МЕНЮ

2.12. Dwòg nakotik, sibstans sikotwòp ak précurseur yo

Lis 1 - Dwòg nakotik ak sibstans sikotwòp

Dwòg nakotik, sibstans ki sou sikotwòp ak précurseur yo, se enpòte a ak ekspòtasyon nan ki nan teritwa a koutim nan Ladwàn Inyon an pèmèt sou baz yon lisans

Atann loading done ak fòma
Dwòg nakotik ak sibstans sikotwòp
Non entènasyonal ki pa propriétaire (non) Lòt non (non) Non chimik (non) Kout Deskripsyon Kòd TN_VED
1 Allylprodin 3-alil-1-metil-4-fenil-4-propyonoksipiperidin 2933399900
10 Acetylmethadol 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-difenilheptan 2922197000
100 Pavot opyòm espès plant Papaver somniferum L 1211400000
101 Oripavin 6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-альфа-эпокси-6-метокси-17-метил-морфинан-3-ол 2939190000
102 Para-fluorofentanil para-fluorofentanil 4'-fluoro-N- (1-fenetil-4-piperidil) propyonanilid 2933399900
103 Pentazocine (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол 2933330000
104 Pepap 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetate (etè) 2933399900
105 Petidin 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-karboksilik asid etil ester 2933330000
106 Petidin - Entèmedyè A 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine 2933330000
107 Petidin - Entèmedyè B 4-Phenylpiperidine-4-karboksilik asid etil ester 2933399900
108 Pethidine - Entèmedyè C 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-karboksilik asid 2933399900
109 Piminodine 4-fenil-1- (3-fenilaminopwopil) -piperidin-4-karboksilik asid etil ester 2933399900
11 Alpha-methylthiofentanyl N-[1-[1-метил-2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
110 Pyritramid dipidolor 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-амид карбоновой кислоты 2933330000
111 Proheptazine 1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane 2933998008
112 Propanidid 3-metoksi-4- (N, N-diethylcarbylmethoxy) -fenilacetik asid propil ester 2924299909
113 Peridin 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic asid isopropyl ester 2933399900
114 Propiram N- (1-methyl-2-piperidinoethyl) -N-2-pyridylpropionamide 2933330000
115 Prosidol 1- (2-etoksietil) -4-fenil-4-propiloksipiridin 2933399900
116 Plant nan Cannabis la genus chanv 1211908609
117 Racemethorphan (+/-) - 3-metoksi-N-metilmorfinan 2933499000
118 Racemoramide (+/-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]-морфолин 2934999000
119 Racemorphan (+/-) - 3-hydroxy-N-methylmorphinan 2933499000
12 Alfa metilfentanil N- [1 (alfa-metilfenetil) -4-piperidil] propyonanilid 2933399900
120 Remifentanil 1- (2-metoksikarbonil-etil) -4- (fenilpropyonilamino) -piperidin-4-metil ester nan asid karboksilik 2933399900
121 Sufentanil N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934910000
122 Thiofentanyl N- [1- [2- (2-thionyl) ethyl] -4-piperidyl] propionanilide 2934999000
123 tablèt "Alnagon" (kodeyin fosfat - 20 mg, kafeyin - 80 mg, fenobarbital - 20 mg, asid asetilsalisilik - 20 mg) 3003490000 3004490009
124 grenn (kodeyin camphosulfonate - 0,025 g, sulfaguaiacol potasyòm - 0,10 g, ekstrè epè nan grindelia - 0,017 g) 3003490000 3004490009
125 grenn kòdin 0,03 g + parazetamol 0,5 g 3003490000 3004490009
126 grenn fosfat kodein 0,015 g + sik 0,25 g 3003490000 3004490009
127 grenn kòdin 0,01 g, 0,015 g + sik 0,25 g 3003490000 3004490009
128 grenn kòdin 0,015 g + bikabonat sodyòm 0,25 g 3003490000 3004490009
129 tablèt "Codterpin" (kòdin 0,015 g + bikabonat sodyòm 0,25 g + terling idrat 0,25 g) 3003490000 3004490009
13 Acetyl alpha methylfentanyl N- [1- (alfa-metilfenetil) -4-piperidil] aketanilid 2933399900
130 grenn pou tous konpozisyon: remèd fèy tèrmopsis nan poud - 0,01 g (0,02 g), kodin - 0,02 g (0,01 g), bikabonat sodyòm - 0,2 g, rasin reglis nan poud - 0,2 g 3003490000 3004490009
131 Tebain 3,6-dimethoxy-N-methyl-4,5-epoxymorphinadiene-6,8 2939110000
132 Tilidin (+/-) - ethyl-trans-2- (dimethylamino) -1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 2922440000
133 Trimeperidin promedol 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoxypiperidin 2933330000
134 Fenadoksòn 6-morpholino-4,4-difenil-3-heptanone 2934999000
135 Phenazocin 2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan 2933399900
136 Fenampromid N- (1-methyl-2-piperidinoethyl) -propionanilide 2933399900
137 Phenomorphan 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan 2933499000
138 Phenoperidine 1- (3-Hydroxy-3-phenylpropyl) -4-phenylpiperidine-4-carboxylic asid etil ester 2933330000
139 Fentanil 1-fenetil-4-N-propyonilanilinopiperidin 2933330000
14 Acetorphin 3-O-ацетилтетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин 29391900
140 Volkodin morfoliniletilmorfin 2939110000
141 Furetidin 1- (2-tetrahydrofurfuryloxyethyl) -4-phenylpiperidine-4-karboksilik asid etil ester 2934999000
142 Ecgonine, èste li yo ak dérivés ki ka konvèti nan ecgonine ak kokayin [1R-(экзо, экзо)]-3-гидрокси-8-метил-8-азабицикло[3.2.1]-октан-2-карбоновая кислота 2939710000
143 Ethylmethylthiambutene 3-ethylmethylamino-1,1-di- (2'-thienyl) -1-butene 2934999000
144 Ethylmorphine 3-ethylmorphine 2939110000
145 Ethoxeridine 1- [2- (2-Hydroxyethoxy) -ethyl] -4-phenylpiperidine-4-carboxylic asid etil ester 2933399900
146 Etonitazen 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazòl 2933998008
147 Etorfin tetrahydro-7-alpha- (1-hydroxy-1-methylbutyl) -6,14-endo-ethenooripavine 2939110000
148 Allobarbital 5,5-diallylbarbiturik asid 2933539000
149 Alprazolam 8-хлоро-1-метил-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
15 Acetylated Opium yon pwodwi ki jwenn nan asetilasyon nan opyòm oswa ekstraksyon opyòm, ki gen, nan adisyon a alkalwa yo opyòm, asetilkodin, monoacetylmorphine, diacetylmorphine, oswa yon melanj ladan l ' 2939110000 2939190000 382499920 382499930 382499960
150 Aminorex 2-amino-5-fenil-2-oksazolin 2934910000 2922197000
151 Aprofen tharen 7 - [(10,11-dihydro-5H-dibenzo [a, d] -cyclohepten-5-yl) amino] heptanoic acid 3003900000 3004900002 3004900009
