МЕНЮ

Verifikasyon nan koutim, lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon, te kòmanse anvan liberasyon an nan machandiz yo

 1. Si soumèt deklarasyon koutim lan pa te akonpaye pa soumèt dokiman ki konfime enfòmasyon ki te deklare nan deklarasyon koutim lan, otorite koutim lan gen dwa pou mande deklaratè a respè enfòmasyon verifye dokiman yo, enfòmasyon sou ki endike nan deklarasyon koutim lan.
 2. Dokiman yo mande an akò avèk paragraf 1 nan atik sa a dwe soumèt pa deklaran an pa pita pase 4 èdtan anvan dat ekspirasyon nan peryòd ki espesifye nan paragraf 3 nan Atik 119. TC EAEU.
 3. Si dokiman yo mande an akò avèk paragraf 1 nan atik sa a yo pa soumèt pa deklaran an, otorite nan koutim refize lage machandiz yo an akò avèk Atik 125 nan Kòd la Ladwàn EAEU.
 4. Otorite koutim lan gen dwa pou mande komèsyal, dokiman kontablite, sètifika orijin ak (oswa) lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon, ki gen ladan eksplikasyon ekri, ki nesesè pou etabli presizyon ak konplè enfòmasyon verifye ki deklare nan deklarasyon koutim lan, ak (oswa) enfòmasyon ki nan lòt dokiman, nan ka sa yo:
  1. dokiman yo soumèt lè yo ranpli yon deklarasyon koutim oswa soumèt an akò ak paragraf 2 nan atik sa a pa gen enfòmasyon ki nesesè oswa pa byen konfime enfòmasyon yo deklare;
  2. otorite nan koutim devwale siy ki pa konfòme-li avèk dispozisyon ki nan Kòd la Ladwàn nan EAEU a ak lòt trete entènasyonal yo ak zak nan jaden an nan règleman koutim ak (oswa) lejislasyon an nan eta manm yo, ki gen ladan ereur la nan enfòmasyon ki nan dokiman sa yo.
 5. Demann pou dokiman ak (oswa) enfòmasyon ki soti nan deklarasyon an akò ak paragraf 4 nan atik sa a dwe jistifye epi yo dwe genyen yon lis siy ki endike ke enfòmasyon yo te deklare nan deklarasyon ladwàn ak (oswa) enfòmasyon ki nan lòt dokiman yo byen. pa konfime oswa ka pa kòrèk, lis dokiman anplis mande ak (oswa) enfòmasyon, osi byen ke kondisyon ki soumèt dokiman sa yo ak (oswa) enfòmasyon.
  Lis dokiman yo mande yo ak (oswa) enfòmasyon yo detèmine pa yon ofisyèl nan otorite ladwàn yo ki baze sou enfòmasyon yo te verifye, pran an konsiderasyon kondisyon ki nan tranzaksyon an ak machandiz yo, karakteristik nan machandiz yo, objektif yo, osi byen ke lòt sikonstans. .
 6. Lè w ap mande dokiman ak (oswa) enfòmasyon an akò ak paragraf 4 nan atik sa a yo nan lòd yo konfime enfòmasyon ki afekte kantite lajan an nan devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa, otorite nan koutim enfòme deklaratè a sou posibilite pou fè lage machandiz yo an akò avèk Atik 121 nan Kòd Ladwàn EAEU la. Nan ka sa a, otorite koutim lan voye bay deklaran an kalkil sou kantite lajan sekirite pou pwogrè nan obligasyon pou peye devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa, eksepte pou ka detèmine an akò ak Atik 121 nan. Kòd la Ladwàn EAEU, lè dispozisyon pou sekirite pou peman an nan devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, pa gen okenn devwa konpansatwa yo mande yo.
  Fòm la pou kalkile kantite lajan sekirite pou pwogrè nan obligasyon yo peye devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa, estrikti a ak fòma nan tankou yon kalkil nan fòm lan nan yon dokiman elektwonik ak pwosedi a pou ranpli yo soti yo detèmine pa Komisyon an.
 7. Dokiman yo ak (oswa) enfòmasyon oswa eksplikasyon sou rezon ki fè dokiman sa yo ak (oswa) enfòmasyon yo pa ka soumèt ak (oswa) ki manke, mande an akò avèk paragraf 4 nan atik sa a, yo dwe soumèt pa deklaran an:
  1. pa pita pase 4 èdtan anvan ekspirasyon an nan peryòd la espesifye nan paragraf 3 nan Atik 119 nan Kòd la Ladwàn nan EAEU a, si demann lan pou dokiman ak (oswa) enfòmasyon ki gen rapò ak verifikasyon nan enfòmasyon ki genyen nan deklarasyon an koutim ak dokiman soumèt lè soumèt deklarasyon an koutim;
  2. pa pita pase 2 èdtan anvan ekspirasyon an nan peryòd la espesifye nan paragraf 3 nan Atik 119 nan Kòd la Ladwàn nan EAEU a - si demann lan pou dokiman ak (oswa) enfòmasyon ki gen rapò ak verifikasyon nan enfòmasyon ki genyen nan deklarasyon an koutim ak dokiman soumèt an akò avèk paragraf 2 nan atik sa a, ak enfòmasyon verifye a pa afekte kantite lajan nan devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa;
  3. pa pita pase 1 jou ouvrab anvan ekspirasyon peryòd ki etabli pa otorite koutim lan lè pwolonje dat lage machandiz yo an akò avèk paragraf 4-6 nan Atik 119 nan Kòd Ladwàn EAEU a, - si demann pou dokiman yo ak ( oswa) enfòmasyon ki gen rapò ak verifikasyon enfòmasyon ki nan deklarasyon koutim lan ak dokiman yo soumèt an akò ak paragraf 2 nan atik sa a, ak enfòmasyon yo te verifye ki afekte kantite lajan nan devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa.
