МЕНЮ

Pwosedi koutim gratis

Atik 243. Kontni ak aplikasyon nan pwosedi a koutim pou komès devwa-gratis

 1. Pwosedi Ladwàn komès san devwa - pwosedi koutim la aplike nan machandiz etranje ak machandiz nan Inyon an, an akò ak ki machandiz sa yo sitiye ak vann nan Yo Vann an Detay nan boutik san devwa san yo pa peman nan enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa nan respè nan machandiz etranje yo, sijè a kondisyon yo pou mete machandiz anba pwosedi sa a koutim ak itilizasyon yo an akò avèk pwosedi koutim sa yo.
 2. Machandiz yo mete anba pwosedi koutim nan komès san devwa yo vann:
  1. moun ki kite teritwa koutim Inyon an;
  2. moun ki rive nan teritwa koutim Inyon an;
  3. moun ki natirèl kite yon eta manm pou yon lòt eta manm ak moun ki natirèl k ap antre nan yon eta manm soti nan yon lòt eta manm;
  4. misyon diplomatik yo, biwo konsila yo, misyon eta yo nan òganizasyon entènasyonal yo, òganizasyon entènasyonal yo oswa misyon yo ki sitiye nan teritwa koutim Inyon an, osi byen ke manm pèsonèl diplomatik yon misyon diplomatik, ofisyèl konsila yo ak manm fanmi yo ki abite avèk yo yo, anplwaye (anplwaye yo, ofisyèl yo) nan reprezantasyon nan eta nan òganizasyon entènasyonal yo, òganizasyon entènasyonal yo oswa reprezantasyon yo;
  5. lòt òganizasyon oswa reprezantasyon yo ak pèsonèl yo, si yo bay aplikasyon sa a annakò avèk lejislasyon Eta Manm sou teritwa òganizasyon sa yo oswa reprezantasyon yo ye.
 3. Machandiz yo mete anba pwosedi koutim nan komès devwa-gratis yo vann bay moun ki espesifye nan paragraf 1 - 3 nan paragraf 2 nan atik sa a nan boutik devwa-gratis opere nan kote machandiz yo deplase atravè fwontyè a koutim nan Inyon an.
 4. Vant machandiz bay moun ki espesifye nan paragraf 2 paragraf 2 atik sa a pèmèt nan boutik san devwa ki opere nan kote mouvman machandiz yo sou fwontyè koutim Inyon an pa transpò lè ak dlo, e si sa etabli pa lejislasyon nan eta manm yo, tou nan kote mouvman machandiz nan fwontyè koutim Inyon an pa lòt mwayen transpò.
  Lis la nan kote pou mouvman an nan machandiz atravè fwontyè a koutim, nan ki se vant la nan machandiz bay moun ki espesifye nan paragraf 2 nan paragraf 2 nan atik sa a pèmèt, detèmine pa lejislasyon an nan eta yo manm.
 5. Vant machandiz bay moun ki espesifye nan paragraf 3 nan paragraf 2 atik sa a pèmèt nan boutik san devwa ki opere nan kote machandiz yo deplase sou fwontyè koutim Inyon an pa lè.
 6. Machandiz yo mete anba pwosedi koutim nan komès devwa-gratis yo vann bay moun yo espesifye nan paragraf 4 ak 5 nan paragraf 2 nan atik sa a nan boutik devwa-gratis detèmine an akò ak lejislasyon an nan eta manm yo.
 7. Machandiz Inyonmete anba pwosedi a koutim nan komès devwa-gratis, vann bay moun ki espesifye nan paragraf 1 nan paragraf 2 nan atik sa a, pèdi estati a nan machandiz nan Inyon an.
  Machandiz Inyon yo mete anba pwosedi koutim nan komès san devwa vann bay moun ki espesifye nan paragraf 2-5 nan paragraf 2 nan atik sa a kenbe estati machandiz Inyon yo.
  Machandiz etranje yo, yo mete yo anba pwosedi koutim nan komès devwa-gratis, vann bay moun ki espesifye nan paragraf 4 ak 5 nan paragraf 2 nan atik sa a, apre yo fin vann tankou jwenn estati a nan machandiz nan Inyon an.
 8. Pwosedi koutim san devwa a pa aplike pou machandiz ki entèdi pou sikilasyon an akò avèk lwa eta manm kote magazen san devwa a ye.
  Komisyon an gen dwa a detèmine lis la nan lòt machandiz yo nan respè nan ki pwosedi a koutim nan komès devwa-gratis pa aplike.
 9. San yo pa mete anba pwosedi koutim nan magazen devwa-gratis, boutik yo devwa-gratis ka akomode epi sèvi ak machandiz ki nesesè yo asire fonksyone nan boutik sa yo devwa-gratis.