152 Amineptin 7 - [(10,11-dihydro-5H-dibenzo (a, d) -cycloheptan-5-il) amino] heptanoic acid 2922498500
153 Amobarbital barbamil 5-ethyl-5- (3-methylbutyl) barbiturik asid, 5-ethyl-5-isopentylbarbiturik asid 29335390003
154 Amfepramon dietilpropyon 2- (dietilamino) propiofenòn 2922310000
155 Anfetamin (fenamin) ak dwòg konbinezon ki gen fenamin (anfetamin) (+/-) - 2-amino-1-fenilpropan (+/-) - alfa-metilfenetilamin 2921460000
156 BDB [L- (3,4-methylenedioxyphenyl) -2-butanamine] 2932990000
157 Barbital 5,5-diethylbarbituric asid 2933531000
158 Benzfetamin N-benzyl-N-alpha-dimethylphenethylamine 2921460000
159 Brolamphetamine DOB 2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine - (+/-) - 4-bromo-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine 2922290000
16 Acetylcodeine 2939190000
160 Bromazepam 7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933330000
161 Brotizolam 2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6H-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4]диазепин 2934910000
162 Butalbital 5-alil-5-isobutilbarbiturik asid 2933539000
163 Butobarbital 5-butil-5-ethylbarbiturik asid 2933539000
164 Vinylbital 5- (1-methylbutyl) -5-vinylbarbituric asid 2933539000
165 Galazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
166 Haloxazolam 10-бромо-11b-(о-фторфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло[3,2-d][1,4]-бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
167 Glutethimide noxiron 2-etil-2-fenilglutarimid 2925120000
168 Idroksibiryr sodyòm ak lòt asid asid idroksibitrik gamma asid hydroxybutyric (GHB) 2918199800
169 Dexanfetamin (+) - 2-amino-1-fenilpropan (+) - alfa-metilfenetilamin 2921460000
17 Bezitramid 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолинил)-пиперидин 2933330000
170 Dextromethorphan 2933493000 3003900000 3004900002 30049000093
171 Delorazepam 7-хлор-5-(о-хлорофенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
172 Diazepam 7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
173 DEET (diethyltryptamine) N, N-dietyltryptamine; 3- [2- (dietilamino) etil] endol 2939790000 2939800000
174 Dimethoxyamphetamine DMA (+/-) - 2,5-dimetoksi-alfa-metilfenetilamin 2922290000
175 DMGP (диметилгептилпиран)3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
176 DMT (dimethyltryptamine) N, N-dimethyltryptamine 3- [2- (dimethylamino) ethyl] endol 2939790000 2939800000
177 DOET (+/-) - 4-etil-2,5-dimetoksi-alfa-fenetilamin, dl-2,5-dimetoksi-4-etil-alfa-metilfeniletilamin 2922290000
178 DOH d, L-2,5-dimetoksi-4-kloro-amfetamin 2922290000
179 Cactus ki gen miskalin 1211908609
18 Benzetidin 1- (2-Benzyloxyethyl) -4-phenylpiperidine-4-karboksilik asid etil ester 2933399900
180 Kat lans ki pa lignifye ak fèy plant Catha edulis, tou de antye ak kraze, tou de sèk epi yo pa sèk, ki gen katin ak (oswa) katinòn 1211908609
181 Zolpidem N, N, 6-trimetil-2-p-tolilimidazo [1,2-a] piridin-3-asetamid 2933998008
182 Kamazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир) 2933919000
183 Katin d-norpseudoephedrine d-threo-2-amino-1-hydroxy-1-phenylpropane, (+) - (S) -alpha - [(S) -1-aminoethyl] benzyl alkòl 2939430000
184 Ketazolam 11-хлоро-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-фенил-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7(6H)-дион 2934910000
185 Ketamin 2- (o-klowofenil) -2-metilaminosiklohexanon 2922390000
186 Cathinone (-) - alfa-aminopropiophenone, (-) - (S) -2-aminopropiophenone 2939790000 2939800000
187 Clobazam 7-хлоро-1-метил-5-фенил-1H-1,5-бензодиазепин-2,4-(3H,5H)-дион 2933720000
188 Cloxazolam 10-хлоро-11b-(о-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
189 Clonazepam 5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
19 Benzylmorphine 3-O-benzylmorphine 2939190000
190 Clorazepate 7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоновая кислота 2933919000
191 Clotiazepam 5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2H-тиено[2,3-e]-1,4-диазепин-2-он 2934910000
192 Klonidin klonidin 2933299000
193 Preparasyon khat atizanal pwodwi trete nan lans ki pa lignifye ak fèy nan plant nan espès Catha edulis la, ki gen sibstans ki sou sikotwòp 1302199000
194 preparasyon peyote atizanal pwodwi trete nan plant nan genus Lophophora ki gen miskalin 1302199000
195 preparasyon psilocyb atizanal pwodwi trete nan nenpòt ki pati nan dyondyon yo nan genus Psilocybe ki gen psilocin ak / oswa psilocybin 1302199000
196 preparasyon atizanal soti nan efedra a zèb pwodwi trete nan plant nan genus Ephedra a, ki gen sibstans ki sou sikotwòp 1302140000
197 preparasyon endijèn ki soti nan pseudoephedrine oswa nan preparasyon ki gen pseudoephedrine 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
198 preparasyon atizanal soti nan phenylpropanolamine oswa nan preparasyon ki gen phenylpropanolamine (norephedrine) 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
199 preparasyon endijèn nan efedrin oswa preparasyon ki gen efedrin 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
2 Alfameprodin alfa-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 2933399900
20 Betameprodin beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 2933399900
200 Levanfetamin 1-alfa-metilfeniletilamin, (-) - (R) -alfa-metilfenetilamin 2921460000
201 levometanfetamin 1-N-alfa-dimetilfeniletilamin, (-) - N-alfa-dimetilfenetilamin 2939710000
202 Lefetamin (-) - 1-dimetilamino-1,3-difeniletan, (-) - 1N, N-dimetil-1,2-difeniletilamin 2921460000
203 Levomethorphan (-) - 3-metoksi-N-metilmorfinan 2933499000
204 (+) - Lysergide d-lysergide, elèsde, elèsde-25 (+) - N, N-diethyllysergamide (d-lysergic asid dietilamid), 9,10-didehydro-N, N-diethyl-6-methylergoline-8-beta-carboxamide 2939690000
205 Loprazolam 6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-2[(4-метил-1-пиперазинил)метилен]-8-нитро-1H-имидазо-[1,2-a][1,4]бензодиазепин-1-он 2933550000
206 Lorazepam 7-хлоро-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