 8. Si dokiman yo ak (oswa) enfòmasyon yo mande an akò avèk paragraf 4 nan atik sa a, ki gen ladan eksplikasyon ekri, oswa eksplikasyon sou rezon ki fè dokiman sa yo ak (oswa) enfòmasyon yo pa ka soumèt ak (oswa) yo absan, yo pa prezante nan tèm ki etabli pa paragraf 7 nan atik sa a, ak kondisyon yo bay nan Atik 121 nan Kòd Ladwàn EAEU a pa satisfè, otorite koutim lan refize lage machandiz an akò avèk Atik 125 nan Kòd Ladwàn EAEU la.
 9. Dokiman yo ak (oswa) enfòmasyon yo mande an akò ak paragraf 1 ak 4 nan atik sa a dwe soumèt pa moun ki soti nan ki moun yo mande yo, nan yon sèl seri (ansanm) pou chak demann.
  Ansanm ak dokiman yo ak (oswa) enfòmasyon ki mande pa otorite nan koutim, lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon yo ka soumèt pa moun yo nan men ki moun yo mande yo nan lòd yo konfime presizyon ak konplè nan enfòmasyon yo deklare nan deklarasyon an koutim ak (oswa) enfòmasyon ki nan lòt dokiman yo.
 10. Lè yo fin fè chèk la nan koutim, lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon anvan liberasyon an nan machandiz nan evènman an ki dokiman ak (oswa) enfòmasyon soumèt an akò avèk atik sa a oswa yon eksplikasyon sou rezon ki fè dokiman sa yo ak (oswa) enfòmasyon pa ka soumèt ak (oswa) absan, oswa rezilta yo nan kontwòl koutim nan lòt fòm ak (oswa) egzamen koutim nan machandiz ak (oswa) dokiman te pote soti kòm yon pati nan tankou yon kontwòl kontab konfime presizyon an ak (oswa) konplè nan la enfòmasyon yo te tcheke, otorite nan koutim degaje machandiz yo an akò avèk Atik 118 TC EAEU.
 11. Lè yo fin fè chèk la nan koutim, lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon anvan liberasyon an nan machandiz nan evènman an ki dokiman ak (oswa) enfòmasyon soumèt an akò avèk atik sa a oswa yon eksplikasyon sou rezon ki fè dokiman sa yo ak (oswa) enfòmasyon pa ka soumèt ak (oswa) yo absan, oswa rezilta yo nan kontwòl koutim nan lòt fòm ak (oswa) egzamen koutim nan machandiz ak (oswa) dokiman te pote soti kòm yon pati nan tankou yon kontwòl kontab pa konfime presizyon an ak (oswa) konplè nan enfòmasyon yo te tcheke ak (oswa) pa elimine teren yo pou fè yon kontwòl kontab koutim, lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon, otorite nan koutim, sou baz enfòmasyon an a jete li, voye yon demann pou chanje (sipleman) enfòmasyon yo te deklare nan deklarasyon an koutim, anvan yo lage a nan machandiz an akò avèk Atik 112 nan Kòd la Ladwàn nan EAEU la.
 12. Si verifikasyon an nan koutim, lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon pa ka ranpli nan delè a pou yo lage nan machandiz ki etabli pa Atik 119 nan Kòd la Ladwàn nan EAEU a, ki gen ladan akòz echèk la yo soumèt dokiman ak (oswa) enfòmasyon nan delè yo ki etabli pa paragraf 7 nan atik sa a, otorite koutim lan enfòme deklaran an nan posibilite pou yo lage machandiz an akò avèk Atik 121 nan Kòd la Ladwàn nan EAEU la.
 13. Lè machandiz yo lage an akò avèk Atik 121 nan Kòd Ladwàn EAEU a, verifikasyon koutim, lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon yo fini apre yo fin lage machandiz yo an akò ak paragraf 14-18 nan atik sa a.
 14. Dokiman yo ak (oswa) enfòmasyon ki mande pa otorite nan koutim epi yo pa soumèt nan peryòd tan ki espesifye nan paragraf 7 nan atik sa a ranpli verifikasyon nan koutim, lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon yo ka soumèt pa deklaran an apre yo fin lage a nan machandiz yo. nan yon peryòd ki pa depase 60 jou kalandriye soti nan dat enskripsyon deklarasyon koutim lan, eksepte pou ka yo prevwa nan paragraf 2 Atik 314 nan Kòd Ladwàn EAEU a.