Atik 244. Kondisyon pou mete machandiz anba pwosedi koutim nan komès san devwa ak itilizasyon yo an akò avèk pwosedi koutim sa yo

 1. Kondisyon pou mete machandiz anba pwosedi koutim nan komès devwa-gratis se konfòmite avèk entèdiksyon yo ak restriksyon an akò avèk Atik 7 nan Kòd sa a.
 2. Deklaran an nan machandiz mete anba pwosedi a koutim nan komès devwa-gratis kapab fèt sèlman yon moun ki se mèt kay la nan magazen an devwa-gratis nan ki sa yo machandiz yo pral lokalize ak vann.
 3. Kondisyon yo pou itilize nan machandiz an akò avèk pwosedi a koutim pou komès devwa-gratis yo se:
  1. jwenn machandiz nan boutik devwa-gratis;
  2. vant machandiz nan boutik devwa-gratis bay moun ki espesifye nan paragraf 2 nan Atik 243 nan Kòd sa a;
  3. konfòmite avèk kondisyon pou vant sèten kategori machandiz etranje yo mete anba pwosedi koutim nan komès san devwa, ki prevwa nan Atik 245 nan Kòd sa a.

Atik 245. Kondisyon pou vant lan nan boutik devwa-gratis nan sèten kategori nan machandiz yo mete anba pwosedi a koutim nan fè makèt devwa-gratis

Machandiz tankou bwason ki gen alkòl ak byè, tabak ak pwodwi tabak, yo mete yo anba pwosedi koutim nan komès san devwa, yo vann nan boutik san devwa bay moun ki espesifye nan paragraf 2 nan paragraf 2 nan Atik 243 nan Kòd sa a, nan nòm quantitative , nan ki machandiz pou itilizasyon pèsonèl enpòte nan teritwa koutim nan Inyon an san yo pa peye devwa koutim ak taks.

Atik 246. Konplete ak mete fen nan pwosedi koutim lan pou komès san devwa

 1. Aksyon an nan pwosedi a koutim pou komès devwa-gratis fini ak vant la nan machandiz yo mete anba pwosedi sa a koutim nan boutik devwa-gratis bay moun yo espesifye nan paragraf 2 nan Atik 243 nan Kòd sa a, ak eksepsyon de vant lan nan machandiz etranje yo. bay moun ki espesifye nan paragraf 3 nan paragraf 2 nan Atik 243 nan Kòd sa a.
 2. Lè w ap vann machandiz etranje yo mete anba pwosedi koutim nan komès san devwa nan boutik san taks pou moun ki espesifye nan paragraf 3 nan paragraf 2 nan Atik 243 nan Kòd sa a, efè pwosedi koutim pou komès san devwa fini pa mete machandiz etranje sa yo anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik.
 3. Yon deklarasyon pou machandiz an relasyon ak machandiz etranje ki espesifye nan paragraf 2 nan atik sa a, pou plasman yo anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, yo dwe soumèt pa mèt kay la nan yon boutik devwa-gratis pa pita pase 10-ale jou nan mwa ki vini apre mwa a nan vann nan machandiz sa yo.
  Nan ka refi lage machandiz, deklarasyon an pou machandiz nan respè nan machandiz yo espesifye pou plasman yo anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik dwe soumèt pa mèt kay la nan boutik la devwa-gratis pa pita pase 5 jou travay nan jou apre jou refi pou lage machandiz yo.
 4. Pwosedi koutim san devwa pou machandiz etranje yo mete anba pwosedi koutim san devwa yo ka sispann:
  1. mete machandiz anba pwosedi koutim ki aplikab a machandiz etranje sou kondisyon sa yo bay nan Kòd sa a;
  2. liberasyon an nan machandiz pou itilize kòm founiti ekspòte soti nan teritwa a koutim nan Inyon an sou bato tablo oswa avyon, an akò avèk Chapit 39 nan Kòd sa a.
 5. Aksyon an nan pwosedi a san yo pa devwa koutim nan respè pou machandiz Inyon mete anba pwosedi a san yo pa devwa koutim dwe sispann:
  1. mete machandiz anba pwosedi koutim pou ekspòtasyon;
  2. ekspòtasyon nan machandiz soti nan yon magazen devwa-gratis nan teritwa a koutim nan Inyon an sou baz deklarasyon deklaratè a nan machandiz sa yo.
 6. Nan evènman an ke yon boutik devwa-gratis sispann opere nan lespas 3 mwa soti nan jou ki vini apre jou a te di magazen an devwa-gratis sispann opere, machandiz etranje yo mete anba pwosedi a koutim devwa-gratis dwe sijè a pwosedi koutim ki aplikab a etranje yo. machandiz, ak machandiz Inyon - nan lokal yo anba pwosedi koutim pou ekspòtasyon oswa ekspòtasyon soti nan yon boutik devwa-gratis nan teritwa a koutim nan Inyon an.
  Si aksyon sa yo pa fèt nan peryòd espesifye a, pwosedi koutim pou komès san devwa apre peryòd sa a sispann, epi machandiz yo te arete pa otorite koutim yo an akò avèk Chapit 51 Kòd sa a.