207 Lormetazepam 7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
208 Mazindol 5-(р-хлорфенил)-2,5-дигидро-3H-имидазо[2,1-a]изоиндол-5-ол 2933919000
209 MBDB 2-метиламино-1(3,4-метилендиоксифенил)бутан;N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин 2932990000
21 Betametadol beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 2922197000
210 Medazepam 7-хлоро-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин 2933919000
211 Mesokarb synkarb 3- (alfa-metilfenetilin) ​​-N- (fenilkarbamoil) sydnoneimin 2934910000
212 Mecloqualone 3- (o-klowofenil) -2-metil-4 (3H) -kinazolinòn 2933550000
213 Meprobamate 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate 2924110000
214 Metanfetamin metanfetamin racemate, pervitin (+) - 2-metilamino-1-fenilpropan, (+) - (S) -N-alfa-dimetilfenetilamin 2939710000
215 Metilfenidat ritalin 2-fenil-2- (2-piperidil) -acetic asid metil ester, metil-alfa-fenil-2-piperidin acetate 2933330000
216 Methylphenobarbital 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric asid 2933539000
217 Metiprilone 3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidinedyon 2933720000
218 MDMA dl-3,4-methylenedioxy-N, alfa-dimethylphenylethylamine, (+/-) - N-alfa-dimethyl-3,4- (methylenedioxy) phenethylamine 2932990000
219 Meskalin 3,4,5-trimetoksifenetilamin 2939790000 2939800000
22 Betaprodin beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 2933399900
220 Methaqualone 2-methyl-3-o-tolyl-4 (3H) -quinazolinone 2933550000
221 Efedron methcathinone 2- (metilamino) -1-fenilpropanòn-1-yon sèl 2939490000
222 Mefenorex dl-N- (3-chloropropyl) -alpha-methylphenethylamine 2921460000
223 Midazolam 8-хлоро-6-(о-фторфенил)-1-метил-4H-имидазо[1,5-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
224 4-metilaminoreks (+/-)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин;(+/-)-цис-4,5-дигидро-4-метил-5-фенил-2-оксазоламин 2934999000
225 MMM YEAH dl-5-metoksi-3,4-methylenedioxy-alfa-methylphenylethylamine, 5-metoxy-alfa-methyl-3,4- (methylenedioxy) phenethylamine 2932990000
226 2C-B 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine 2922290000
227 4-MTA alfa-methyl-4-methylthiophenethylamine 2930909509
228 Nimetazepam 1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
229 Nitrazepam 1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
23 Betacetylmethadol beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane 2922197000
230 Nordazepam 7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
231 Oxazepam 7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
232 Oxazolam 10-хлоро-2,3,7,11b-тетрагидро-2-метил-11b-фенилоксазоло[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
233 Parahexil 3-гексил-1-гидрокси-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран,3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
234 PMA 4-metoksi-alfa-metilfeniletilamin, p-metoksi-alfa-metilfenetilamin 2922290000
235 Pemolin 2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-yon sèl 2934910000
236 Etaminal sodyòm sombrevin, pentobarbital 5-etil-5- (1-metilbutil) asid barbitorik 2933539000
237 Peyote tout pati nan yon plant nan genus Lophophora, tou de antye ak kraze, tou de sèk epi yo pa sèk, ki gen miskalin 1211908609
238 Pinazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
239 Pipradrol 1,1-difenil-1- (2-piperidil) -metanol 2933330000
24 Buprenorphine norfine, bupranal 21-циклопропил-7-альфа-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тетрагидроорипавин 2939110000
240 Pyrovaleron dl-1-(4-метилфенил)-2-(1-пирролидил)-1-пентанон,4'-метил-2-(1-пирролидинил)валерофенон 2933919000
241 Prazepam 7-хлоро-1-(циклопропилметил)-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
242 psilozin 3-(2-диметиламиноэтил)-4-гидроксииндол,3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-ол 2939790000 2939800000
243 Psilocybin 3- [2- (dimethylamino) ethyl] indol-4-il-dihydrogen fosfat 2939790000 2939800000
244 Rolicyclidine 1- (1-fenilcyclohexyl) pirolidin 2933998008
245 STP (HOUSE) 2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)фенилпропан;2,5-диметокси-альфа-4-диметилфенэтиламин 2922290000
246 Sekbutabarbital 5-Secbutyl-5-Ethylbarbituric Asid 2933539000
247 Sekobarbital 5-alil-5- (1-metilbutil) asid barbitorik 29335390003
248 Tenanfetamin MDA 3,4-methylenedioxyamphetamine, alfa-methyl-3,4- (methylenedioxy) phenethylamine 2932990000
249 Tenocyclidine TPP 1- [1- (2-thienyl) cyclohexyl] piperidin 2934999000
25 Beta-hydroxy-3-methylfentanyl N- [1- (beta-hydroxyphenethyl) -3-methyl-4-piperidyl] propionanilide 2933399900
250 Temazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
251 Tetrazepam 7-хлоро-5-(циклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
252 tetrahydrocannabinol 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,10aR)-6a 2932950000
253 TMA (+/-) - 3,4,5-trimetoksi-alfa-metilfenetilamin 2922290000
254 Efedra zèb lans ki pa lignifye nan plant nan nenpòt ki espès nan genus Ephedra a, tou de antye ak kraze, tou de sèk epi yo pa sèk, ki gen sibstans ki sou sikotwòp 1211500000
255 Halcyon triyazolam 8-хлоро-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
256 Fenazepam 7-бром-5-(о-хлорфенил)-2-3-дигидро-1H-1,4-бензодиазепин-2-он 293399
257 Phenatin 2933399900
258 Fenfluramin 2921490009
259 Phendimetrazine (+)-3,4-диметил-2-фенилморфолин,(+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенилморфолин 2934910000
26 Beta-hydroxyfentanyl N- [1- (beta-hydroxyphenethyl) -4-piperidyl] propionanilid 2933399900
260 Fenetilin dl-3,7-дигидро-1,3-диметил-7-(2-[(1-метил-2-фенилэтил)амино]этил)-1-H-пурин-2,6-дион7-[2-[(альфа-метилфенэтил)амино]этил]теофиллин 2939510000
261 Fencamphamine dl-N-этил-3-фенилбицикло(2,2,1)-гептан-2-амин,N-этил-3-фенил-2-норборнанамин 2921460000
262 Fenmetrazin 3-methyl-2-phenylmorpholine 2934910000
263 Phenobarbital 5-ethyl-5-phenylbarbituric asid 2933531000
