. Kontra cha ak asirans anba kondisyon yo DDP

A.3.a) Kontra nan cha
Vandè a dwe, nan pwòp depans l 'yo, antre nan yon kontra pou cha nan machandiz yo nan plas la yo te rele nan destinasyon oswa nan pwen yo te dakò (si genyen) nan kote ki te dakò nan destinasyon. Si yon pwen patikilye pa dakò oswa yo pa kapab detèmine, baze sou pratik, vandè a ka chwazi pwen ki pi apwopriye pou objektif li nan destinasyon yo te dakò.
b) Kontra asirans
Vandè a pa gen okenn obligasyon achtè a antre nan yon kontra asirans. Sepandan, se vandè a oblije bay achtè a, nan demann l 'yo, nan risk li yo ak nan depans li (si genyen), enfòmasyon ki nesesè pou achtè a jwenn asirans.
B.3.a) Kontra nan cha
Achtè a pa gen okenn obligasyon bay vandè a konkli kontra a nan cha.
b) Kontra asirans
Achtè a pa gen okenn obligasyon bay vandè a konkli yon kontra asirans. Sepandan, achtè a dwe bay vandè a, sou demann li a, ak enfòmasyon ki nesesè pou konklizyon kontra asirans lan.

4. Akouchman ak akseptasyon machandiz anba kondisyon yo DDP

A.4.Vandè a dwe delivre machandiz yo pa mete yo a dispozisyon achtè a sou machin lan ki te rive, pare pou dechaje, nan pwen yo te dakò, si genyen, nan kote yo rele destinasyon nan dat la te dakò oswa peryòd.
B.4.Achtè a dwe pran livrezon machandiz yo lè li fèt an akò avèk paragraf A4.

5. Transfè risk anba kondisyon yo DDP

A.5.Machann va pote tout pèt oswa domaj nan byen yo jouk lè tankou delivre nan akò avèk paragraf A4, ak eksepsyon de risk ki gen nan pèt oswa andomajman ki nan sikonstans sa yo refere yo bay nan paragraf B5.
B.5.Achtè a pote tout risk nan pèt oswa domaj nan machandiz yo.
soti nan moman sa a nan livrezon li yo dapre paragraf A4.
Si:
a) achtè a pa fè travay li dapre paragraf B2, li pote tout risk ki asosye nan pèt oswa domaj nan machandiz yo; oswa
b) achtè a pa bay avi an akò avèk paragraf B7, li pote tout risk nan pèt oswa domaj nan byen yo soti nan dat la te dakò oswa dat la sou ki peryòd nan livrezon te dakò ki ekspire,
bay yo ke machandiz yo te byen klè endividyalize kòm byen yo ki se sijè a nan kontra a.

6 Alokasyon depans nan kondisyon yo DDP

A.6.Vandè a dwe peye:
  • nan adisyon a depans yo founi pou nan paragraf A3 a), tout depans ki gen rapò ak machandiz yo jiskaske yo lage nan akò avèk paragraf A4, eksepte pou depans yo peye pa achtè a, jan yo di sa nan paragraf B6;
  • nenpòt ki frè dechaje nan destinasyon an ki atribuabl a vandè a anba kontra a nan cha;
  • si sa nesesè, depans ki asosye ak aplikasyon an nan fòmalite koutim nesesè pou ekspòtasyon ak enpòte, ak peman nan tout devwa, taks ak frè prelve sou ekspòtasyon an ak enpòte nan machandiz, osi byen ke depans yo nan transpòte machandiz nan nenpòt ki peyi nan livrezon li yo, jan yo prevwa pou nan paragraf A4.
B.6.Achtè a dwe peye:
  • tout depans ki gen rapò ak byen yo soti nan moman sa a nan livrezon yo, jan yo di sa nan paragraf А4;
  • tout depans dechaje nesesè pou aksepte machandiz yo soti nan mwayen transpò ki rive nan kote yo rele destinasyon an, si, anba kontra a, depans sa yo pa fèt pa vandè a;
  • nenpòt depans adisyonèl ki fèt kòm yon rezilta nan akonplisman pa-pa l 'nan devwa l' an akò avèk paragraf B2 oswa echèk bay l 'ak yon avi an akò avèk paragraf B7, bay ke machandiz yo te klèman endividyalize kòm machandiz ki se sijè a nan kontra a.