Atik 247. Aparisyon ak mete fen nan obligasyon pou peye enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, konpansasyon devwa an relasyon ak machandiz etranje yo mete (mete) anba pwosedi koutim nan komès devwa-gratis, dat limit la pou peman yo ak kalkil yo

 1. Obligasyon pou peye enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa an relasyon ak machandiz etranje yo mete anba pwosedi koutim nan komès san devwa rive pou deklaratè a depi nan moman otorite koutim lan anrejistre deklarasyon an pou byen yo.
 2. Obligasyon pou peye enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa an relasyon ak machandiz etranje yo mete (mete) anba pwosedi koutim nan komès san devwa yo sispann pa deklaran an sou ensidan sikonstans sa yo:
  1. vant machandiz sa yo bay moun ki espesifye nan paragraf 1, 2, 4 ak 5 nan paragraf 2 Atik 243 nan Kòd sa a;
  2. plasman machandiz sa yo, vann bay moun yo espesifye nan paragraf 3 nan paragraf 2 nan Atik 243 nan Kòd sa a, anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik;
  3. plasman machandiz sa yo anba pwosedi koutim ki prevwa nan Kòd sa a, ki gen ladan plasman machandiz sa yo anba pwosedi koutim apre ensidan sikonstans ki espesifye nan paragraf 2 paragraf 4 atik sa a, ak (oswa) lage yo pou itilize kòm founiti ekspòte soti nan teritwa koutim nan Inyon an sou bato oswa avyon, an akò avèk Chapit 39 nan Kòd sa a;
  4. plasman machandiz nan respè ki te efè a nan pwosedi a koutim pou komès devwa-gratis te sispann anba pwosedi koutim an akò avèk paragraf 7 nan Atik 129 nan Kòd sa a;
  5. pwogrè nan obligasyon la yo peye enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, compensateur devwa ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan yo kalkile ak peyab an akò avèk paragraf 5 nan atik sa a;
  6. rekonesans pa otorite nan koutim an akò ak lejislasyon an nan eta manm yo sou règleman koutim nan reyalite a nan destriksyon ak (oswa) irevokabl pèt nan machandiz etranje akòz yon aksidan oswa fòs majeures oswa reyalite a nan pèt irevokabl nan machandiz sa yo kòm yon rezilta nan pèt natirèl nan kondisyon nòmal nan cha (transpò) ak (oswa) depo, ak eksepsyon de ka lè, anvan destriksyon sa yo oswa pèt irevokableman an akò ak Kòd sa a nan respè pou sa yo machandiz etranje yo, dat limit la pou peman nan enpòte koutim devwa, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa te vini;
  7. refi lage machandiz an akò avèk pwosedi a koutim nan komès devwa-gratis - an relasyon ak obligasyon a yo peye enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, compensateur devwa ki leve lè enskri yon deklarasyon pou machandiz;
  8. revokasyon yon deklarasyon pou machandiz an akò avèk Atik 113 nan Kòd sa a ak (oswa) anile liberasyon an nan machandiz an akò avèk paragraf 4 nan Atik 118 nan Kòd sa a - an relasyon ak obligasyon pou peye enpòte devwa koutim, taks, espesyal , anti-moun ap jete fatra, konpansasyon devwa ki leve pandan enskripsyon an nan deklarasyon an pou machandiz;
  9. konfiskasyon oswa konvèsyon nan machandiz nan pwopriyetè a (revni) nan yon eta manm an akò ak lejislasyon an nan ki eta manm;
  10. detansyon nan machandiz pa otorite nan koutim an akò avèk Chapit 51 nan Kòd sa a;
  11. plasman pou depo tanporè oswa plasman anba youn nan pwosedi koutim nan machandiz ki te sezi oswa arete pandan verifikasyon an nan yon rapò krim, pandan pwosedi nan yon dosye kriminèl oswa yon ka ofans administratif (fè yon pwosedi administratif) ak nan respè pou ki yon desizyon te pran yo retounen yo si machandiz sa yo pa te deja lage.