264 Fenproporex (+/-) - 3 - [(alfa-metilfeniletil) amino] propyonitril 2926300000
265 Phentermine alfa, alfa-dimetilfenetilamin 2921460000
266 Phencyclidine Ftp 1- (1-phenylcyclohexyl) piperidin 2933330000
267 Fludiazepam 7-хлор-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
268 Flunitrazepam 5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
269 Flurazepam 7-хлоро-1-[2-(диэтиламино)этил]-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
27 Hashish marigwana, résine Cannabis yon melanj espesyalman prepare nan rezin separe, polèn nan plant Cannabis oswa yon melanj prepare pa pwosesis (fanm k'ap pile, peze, elatriye) tèt yo nan plant Cannabis ak file diferan, kèlkeswa fòm yo bay la, ki gen 1301900000
270 Klordiazepoksid 7-хлоро-2-(метиламино)-5-фенил-3H-1,4-бензодиазепин-4-оксид 2933911000
271 Sikobarbital 5- (1-cyclohexen-1-yl) -5-ethylbarbituric asid 2933539000
272 Zipeprol alfa- (alfa-metoksibenzil) -4- (beta-metoksifenetil) -1-piperazineethanol 2933599500
273 Estazolam 8-хлор-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
274 Eskodol nakotik anestezi: yon solisyon akeuz nan anpoul gen 1 g promedol, 0,02 g skopolamin ak 0,0005 g efedrin idroklorid nan 0,025 ml 3003410000 3004410000
275 Ethyl loflazepate этил-7-хлоро-5-(о-фторфенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат 2933919000
276 Ethicyclidine N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine 2921490009
277 Etriptamin 3- (2-aminobutil) endol 2933998008
278 Etil amfetamin N-etilanfetamin N-etil-alfa-metilfeniletilamin 2921460000
279 Ethinamate 1-ethynylcyclohexanolcarbamate 2924240000
279.1 Gammabutyrolactone 2932202000
28 Eroin diacetylmorphine 2939110000
280 Ethylvinol этил-2-хлорвинилэтинил карбинол,1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол 2905510000
281 2C-T-7 2,5-dimethoxy-4-N-propylthiophenethylamine 2930909509
282 Bzp N-benzylpiperazine 2933599500
283 N-metilefedron 2922390000
284 TFMPP 1- (3-trifluorometilfenil) piperazin) 2933599500
285 N-hydroxy tenanfetamin N-hydroxy-MDA (+/-) - N- [alfa-methyl-3,4- (methylenedioxy) phenethyl] hydroxylamine 2932209000
286 N-etil-tenanfetamin N-etil-MDA (+/-) - N-ethyl-alfa-methyl-3,4- (methylenedioxy) phenethylamine 29322090003
287 N-dimetilanfetamin 2921490009
288 Cannabinoid sentetik:
288.1 CP-47, 497 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.10 JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.11 JWH-149 (4-метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.12 JWH-098 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)-(4-метоксинафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.13 JWH-195 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1-H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан 2933998008
288.14 JWH-192 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.15 JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.16 JWH-200 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.17 JWH-193 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.18 JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.19 JWH-176 (E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
288.2 (CP-47,497) -C6 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.20 JWH-122 (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.21 JWH-081 (4-метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.22 JWH-175 1-pentil-1H-indol-3-yl- (1-naftil) metàn 2933998008
288.23 JWH-184 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.24 JWH-185 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
288.25 JWH-018 1-pentil-3- (1-naphthoyl) endol 2933998008
288.26 JWH-116 1-etil-1-santil-3- (1-naphthoyl) endol 2933998008
288.27 JWH-250 1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил)индол;2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.28 JWH-210 3-(4-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(4-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.29 JWH-234 3-(7-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(7-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.3 (CP-47,497) -C9 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил)фенол 2907199000
288.30 JWH-251 2-(2-метилфенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.4 (CP-47,497) -C8 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол 2907199000
288.5 HU-210 (6aR,10aR)-9-(гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6a,7,10,10a-тетрагидробензо[с]хромен-1-ол 2932990000
288.6 JWH-073 (1-butil-1H-indol-3-il) (naphtalen-1-il) metanòn 2933998008
288.7 JWH-196 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил)метан 2933998008
288.8 JWH-194 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.9 JWH-197 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
289 tramadol (+) - trans-2 - [(dimethylamino) methyl] -1- (m-methoxyphenyl) cyclohexane hydrochloride 2922500000
29 Idrokodòn diidrokodeinòn, 4,5-epoksi-3-metoksi-17-metil-6-morfinan 2939110000
290 parametylephedrone 2- (metilamino) -1- (4-metilfenil) propan-1-yon sèl 2922390000
291 AM-694 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 2933998008
292 5-MeO-DALT N, N-diallyl-5-methoxytryptamine 2933998008
293 2C-E 4-etil-2,5-dimetoksifenetilamin 2922290000
294 Butylone 2-methylamino-1- (3,4-methylenedioxyphenyl) butan-1-yon sèl 2932990000
295 Butorfanol 17- (cyclobutylmethyl) morphinan-3,14-diol 2933499000
296 1,4-dibenzylpiperazine 1,4-dibenzylpiperazine 2933599500
297 Dimethylcathinone N-metilefedron, 2- (dimetilamino) -1-fenilpropan-1-yon sèl 2939790000 2939800000
298 Farseer Sage Leaf fèy nan yon plant nan espès Salvia divinorum la 1211908609
299 3,4-methylenedioxypyrovalerone 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(1-пирролидинил)-1-пентанон 2934999000
3 Alphametadol alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 2922197000
30 Hydroxypetidine 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-karboksilik asid etil ester 2933399900
300 Methylone 3,4-methylenedioxy-N-methylcathinone 2939790000 2939800000