  Verifikasyon nan koutim, lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon ranpli pa otorite nan koutim pa pita pase 30 jou kalandriye soti nan dat la nan soumèt dokiman yo mande yo ak (oswa) enfòmasyon, epi si dokiman sa yo ak (oswa) enfòmasyon yo pa soumèt nan peryòd ki etabli pa paragraf an premye nan paragraf sa a - soti nan dat ekspirasyon an tankou yon peryòd.
 15. Si dokiman yo ak (oswa) enfòmasyon prezante an akò ak atik sa a oswa eksplikasyon sou rezon ki fè dokiman sa yo ak (oswa) enfòmasyon yo pa ka soumèt ak (oswa) yo absan, pa elimine teren yo pou tcheke koutim, lòt dokiman ak ( oswa) enfòmasyon, otorite koutim lan, anvan ekspirasyon peryòd ki etabli pa dezyèm paragraf nan kloz 14 nan atik sa a, gen dwa pou mande dokiman adisyonèl ak (oswa) enfòmasyon, ki gen ladan eksplikasyon ekri, ki nesesè pou etabli fyab la ak konplè enfòmasyon verifye ki deklare nan deklarasyon koutim lan, ak (oswa) enfòmasyon ki nan lòt dokiman yo.
  Dokiman adisyonèl sa yo ak (oswa) enfòmasyon, ki gen ladan eksplikasyon alekri, dwe soumèt pa pita pase 10 jou kalandriye soti nan dat enskripsyon demann lan pa otorite koutim lan.
 16. Lè w ap voye yon demann pou soumèt dokiman adisyonèl ak (oswa) enfòmasyon, ki gen ladan eksplikasyon alekri, peryòd ki espesifye nan paragraf de nan kloz 14 nan atik sa a dwe sispann soti nan dat enskripsyon pa otorite koutim nan tankou yon demann ak rekòmanse soti nan jou a otorite koutim resevwa dokiman adisyonèl ak (oswa) enfòmasyon, ki gen ladan eksplikasyon ekri, ak nan ka ta gen echèk bay yo - soti nan dat ekspirasyon tèm nan pou soumèt yo.
 17. Lè yo fin fè chèk la nan koutim, lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon nan evènman an ke dokiman ak (oswa) enfòmasyon soumèt an akò ak atik sa a oswa yon eksplikasyon sou rezon ki fè dokiman sa yo ak (oswa) enfòmasyon pa ka soumèt ak ( oswa) yo absan, oswa rezilta yo nan kontwòl koutim nan lòt fòm ak (oswa) egzamen koutim nan machandiz ak (oswa) dokiman te pote soti kòm yon pati nan tankou yon kontwòl kontab pa konfime konfòmite avèk dispozisyon ki nan Kòd la Ladwàn nan EAEU a, lòt trete entènasyonal ak zak nan jaden an nan règleman koutim ak lejislasyon an nan eta manm yo, nan ki gen ladan fyab la ak (oswa) konplè nan enfòmasyon yo te tcheke, ak (oswa) pa elimine teren yo pou tcheke koutim, lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon, otorite koutim lan, sou baz enfòmasyon ki nan dispozisyon li, pran yon desizyon sou amannman (ajoute) nan enfòmasyon yo deklare nan deklarasyon koutim lan, an akò avèk Atik 112 nan Kòd Ladwàn EAEU la.
 18. Lè yo fin fè verifikasyon an nan koutim, lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon nan evènman an ke dokiman yo ak (oswa) enfòmasyon mande pa otorite nan koutim an akò ak paragraf 4 ak 15 nan atik sa a, oswa yon eksplikasyon sou rezon ki fè sa yo dokiman ak (oswa) enfòmasyon yo pa ka soumèt ak (oswa) absan, pa soumèt nan limit tan ki etabli nan atik sa a, otorite koutim lan, sou baz enfòmasyon ki nan dispozisyon li yo, pran yon desizyon sou amannman (testaman) nan enfòmasyon yo te deklare nan deklarasyon an koutim, an akò avèk Atik 112 nan Kòd la Ladwàn EAEU.
 19. Lè yo fin fè verifikasyon an nan koutim, lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon nan evènman an ke dokiman ak (oswa) enfòmasyon soumèt an akò ak atik sa a, rezilta yo nan kontwòl koutim nan lòt fòm ak (oswa) egzamen koutim nan machandiz ak ( oswa) dokiman yo te pote soti nan kad yon kontwòl kontab tankou, konfime presizyon ak (oswa) konplè nan enfòmasyon yo te tcheke, otorite nan koutim enfòme deklaran an sou fini nan enspeksyon an nan koutim, lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon ak sou posibilite pou retounen (konpanse) asire pwogrè nan obligasyon pou peye devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa yo bay an akò avèk paragraf 1 nan Atik 121 nan Kòd la Ladwàn nan EAEU la.
 20. Retou a (konpanse) nan sekirite a pou pwogrè nan obligasyon la yo peye devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatif se te pote soti an akò avèk paragraf 7 nan Atik 63, Chapit 10 ak Atik 76 nan Kòd la Ladwàn nan EAEU la.