МЕНЮ

Chapit 19 - Dispozisyon jeneral sou pwosedi koutim yo

Atik 127. Aplikasyon pwosedi koutim yo

 1. Machandiz transpòte atravè fwontyè koutim Inyon an, ak lòt machandiz nan ka etabli pa Kòd sa a pou jwenn ak itilize nan teritwa koutim Inyon an, ekspòte soti nan teritwa koutim Inyon an ak (oswa) jwenn ak itilize andeyò koutim lan teritwa nan Inyon an, yo sijè a plasman anba pwosedi koutim, sof si Kòd sa a bay otreman.
 2. Tou depan de bi pou jwenn ak itilize machandiz nan teritwa koutim Inyon an, ekspòtasyon yo soti nan teritwa koutim Inyon an ak (oswa) jwenn ak itilize yo deyò teritwa koutim Inyon an, pwosedi koutim sa yo aplike nan machandiz yo :
 3. Machandiz yo mete anba pwosedi koutim lan ka mete anba lòt pwosedi koutim, oswa menm pwosedi koutim lan:
  1. ranpli pwosedi a koutim anba ki machandiz yo yo mete;
  2. yo sispann pwosedi a koutim anba ki machandiz yo yo mete;
  3. pou transpò (transpò) machandiz nan teritwa koutim Inyon an ak (oswa) pou transpò soti nan yon pati nan teritwa koutim Inyon an nan yon lòt pati nan teritwa koutim Inyon an nan teritwa eta ki pa manm yo nan Inyon an ak (oswa) pa lanmè an akò avèk Kòd sa a.
 4. Kontni an nan pwosedi koutim ak dispozisyon ki gouvène pwosedi a pou aplike pwosedi koutim, ki gen ladan kondisyon yo pou mete machandiz anba pwosedi koutim, kondisyon ak pwosedi pou itilize machandiz an akò avèk pwosedi koutim apre yo fin mete yo anba pwosedi koutim sa yo, pwosedi pou ranpli, mete fen, sispann ak rekòmanse pwosedi koutim, osi byen ke sikonstans yo nan Aparisyon nan ak mete fen nan obligasyon la yo peye devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, compensateur devwa, peryòd la ak (oswa) spesifik nan kalkil yo ak peman nan relasyon ak machandiz yo mete (mete) anba pwosedi koutim, oswa machandiz yo resevwa (fòme) fabrike (resevwa) nan kad aplikasyon pwosedi koutim yo detèmine pa chapit ki enpòtan nan seksyon sa a, ak nan ka sa yo bay nan Kòd sa a - pa Komisyon an ak (oswa) lejislasyon an nan eta yo manm sou règleman koutim.
 5. Lejislasyon an nan eta yo manm sou règleman koutim, nan adisyon a kondisyon yo pou mete machandiz anba pwosedi koutim, ak eksepsyon de pwosedi a koutim pou transpò koutim ak pwosedi a koutim pou pwosesis deyò teritwa a koutim, ka etabli tankou yon kondisyon pou mete machandiz anba pwosedi koutim kòm garanti pwogrè nan obligasyon la yo peye devwa koutim ak taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa.

Atik 128. Plasman machandiz anba pwosedi koutim la

 1. Moun ki espesifye nan Atik 83 nan Kòd sa a gen dwa pou yo chwazi pwosedi koutim Kòd sa a bay la lè yo aplike pou deklarasyon koutim nan machandiz yo, oswa lè yo deklare machandiz pou lage anvan yo ranpli yon deklarasyon pou machandiz, oswa lè yo enpòte machandiz nan pò a teritwa. SEZ oswa lojistik FEZ.
 2. Plasman machandiz anba pwosedi koutim lan kòmanse depi moman otorite koutim lan depoze ak yon deklarasyon koutim oswa aplikasyon pou liberasyon machandiz yo pou yo soumèt deklarasyon machandiz yo, sof si Kòd sa a bay sa, epi fini ak liberasyon machandiz, eksepte pou ka a ki prevwa nan paragraf 1 nan Atik 204 nan Kòd sa a.
 3. Jou a nan mete machandiz anba pwosedi a koutim se jou a nan lage nan machandiz yo, eksepte pou ka a ki prevwa nan paragraf 1 nan Atik 204 nan Kòd sa a.
 4. Obligasyon a konfime konfòmite avèk kondisyon yo pou mete machandiz anba pwosedi a koutim te deklare repoz ak deklaran an.
 5. Machandiz sijè a sanitè ak karantèn, veterinè, karantèn fitosanitè ak lòt kalite kontwòl leta (sipèvizyon) yo mete anba pwosedi koutim lan sèlman apre aplikasyon kalite ki apwopriye a nan kontwòl leta (sipèvizyon).
 6. Si, lè entwodwi yon mezi nan règleman ki pa tarif yo, pwosedi koutim yo defini, anba ki plasman nan machandiz nan respè pou ki tankou yon mezi enpoze pa pèmèt, Lè sa a, machandiz sa yo pa dwe sijè a plasman anba pwosedi koutim sa yo, kèlkeswa dispozisyon ki nan seksyon sa a.