301 Metilfenilpiperazin 1-(2-метилфенил)пиперазин,1-(3-метилфенил)пиперазин,1-(4-метилфенил)пиперазин 2933599500
302 Metoksifenilpiperazin 1-(2-метоксифенил)пиперазин,1-(3-метоксифенил)пиперазин,1-(4-метоксифенил)пиперазин 2933599500
303 Nafiron 1-(2-нафтил)-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он 2933998008
304 Para-metilanfetamin 2-amino-1- (4-metilfenil) pwopan 2921490009
305 Para-methylethcathinone 2- (ethylamino) -1- (4-methylphenyl) propan-1-yon sèl 2939790000 2939800000
306 Para-fluoroanfetamin 2-amino-1- (4-fluorofenil) pwopan 2921490009
307 Fwi kò (nenpòt ki pati) nan nenpòt ki kalite djondjon ki gen psilocybin ak / oswa psilocin 1211908609
308 Salvinorin A 8-метокарбонил-4a,8a-диметил-6-ацето-5-кето-3,4,4b,7,9e,10,10a-септагидро-3-(4-фуранил)-2,1-нафто[4,3-e]пирон 2939790000 2939800000
309 Awayi leve grenn grenn yon espès plant Argyrea nervosa 1209999100 1211908609
31 Idromorfinol 14-hydroxyhydromorphine 2939190000
310 Tianeptine coaxil 7-[(3-хлор-6,11-дигидро-6-метилдибензо[c,f][1,2]тиазепин-11-ил)амино]гептановой кислоты S,S-диоксид 2934999000
311 Fluoromethcathinone 2-(метиламино)-1-(2-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(3-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(4-фторофенил)пропан-1-он 2939790000 2939800000
312 Fluorofenilpiperazin 1-(2-фторофенил)пиперазин,1-(3-фторофенил)пиперазин,1-(4-фторофенил)пиперазин 2933599500
313 Chlorfenilpiperazin 1- (3-klowofenil) piperazin, meta-klowofenilpiperazin 2933599500
314 Flè lotus ble ak fèy flè ak fèy nan yon plant nan espès yo Nymphea caerulea 1211908609
315 Etcathinone N-ethylcathinone, 2- (ethylamino) -1-phenylpropan-1-yon sèl 2939790000 2939800000
316 1- (3,4-methylenedioxy - phenyl) -2-nitroprop-1-ene 2932990000
317 3- (1-naphthoyl) endol (1-naphthyl) (1H-indol-3-il) metanòn 2933998008
318 AMT ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a alfa methyltryptamine 293399800
319 (Naphthalen-1-yl) (1H-pyrrol-3-yl) methanone ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a (naphthalen-1-il) (1H-pirol-3-il) metanòn 293399800
32 Hydromorphone dihydromorphinone 2939110000
320 (naphthalen-1-yl) (4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanone ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a (naphthalen-1-yl) (4-pentyloxynaphthalen-1-yl) metanòn 2914500000
321 Modafinil [((difenilmetil) sulfinil) asetamid] 2930909509
322 Nalbuphin [(5-альфа, 6-альфа)-17-(циклобутилметил)-4,5-эпоксиморфинан-3,6,14-триол] 2939190000
323 3-butanoyl-1-methylindole [1- (1-methyl-1H-indol-3-yl) butan-1-one] ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a 3-бутаноил-1-метилиндол[1-(1-метил-1H-индол-3-ил)бутан-1-он] 293399800
324 Dimethocaine [(3-dietilamino-2,2-dimetilpropil) -4-aminobenzoat 2922498500
325 3-adamantoylindole ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a [(adamantan-1-yl) (1H-indol-3-yl) methanone 293399800
326 2-amino-1-benzo [1,2-b: 4,5-b '] difuran-4-iletan ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a 2-амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b']дифуран-4-илэтан 2932190000
327 2-aminoindan ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a 2-aminoindan 2921490009
328 7-asetoksmitraginin 293399800
329 3-benzoylindole ak dérivés li yo, eksepte ek dérivés ki enkli kòm atik endepandan nan seksyon sa a [(1H-indol-3-il) fenilmetanon] 293399800
33 Desomorphine dihydrodeoxymorphine 2939190000
330 5-hydroxy-N-methyltryptamine ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a 5-hydroxy-N-methyltryptamine 293399800
331 7-hydroxymitraginine 7-hydroxymitraginine 293399800
332 2,5-dimethoxyphenethylamine ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a 2,5-dimetoksifenetilamin 2922290000
333 metoksetamin ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a [2- (3-metoksifenil) -2- (etilamin) sikloeksanòn] 2922500000
334 mitragynine ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a 9-metoksi-korinanteidin 293399800
335 JWH-17 ak dérivés li yo, eksepte dérivés enkli kòm atik endepandan nan seksyon sa a E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
336 3-naphthoylindole ak dérivés li yo, eksepte dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a [(1H-indol-3-il) naftalèn-1-il) metanòn] 293399800
337 (piperidin-2-il) difenilmetan ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a (piperidin-2-il) difenilmetan 2933399900
338 (pirolidin-2-il) difenilmetan ak dérivés li yo, eksepsyon dérivés ki enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a (pirolidin-2-il) difenilmetan 293399800
339 2-thiophen-2-iletilamin ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a 2-tyofèn-2-iletilamin 2934999000
34 Dihydroetorphine 7,8-дигидро-7-альфа-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндоэтанотетрагидроорипавин 2939190000
340 1-fenilpiperazin ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a 1-fenilpiperazin 2933599500
341 1-phenylcyclohexylamine ak dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a 1-fenilcyclohexylamine 2921490009
342 6-deoksikodin 2939190000
343 phenylacetylindole dérivés li yo, ak eksepsyon de dérivés enkli kòm pozisyon endepandan nan seksyon sa a [1- (1H-indol-3-il) -2-feniletan] 293399800
344 AM-1220 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
345 AM-2201 1- (5-fluoropentil) -3- (naphtalen-1-il) endol 293399800
346 AM-2233 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 293399800
347 2C-D 4-methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine 2922290000
348 N-methylbutylone bk-MMBDB2- (dimethylamino) -1- (3,4-methylenedioxyphenyl) butan-1-yon sèl 2932990000
349 Dimethylmethcathinone 2- (metilamino) -1- (dimetilfenil) pwopan-1one 2939790000 2939800000
35 Dextromoramide (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934910000
350 MDAI 5,6-methylenedioxy-2-aminoindane 2932990000
351 Methedrone 2- (metilamino) -1- (4-metoksifenil) propan-1-yon sèl 2922500000