7. Notifikasyon bay achtè ak vandè anba kondisyon yo DDP

A.7.Vandè a dwe bay achtè a ak yon avi apwopriye ki pèmèt achtè a pran mezi nòmalman nesesè yo ki ap pèmèt l 'nan efè aksepte a nan byen yo.
B.7.Depi vandè a gen dwa detèmine dat la nan peryòd ki te dakò ak / oswa nan pwen aksepte nan machandiz yo nan kote yo rele destinasyon an, li dwe bay vandè a yon avi apwopriye sou sa.

8. Dokimantè prèv livrezon anba kondisyon yo DDP

A.8.Vandè a dwe bay pwòp depans li yon dokiman ki pèmèt achtè a pran livrezon machandiz yo, jan yo bay nan paragraf A4 / B4.
B.8.Achtè a dwe aksepte prèv livrezon ki soti nan akò avèk A8.

9. Tcheke, anbalaj, etikèt ak enspeksyon machandiz anba kondisyon yo DDP

A.9.Vandè a dwe pote tout depans ki asosye avèk tcheke machandiz yo (bon jan kalite kontwòl, mezire, peze, konte) nesesè pou livrezon machandiz an akò ak A4, osi byen ke depans pou enspekte machandiz yo anvan chajman, ki otorize nan peyi a ekspòtasyon ak enpòte.
Se vandè a oblije asire anbalaj la nan machandiz yo pwòp depans l 'yo, sòf si li se òdinè nan sektè a bay komès bato byen yo espesifye nan kontra a san yo pa anbalaj. Vandè a ka pake machandiz yo yon fason ki nesesè pou transpò yo, sòf si achtè a notifye vandè a kondisyon anbalaj espesifik anvan li fè kontra a. Make machandiz ki gen pake yo dwe byen okipe.
B.9.Achtè a pa oblije ranbouse vandè a pou depans sa yo ki fèt pa l 'pou enspeksyon obligatwa nan byen yo anvan chajman, ki se te pote soti nan lòd otorite yo nan peyi a nan ekspòtasyon ak enpòte.

10. Asistans pou jwenn enfòmasyon ak depans ki gen rapò ak kondisyon yo DDP

A.10.Si sa nesesè, vandè a dwe san pèdi tan bay achtè a oswa ede l 'nan jwenn, nan demann achtè a, nan risk li ak nan depans l' yo, dokiman ak enfòmasyon, ki gen ladan enfòmasyon sou sekirite, ke achtè a ka bezwen transpòte machandiz yo nan destinasyon final la ( ), - soti nan destinasyon an yo te rele.
Se vandè a oblije ranbouse achtè a pou tout depans yo ak frè ki fèt pa achtè a nan jwenn oswa bay asistans nan jwenn dokiman yo ak enfòmasyon jan yo prevwa pou nan paragraf B10.
B.10.Achtè a dwe enfòme vandè a nan yon fason apwopriye nan kondisyon yo pou enfòmasyon sekirite pou ke vandè a ka aji an akò ak pwen A10 la.
Se achtè a ki oblije ranbouse vandè a pou depans ki fèt ak frè pou bay oswa pou ede jwenn dokiman ak enfòmasyon, jan yo bay nan paragraf A10.
Si sa nesesè, achtè a dwe san pèdi tan bay vandè a oswa ede vandè a nan jwenn, nan demann vandè a, nan risk li ak nan depans l 'yo, nenpòt ki dokiman ak enfòmasyon, ki gen ladan enfòmasyon sou sekirite, ki vandè a ka bezwen transpòte, ekspòtasyon ak enpòte machandiz ak transpò nan nenpòt ki peyi.