Atik 129. Konplete, mete fen, sispansyon ak renouvèlman pwosedi koutim lan

 1. Efè a nan pwosedi koutim se sijè a fini nan ka yo, pwosedi ak tèm ki etabli pa Kòd sa a, epi si li se ki prevwa pou pa sa a Kòd, pa Komisyon an oswa lejislasyon an nan eta manm yo sou règleman koutim.
 2. Se aksyon an nan pwosedi a koutim konsidere kòm fini anvan ekspirasyon an nan peryòd la validite nan pwosedi a koutim etabli pa otorite nan koutim, si deklarasyon koutimdepoze pou mete machandiz anba pwosedi koutim yo nan lòd yo konplete pwosedi koutim sa a, ki anrejistre pa otorite koutim lan nan peryòd yo bay pou fini pwosedi koutim lan, eksepte pou ka a lè otorite koutim lan te refize lage machandiz yo an akò avèk te deklare pwosedi koutim oswa deklarasyon koutim lan te retire an akò avèk Atik 113 nan Kòd sa a.
 3. Nan evènman an nan likidasyon an nan yon moun ki se yon deklaratè nan machandiz mete anba pwosedi a koutim, lejislasyon an nan eta manm yo ka etabli yon peryòd tan diferan, anvan ekspirasyon an nan ki pwosedi a koutim dwe ranpli, pase sa yo bay pou pa Kòd sa a, epi yo ka detèmine tou moun ki oblije ranpli aksyon nan pwosedi koutim lan.
 4. Se efè pwosedi koutim yo sispann nan ka, pwosedi ak tèm ki etabli pa Kòd sa a, epi si li prevwa pa Kòd sa a, pa Komisyon an oswa lejislasyon an nan eta manm yo sou règleman koutim.
 5. Nan ka sa yo ke Kòd sa a prevwa, machandiz yo mete anba pwosedi koutim lan, operasyon an ki te sispann, osi byen ke machandiz resevwa (fòme), fabrike (resevwa) kòm yon pati nan aplikasyon an nan tankou yon pwosedi koutim, yo dwe arete pa otorite yo koutim an akò avèk Chapit 51 nan Kòd sa a.
 6. Machandiz yo mete anba pwosedi koutim lan, efè ki te sispann, osi byen ke machandiz resevwa (fòme), fabrike (resevwa) kòm yon pati nan aplikasyon an tankou yon pwosedi koutim, pa arete pa otorite koutim an akò ak paragraf 5 nan atik sa a, dwe sijè a depo tanporè an akò avèk chapit 16 nan Kòd sa a.
 7. Sitiye nan teritwa koutim Inyon an machandiz etranje yo, nan respè ki aksyon an nan pwosedi a koutim te sispann, pou plis kote ak itilize nan teritwa a koutim nan Inyon an oswa ekspòtasyon soti nan teritwa a koutim nan Inyon an, yo sijè a plasman anba pwosedi yo koutim ki aplikab a machandiz etranje yo, eksepte nan ka sa yo Kòd sa a prevwa.
  Machandiz resevwa (fòme), fabrike (resevwa) kòm yon pati nan aplikasyon an nan pwosedi koutim, ki te sispann, pou kote plis yo epi yo itilize nan teritwa a koutim nan Inyon an, ekspòtasyon soti nan teritwa a koutim nan Inyon an oswa enpòte nan sa yo teritwa a dwe sijè a plasman anba pwosedi koutim ki aplikab a machandiz sa yo, tou depann de estati yo ke yo te akeri pandan peryòd pwosedi koutim yo, eksepte pou ka yo bay nan Kòd sa a.
  Machandiz ki lokalize andeyò teritwa koutim Inyon an, ki gen rapò ak pwosedi koutim lan te sispann, pou plis rete andeyò teritwa koutim Inyon an, yo sijè a plasman anba pwosedi koutim ki aplikab pou machandiz Inyon yo, ak pou enpòte nan teritwa koutim nan Inyon an - anba pwosedi koutim ki aplikab nan konsènan machandiz etranje yo.
 8. Lè machandiz yo mete anba pwosedi koutim an akò ak paragraf 7 nan atik sa a apre mete fen nan pwosedi koutim, dispozisyon ki nan Kòd sa a dwe aplike nan machandiz sa yo san yo pa pran an kont spesifik yo nan kalkile ak peye devwa koutim, taks, espesyal, anti -Dumping, compensateur devwa ki prevwa nan Kòd sa a, ki aplike lè yo mete machandiz yo anba pwosedi koutim pou konplete pwosedi koutim enpòtan yo, ak eksepsyon de spesifik yo bay nan Atik 226 nan Kòd sa a.
 9. Ka operasyon an nan pwosedi a koutim dwe sispann pa mete machandiz mete anba pwosedi a koutim, oswa pwodwi yo nan pwosesis nan machandiz sa yo anba yon lòt pwosedi koutim, osi byen ke nan ka a ki prevwa nan paragraf 1 nan Atik 133 nan Kòd sa a.
  Pwosedi koutim ke yo itilize pou sispann operasyon lòt pwosedi koutim yo, osi byen ke ka lè operasyon pwosedi koutim lan ka sispann, yo detèmine pa Kòd sa a, e si sa a prevwa pa Kòd sa a, pa Komisyon an.
  Pwosedi pou sispann ak rekòmanse operasyon pwosedi koutim nan ka etabli yo detèmine pa Komisyon an.