352 Metoksetamin 2- (3-metoksifenil) -2- (ethylamino) cyclohexanone 2922500000
353 MPA N-methyl-1- (thiophen-2-il) propan-2-amine 2934999000
354 5-MeO-AMT 5-metoksi-alfa-methyltryptamine 293399800
355 Alfa methyltryptamine 1- (1H-indol-3-yl) -2-aminopropane 293399800
356 2-aminoindan 2-aminoindan 2921490009
357 5-iodo-2-aminoindan 5-iodo-2-aminoindan 2921490009
358 Para-methylmethamphetamine 2- (metilamino) -1- (4-metilfenil) pwopan 2939710000
359 Para-metilfedrin 2- (metilamino) -1- (4-metilfenil) propanol-1 2939490000
36 Dextropropoxyphene ibipwoksiron, proxyvone, spasmoproxyvonalfa - (+) - 4-dimethylamino-1,2-difenil-3-methyl-2-butanolpropionate 2922140000
360 (1-pentil-1H-indol-3-il) (2,2,3,3-tetrametilcyclopropil) metanòn (1-pentil-1H-indol-3-il) (2,2,3,3 tetrametilcyclopropil) metanòn 293399800
361 Fluorometanfetamin 2- (metilamin) -1- (fluorofenil) pwopan 2939710000
362 AM-1248 (адамантан-1-ил)-1-[(1-метилпиперидин-2-илметил)-1H-индол-3-ил]метанон 293399800
363 ABS 5- (2-aminopropyl) benzofuran 6- (2-aminopropyl) benzofuran 2932990000
364 APDB 5-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран6-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран 2932990000
365 JWH-122-F (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-фторопентил)1H-нндол-3-ил)метанон 293399800
366 JWH-307 (5-(2-фторофенил)-1-пентил-1H-пиррол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
367 NBOMe-2C-1 2- (4-iodo-2,5-dimetoksifenil) -M- (2-metoksibenzil) etanamin 2922290000
368 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
369 ACBM-018 K- (adamantan-1-il) -1-pentil-1H-endol-3-karboksamid 293399800
37 Diampromide N- [2- (metilfenetilamino) -propil] propyonanilid 2924299909
370 ACBM (N) -018 N- (adamantan-1-il) -1-pentil-1H-indazol-3-karboksamid 293399800
371 ACBM-2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-карбоксамид 293399800
372 ACBM (N) -2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индазол-3-карбоксамид 293399800
373 2CP-P 4-propil-2,5-dimetoksifenetilamin 2922290000
374 (Адамантан-1-ил) (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) метанон (адамантан-1-ил)(1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)метанон 293399800
375 (1-heptyl-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone (1-heptyl-1H-indol-3-il) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone 293399800
376 N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид 2934100000
377 (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
378 4-metoksifencyklidin 1- (1- (4-metoksifenil) sikloeksil) piperidin 2933399900
379 Ethylphenidate 2-fenil-2- (piperidin-2-il) asid estetik etilik asid 2933399900
38 Diacetylmorphine 2939110000
380 Izomèr, ki gen ladan stereyizomèr nan ajan yo ak sibstans ki sou espesifye nan Orè I, nan ka kote egzistans lan nan izomèr sa yo, ki gen ladan stereyizomèr, se posib nan kad deziyasyon chimik sa a.
381 Estè konplèks ak senp nan vle di yo ak sibstans ki sou espesifye nan Orè I.
382 Sèl ajan ak sibstans ki espesifye nan Orè I, si egzistans sèl sa yo posib.
383 Melanj ki gen dwòg ak sibstans ki espesifye nan Orè I nan nenpòt ki fòm ak eta fizik, kèlkeswa kantite lajan yo nan melanj sa a, ak eksepsyon de pwodwi konbine medsin ki pa nan lis nan Orè I.
39 Dihydrocodeine 4,5-epoksi-6-idroksi-3-metoksi-N-metilmorfinan 2939110000
4 Alfaprodin alfa-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 2933399900
40 Dihydromorphine 7,8-dihydromorphine 2939190000
41 Dimenoxadol 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenil acetate 2922197000
42 Dimepheptanol 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 2922197000
43 Dimethylthiambutene 3-dimetilamino-1,1-di- (2-tienil) -1-butèn 2934999000
44 Dioxafetil butirat etil 4-morfolino-2,2-difenilbutirat 2934999000
45 Dipipanone 4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanone 2933330000
46 Difenoksilat 1- (3-cyano-3,3-diphenylpropyl) -4-phenylpiperidine-4-carboxylic asid etil ester 2933330000
47 Difenoksin 1- (3-cyano-3,3-diphenylpropyl) -4-phenylisonipecotinic asid 2933330000
48 Diethylthiambutene 3-dietilamino-1,1-di- (2'-tienil) -1-butèn 2934999000
49 Drotebanol 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6-beta-14-diol 2933499000
5 Alphaacetylmethadol alfa-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilfèptan 2922197000
50 Izometadòn 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-èxanon 2922390000
51 kapsil ki gen 30 mg kodeyin ak 10 mg feniltoloxamin 3003490000 3004490009
52 Ketobemidone 4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine 2933330000
53 Clonitazen (2-para-chlorobenzyl) -1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazòl 2933998008
54 Codeine 3-metilmorfin 2939110000
55 Kòdin-N-oksid 2939190000
56 Kodoksim dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime 2939190000
57 Kokayin benzoylecgonine methyl ester 2939710000
58 Fèy koka koka fèy touf bwa ​​ki gen ecgonine, kokayin ak lòt alkaloid ecgonine 1211300000
59 3-Monoacetylmorphine 2939190000
6 Alfentanil alfentanyl N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид 2933330000
60 6-Monoacetylmorphine 2939190000
61 Kokayin touf plant nan nenpòt ki espès nan genus Erythroxylon la 1211908609
62 Poppy ekstrè pay Poppy pay konsantre, ekstraksyon opyòm matyè premyè pou endistri pharmaceutique la 1302110000 2939110000
63 Levomoramid (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934999000
64 Levorphanol lemoran (-) - 3-hydroxy-N-methylmorphinan 2933410000
65 Levofenacilmorphan (-) - 3-hydroxy-N-phenacylmorphinan 2933499000
66 Poppy pay nenpòt pati (tou de antye ak kraze, tou de sèk ak sèk, eksepsyon de grenn ki gen matirite) nan nenpòt ki plant nan genre Papaver a ki gen alkalwa opyòm nakotik aktif 1211400000
67 Cannabis арихуана yon melanj prepare nan tou de sèk ak ki pa sèk, tou de kraze ak pati ki pa kraze nan plant nan genre a Cannabis (eksepte pou sistèm nan rasin), ki gen nan konpozisyon li yo nenpòt nan izomèr yo nan tetrahydrocannabinol 1211908609