 3. Obligasyon pou peye enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa dwe rive vre sou ensidan sikonstans ki espesifye nan paragraf 4 nan atik sa a
 4. Nan evènman sikonstans sa yo, dat limit la pou peman nan enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa se:
  1. nan ka vyolasyon kondisyon yo pou itilize nan machandiz an akò avèk pwosedi a koutim nan komès devwa-gratis - jou a nan komisyon an nan aksyon ki vyole kondisyon sa yo etabli pou itilize nan machandiz, epi si jou sa a se pa sa mete, - jou a nan mete machandiz yo anba pwosedi a koutim nan komès devwa-gratis;
  2. nan ka pèt nan machandiz etranje yo, eksepte pou destriksyon an ak (oswa) pèt irevokabl akòz yon aksidan oswa fòs majè oswa pèt irevokabl kòm yon rezilta nan pèt natirèl nan kondisyon nòmal nan transpò (transpò) ak (oswa) depo, - la jou pèt machandiz yo, epi si jou sa a pa etabli, - jou a nan mete machandiz yo anba pwosedi a koutim nan komès devwa-gratis;
  3. si, nan peryòd ki espesifye nan paragraf 3 nan paragraf 246 nan Atik 3 nan Kòd sa a, konsènan machandiz etranje vann bay moun ki espesifye nan paragraf 2 nan paragraf 243 nan Atik 3 nan Kòd sa a, yon deklarasyon pou machandiz pa te soumèt, - dènye jou a nan peryòd la espesifye nan paragraf youn nan kloz 246 nan Atik XNUMX nan Kòd sa a;
  4. si, nan peryòd ki espesifye nan paragraf de nan paragraf 3 nan Atik 246 nan Kòd sa a, konsènan machandiz etranje vann bay moun ki espesifye nan paragraf 3 nan paragraf 2 nan Atik 243 nan Kòd sa a, yon deklarasyon pou machandiz pa te soumèt, - dènye jou a nan peryòd la espesifye nan paragraf de nan kloz 3 nan Atik 246 nan Kòd sa a.
 5. Lè yo fin fè sikonstans ki endike nan paragraf 4 nan atik sa a, enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa yo sijè a peman, tankou si machandiz etranje yo mete anba pwosedi a koutim nan komès devwa-gratis yo te mete anba pwosedi a koutim pou lage pou konsomasyon domestik san yo pa aplikasyon an nan preferans tarif yo ak benefis pou peman an nan enpòte devwa koutim ak taks.
  Pou kalkile enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa, pousantaj nan enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa yo aplike, an efè nan jou enskripsyon an pa otorite koutim nan yon deklarasyon pou machandiz depoze pou mete machandiz anba pwosedi koutim nan komès devwa-gratis.
 6. Sou kantite lajan yo nan enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, compensateur devwa peye (kolekte) an akò avèk paragraf 5 nan atik sa a, enterè peyab, tankou si yo te yon ranvwa nan peman yo akòde an relasyon ak kantite lajan sa yo soti nan dat la nan mete machandiz yo anba pwosedi koutim komès la devwa-gratis nan jou ekspirasyon an nan dat limit la pou peman nan enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa. Se enterè a espesifye kalkile ak peye an akò avèk Atik 60 nan Kòd sa a.
 7. Nan ka kote yo mete machandiz anba pwosedi koutim ki prevwa nan Kòd sa a, ak (oswa) lage yo pou itilize kòm pwovizyon ki ekspòte soti nan teritwa koutim nan Inyon an sou bato oswa avyon, an akò avèk Chapit 39 nan Kòd sa a apre ... pwogrè nan obligasyon la yo peye devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa ak (oswa) koleksyon yo (an antye oswa an pati) enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, compensateur devwa peye ak (oswa ) kolekte an akò ak atik sa a yo sijè a ranbousman (konpanse) an akò avèk Chapit 10 ak Atik 76 nan Kòd sa a.