Atik 130. Ekstansyon sou kondisyon ki nan validite nan pwosedi koutim

 1. Se peryòd la nan validite nan pwosedi koutim etabli pa otorite nan koutim pwolonje pa otorite nan koutim anvan ekspirasyon li yo, ak nan ka sa yo ki prevwa pou sa a Kòd oswa lejislasyon an nan eta manm yo an akò avèk paragraf 3 nan Atik 165, paragraf 3 nan Atik 178 ak paragraf 3 nan Atik 190 nan Kòd sa a - apre ekspirasyon li yo nan tèm ki prevwa pou Kòd sa a, oswa kondisyon ki detèmine pa Komisyon an oswa etabli pa lejislasyon an nan eta manm yo sou règleman koutim an akò avèk Kòd sa a.
 2. Pwosedi a pou pwolonje peryòd la nan validite nan pwosedi koutim etabli pa otorite nan koutim etabli pa lejislasyon an nan eta yo manm sou règleman koutim.

Atik 131. Konfòmite avèk mezi pou pwoteje mache entèn la etabli nan yon fòm ki pa espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa ak (oswa) lòt devwa etabli an akò ak Atik 50 nan Trete sou Inyon an, lè mete machandiz anba koutim yo pwosedi

Konfòmite ak mezi sa yo pou pwoteje mache entèn la, ki etabli nan yon fòm ki pa espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa ak (oswa) lòt devwa etabli an akò avèk Atik 50 nan Trete sou Inyon an, konfime lè mete machandiz anba koutim pwosedi, kondisyon yo nan plasman anba ki bay pou konfòmite avèk mezi sa yo sof si Kòd sa a, Trete Inyon an oswa zak Komisyon an, ki prezante mezi sa yo.

Atik 132. Konfòmite ak kondisyon yo pou itilize nan machandiz an akò avèk pwosedi a te deklare koutim

1. Obligasyon pou konfòme li avèk kondisyon pou itilize machandiz yo an akò avèk pwosedi koutim deklare a, sijè a obsèvans apre yo fin mete machandiz yo anba pwosedi koutim lan, yo pral enpoze sou deklaran an, osi byen ke sou lòt moun an akò avèk Kòd sa a.

2. Moun ki espesifye nan paragraf 1 nan atik sa a dwe responsab pou vyolasyon kondisyon yo pou itilize nan machandiz an akò avèk pwosedi a te deklare koutim an akò ak lejislasyon an nan eta manm yo.

Atik 133. Konsekans nan kriz malkadi (kriz malkadi), konfiskasyon oswa vire an komen (revni) nan eta a manm nan machandiz yo mete anba pwosedi a koutim

 1. Nan evènman an nan kriz la nan machandiz yo mete anba pwosedi a koutim, oswa enpozisyon la nan kriz malkadi nan machandiz sa yo an akò avèk lejislasyon an nan eta manm yo, efè a nan pwosedi a koutim nan respè nan machandiz sa yo dwe sispann.
 2. Si yo pran yon desizyon anile kriz la nan machandiz oswa anile kriz la nan machandiz, pwosedi a koutim dwe rekòmanse nan jou ki vini apre jou a lè tankou yon desizyon antre nan fòs legal, oswa jou a espesifye nan yon desizyon konsa.
 3. Lè yo rekòmanse nan pwosedi a koutim, enterè, akimile a ak peman nan ki yo bay an akò avèk seksyon sa a, pou peryòd la nan sispansyon nan pwosedi a koutim pa dwe chaje oswa peye.
 4. Nan ka konfiskasyon oswa vire an komen (revni) nan yon eta manm pa yon desizyon tribinal nan machandiz mete anba pwosedi a koutim, se efè a nan pwosedi a koutim nan respè nan machandiz sa yo sispann.
 5. Si pote nan yon moun nan responsablite administratif oswa kriminèl an akò ak lejislasyon an nan eta yo manm ki asosye ak ki pa konfòme yo ak kondisyon yo pou itilize machandiz an akò avèk pwosedi a koutim ak admèt la ki pa konfòmite explik enposib nan aplikasyon plis nan pwosedi koutim sa a, pwosedi koutim lan dwe konplete nan 15 jou kalandriye soti nan jou ki vini apre dat la antre nan fòs nan desizyon an ki enpòtan yo kenbe moun nan responsab.
  Si pwosedi koutim lan pa fini nan peryòd tan ki endike nan premye paragraf nan kloz sa a, pwosedi koutim lan sispann, epi machandiz yo te arete pa otorite koutim yo an akò avèk Chapit 51 nan Kòd sa a.