68 Lwil Cannabis lwil oliv hash, ekstrè Cannabis yon ajan ki te jwenn nan pati nan yon plant nan Cannabis la genus pa èkstraksyon (èkstraksyon) nenpòt izomèr nan tetrahydrocannabinol ak cannabinols akonpaye yo ak divès kalite Solvang oswa grès; ka rive kòm yon solisyon oswa yon mas gluan 1302199000
69 Metadòn d-metadòn, L-metadòn, fenadòn, dolofen 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanòn 2922310000
7 p-Aminopropiophenone (PAPP) ak izomèr optik li yo (antidot cyanides) 2922390000
70 Metadòn se yon entèmedyè 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-difenilbutan 2926300000
71 Metazocine 2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan 2933399900
72 Metildesorfin 6-methyl-delta-6-deoksimorfin 2939190000
73 Methyldihydromorphine 6-methyldihydromorphine 2939190000
74 Metopon 5-methyldihydromorphinone 2939190000
75 Mirofin myristylbenzylmorphine 2939190000
76 Ji lakte nan divès kalite Poppy, ki pa opium oswa lwil Poppy, men ki gen alkaloid Poppy enkli nan lis yo nan dwòg nakotik ak sibstans ki sou sikotwòp 1302110000
77 Moramid, entèmedyè 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropanecarboxylic asid 2934999000
78 Morferidin 1- (2-morfolinoetil) -4-fenilpiperidin-4-karboksilik asid etil ester 2934999000
79 Morphilong yon preparasyon ki fòme ak yon melanj de yon solisyon 0,5% idroklorid morfin nan yon solisyon 30% akeuz nan polyvinylpyrrolidone ak yon pwa molekilè 3500 ± 50002 3003490000 3004490009
8 Anileridin anileridin 1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic asid etil ester 2933330000
80 Morfin 7,8-dehydro-4,5-epoxy-3,6-dihydroxy-N-methylmorphinan 2939110000
81 Morfin-N-oksid 3,6-dihydroxy-N-methyl-4,5-epoxymorphinene-7-N-oksid 2939190000
82 Morphine methromromide ak lòt moun morfin methyl bromide morfin methobromide ak lòt dérivés pentavalan azot nan morfin, ki gen ladan N-oxymorphine, youn nan ki se N-oxycodeine 2939190000
83 MPPT IPFP 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (etè) 2933399900
84 3-methylthiopentanyl N-[3-метил-1-[2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
85 3-metilfentanil N- (3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide 2933399900
86 Nikodikodin 6-nikotinil diidrokodein 2939190000
87 Nikokodin 6-nikotinilkodin 2939190000
88 Nikomorfin 3,6-dinikotinilmorfin 2939110000
89 Noracimetadol (+/-) - alfa-3-asetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptan 2922197000
9 Acetylhydrocodeine acetyldihydrocodeine, tebacon 6-asetoksi-3-metoksi-N-methyl-4,5-epoksimorfen 2939190000
90 Norcodeine N-dimetilkodin 2939190000
91 Norlevorphanol (-) - 3-hydroxymorphinan 2933499000
92 Normethadone 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-èksanon 2922310000
93 Normorphin dimethylmorphine oswa N-dimethylated morfin 2939190000
94 Norpipanone 4,4-difenil-6-piperidino-3-èxanon 2933399900
95 Oksikodòn tekodin 14-hydroxyhydrocodeinone 2939110000 3003 3004
96 Oksikodòn + Naloksòn 14-гидроксидигидрокодеинон+(5R,14S)-N-аллил-3,14-дигидрокси-4,5-эпоксиморфинан-6-он 3003490000 3004490009
97 Oxymorphone 14-hydroxyhydromorphinone 2939110000
98 Omnopon yon melanj alkalid opyòm idroklorid nan poud: 48 - 50 pousan morfin, 32 - 35 pousan nan lòt alkaloid opyòm nan 1 ml nan yon solisyon 1 pousan: idroklorid morfin - 0,0067 g, nakotin - 0,0027 g, idroklorid papaverin - 0,00036 g, kodin - 0,0007 2939190000 3003 3004
99 Opyòm (ki gen ladan medsin) - ji coagul nan opyòm oswa lwil Poppy 1302110000 3003 3004

 

Remak:

Plasman an nan yon sibstans ki sou dwòg la korespondan nakotik, sibstans sikotwòp oswa précurseur yo enkli nan lis sa a pa depann de ki mak (komès) non, sinonim oswa abrevyasyon yo itilize kòm non li.

Ak rèspè konbine pwodwi medsin ki gen, nan adisyon a ajan an oswa sibstans ki enkli nan lis sa a, lòt konpozan famasi aktif, kontwòl etabli sou yon baz endividyèl pa ki gen ladan sa a konbine pwodwi medsin nan lis sa a.

Yo detèmine konsantrasyon sibstans ki endike nan lis sa a ki baze sou fraksyon mas sibstans ki nan melanj lan (solisyon).

Pou rezon sa yo nan lè l sèvi avèk lis sa a, li nesesè yo dwe gide kòm yon kòd TN FEA TS, ak entènasyonal non oswa lòt non non syantifik oswa non chimik oswa deskripsyon kout nan yon dwòg nakotik, sibstans sikotwòp oswa précurseur yo.

Règleman sou pwosedi a pou enpòte nan teritwa a koutim, ekspòtasyon soti nan teritwa a koutim ak transpò piblik nan teritwa a koutim nan Ladwàn Inyon an nan dwòg nakotik, sibstans ki sou sikotwòp ak précurseur yo

Nan Federasyon Larisi la, Sèvis Federal Federasyon Larisi la pou Kontwòl Trafik Dwòg (Sèvis Kontwòl Dwòg Federal nan Larisi) ak Sèvis Federal pou Sipèvizyon nan esfè Swen Sante ak Devlopman Sosyal (Roszdravnadzor), gade lòd Gouvènman an nan Federasyon Larisi la No 1567-r nan 23.09.2010.

 1. Règleman an sou pwosedi a pou enpòte nan teritwa a koutim, ekspòtasyon soti nan teritwa a koutim ak transpò piblik nan teritwa a koutim nan Ladwàn Inyon an dwòg nakotik, sibstans ki sou sikotwòp ak précurseur yo (ki pi lwen - Règleman an) te devlope an akò avèk akò a sou règleman yo nan lisans nan jaden an nan komès etranje yo nan machandiz ki date, 9 jen 2009 (ki refere kòm Akò a) ak Akò a sou pwosedi a pou entwodiksyon an ak aplikasyon mezi ki afekte komès etranje yo nan machandiz nan yon teritwa koutim sèl an relasyon bay twazyèm peyi ki gen dat 9 jen 2009.
 2. Pwovizyon an aplike nan antite legal enpòte nan teritwa a koutim, ekspòte soti nan teritwa a koutim oswa transpò nan teritwa a koutim nan Ladwàn Inyon an nan dwòg nakotik, sibstans ki sou sikotwòp ak précurseur yo espesifye nan seksyon 2.12 nan lis la inifye nan machandiz yo ki entèdiksyon oswa restriksyon sou enpòte oswa ekspòtasyon yo te aplike pa eta yo manm nan Ladwàn Inyon an nan ekonomik la Eurasian Kominote nan komès ak peyi twazyèm (ki vini apre - aplikan), osi byen ke moun ki enpòte oswa ekspòtasyon machandiz sa yo pou itilizasyon pèsonèl.
 3. Se enpòte a ak (oswa) ekspòtasyon nan dwòg nakotik, sibstans ki sou sikotwòp ak précurseur yo pa antite legal te pote soti sou baz la nan yon sèl-fwa lisans ki soti nan yon kò eta otorize nan Eta a - yon manm nan Ladwàn Inyon an, sou teritwa a nan ki aplikan an anrejistre (ki vini apre - kò a otorize).
 4. Moun ka enpòte ak (oswa) ekspòte kantite limite nan dwòg nakotik ak sibstans ki sou sikotwòp nan fòm lan nan medikaman pou itilizasyon pèsonèl pou endikasyon medikal nan prezans dokiman ki apwopriye, osi byen ke précurseur nan kantite lajan yo detèmine pa lejislasyon an nan Eta a - yon manm nan Ladwàn Inyon an.
 5. Transpò a nan dwòg nakotik, sibstans ki sou sikotwòp ak précurseur yo nan teritwa a nan eta yo manm nan Ladwàn Inyon an te pote soti nan konfòmite avèk dispozisyon ki make nan trete entènasyonal nan eta yo manm nan Ladwàn Inyon an nan jaden an nan sikilasyon nan dwòg kontwole ak sibstans ki espesifye nan Seksyon 2.12 nan lis la inifye nan machandiz yo ki entèdiksyon aplike oswa restriksyon sou enpòte oswa ekspòtasyon pa eta yo manm nan Ladwàn Inyon an nan kad Kominote a Eurasian Ekonomik nan komès ak peyi twazyèm.
 6. Se emisyon an pa kò a otorize nan lisans pou enpòte a ak (oswa) ekspòtasyon nan dwòg nakotik ak sibstans ki sou sikotwòp te pote soti nan pran an kont bezwen yo nan Eta a Manm nan Inyon an Ladwàn nan dwòg nakotik ak sibstans ki sou sikotwòp.
 7. Pou jwenn yon lisans, aplikan an dwe soumèt bay kò ki otorize dokiman yo bay nan paragraf 3 nan Atik 3 nan Akò a.
  Lè yo ekspòte dwòg nakotik, sibstans sikotwòp ak précurseur yo, aplikan an soumèt bay kò otorize yon pèmi enpòte (orijinal oswa kopi notarye li yo) ki soti nan otorite konpetan nan peyi enpòte a.
  Lè w ap pote transpò piblik la nan dwòg nakotik, sibstans ki sou sikotwòp ak précurseur yo nan teritwa a koutim nan eta yo manm nan Ladwàn Inyon an, aplikan an Anplis de sa soumèt bay kò a otorize yon pèmi enpòte (orijinal oswa kopi notarye li yo) ki soti nan otorite a konpetan nan peyi a enpòte, ak yon kopi pèmi ekspòtasyon nan peyi a - ekspòtatè a, sof si otreman bay nan kondisyon ki nan peyi a enpòte oswa ekspòte.
 8. Si, an akò avèk lejislasyon an nan yon eta manm nan Ladwàn Inyon an, desizyon an bay yon lisans se te fè pa yon kò otorize nan akò avèk lòt otorite egzekitif nan yon eta manm nan Ladwàn Inyon an, Lè sa a, aplikan an, nan adisyon a dokiman yo espesifye nan paragraf 3 nan Atik 3 nan Akò a, dwe soumèt bay dokiman yo kò otorize nan otorite egzekitif ki konfime posibilite pou enpòte ak (oswa) ekspòtasyon nan dwòg nakotik, sibstans ki sou sikotwòp ak précurseur yo.
  Se tèm nan pou konsiderasyon nan dokiman soumèt bay otorite nan kowòdone detèmine pa eta a - yon manm nan Ladwàn Inyon an.
 9. Emisyon an nan yon lisans ak dokiman ki konfime posibilite pou enpòte ak (oswa) ekspòtasyon nan dwòg nakotik, sibstans ki sou sikotwòp ak précurseur yo, nan adisyon a teren yo espesifye nan paragraf 6 nan Atik 3 nan akò a, yo ka refize si dokiman yo bay yo pou nan paragraf 7 ak 8 nan Règleman sa a yo pa soumèt, osi byen ke nan ka ta gen depase nòmal la nan bezwen an pou dwòg nakotik, sibstans ki sou sikotwòp ak précurseur yo, etabli pou yon eta manm nan Ladwàn Inyon an.
 10. Enpòte a ak (oswa) ekspòtasyon, osi byen ke transpò piblik la nan dwòg nakotik, sibstans ki sou sikotwòp ak précurseur yo gen entansyon pou dispozisyon pou asistans ijans nan sitiyasyon ijans, se te pote soti san yo pa yon lisans an akò ak lejislasyon an nan yon eta manm nan la Ladwàn Inyon.
 11. Aplikan an nan Eta a - se yon manm nan Ladwàn Inyon an oblije, nan lespas 10 jou kalandriye soti nan dat la nan enpòte (ekspòtasyon) nan dwòg nakotik, sibstans ki sou sikotwòp ak précurseur yo, avize kò a otorize nan peyi a ki te bay lisans lan nan kantite aktyèlman enpòte (ekspòte) nan dwòg nakotik, sibstans sikotwòp ak précurseur yo, ki kalite machin ki te itilize pou enpòte yo (ekspòtasyon), osi byen ke kote ak dat mouvman machandiz yo atravè fwontyè koutim Inyon Ladwàn .
 12. Se enpòte a ak (oswa) ekspòtasyon nan kantite limite nan dwòg nakotik, sibstans ki sou sikotwòp ak précurseur yo nan twous premye swen sou lanmè (rivyè) bato, avyon entènasyonal pou dispozisyon pou premye swen te pote soti san yo pa yon lisans lè l sèvi avèk mezi kontwòl detèmine pa lejislasyon an nan eta a nan enskripsyon nan machin yo ki enpòtan ...
  Se enpòte a ak (oswa) ekspòtasyon nan précurseur itilize kòm founiti nan kantite lajan ki nesesè asire operasyon an nòmal nan ekipman ak aparèy teknik nan yon lè, lanmè (rivyè), machin tren se te pote soti san yo pa yon lisans an konfòmite avèk egzijans yo nan koutim lejislasyon ki gouvène mouvman an nan pwovizyon atravè fwontyè a koutim.
 13. Kò otorize a gen dwa pou li bay klarifikasyon (konklizyon) sou pwoblèm ki genyen nan bay lisans yo. Enfòmasyon sou bay klarifikasyon yo (konklizyon) voye bay Komisyon Eurasian Ekonomik la.