МЕНЮ

Pwosedi Ladwàn pou enpòte tanporè (admisyon)

Atik 219. Kontni ak aplikasyon nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon)

 1. Pwosedi Ladwàn enpòte tanporè (admisyon) - yon pwosedi koutim aplike nan machandiz etranje yo, dapre ki machandiz sa yo pou yon ti tan lokalize ak itilize nan teritwa koutim nan Inyon an, sijè a kondisyon yo pou mete machandiz anba pwosedi sa a koutim ak itilizasyon yo an akò avèk sa yo pwosedi koutim, ak peman pasyèl nan enpòte devwa koutim, taks ak san yo pa peye espesyal, anti-moun ap jete fatra, compensateur devwa, oswa san yo pa peye enpòte koutim devwa, taks ak san yo pa peye espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa.
 2. Machandiz yo mete anba pwosedi koutim nan enpòte tanporè (admisyon) (nan chapit sa a - tanporèman enpòte machandiz) kenbe estati a nan machandiz etranje yo.
 3. Kategori machandiz, rete tanporè a ak itilizasyon ki nan teritwa koutim Inyon an an akò avèk pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) yo pèmèt san peman nan enpòte devwa koutim ak taks, kondisyon sa yo pou rete tanporè ak itilizasyon, osi byen ke limit tan pou rete tanporè ak itilizasyon sa yo, yo detèmine pa Komisyon an ak (oswa) akò entènasyonal nan eta manm yo ak yon twazyèm pati. (gade Desizyon Konsèy Komisyon Ekonomik Eurasian No 109 ki gen dat 20.12.2017)
 4. Pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) pa aplike nan kategori machandiz sa yo:
  1. pwodwi manje, bwason, ki gen ladan bwason ki gen alkòl, tabak ak pwodwi tabak, matyè premyè ak pwodwi semi-fini, materyèl konsomasyon ak echantiyon, eksepte pou ka yo nan enpòte yo nan teritwa koutim nan Inyon an nan kopi sèl pou piblisite ak (oswa) rezon demonstrasyon oswa kòm ekspozisyon oswa desen endistriyèl;
  2. dechè, ki gen ladan dechè endistriyèl;
  3. machandiz entèdi pou enpòte nan teritwa koutim Inyon an.
 5. Li pèmèt yo aplike pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) yo sispann pwosedi a koutim pou pwosesis nan teritwa a koutim pa mete anba pwosedi sa a koutim pwodwi yo nan pwosesis nan machandiz te deja mete anba pwosedi a koutim pou pwosesis nan teritwa a koutim.

Atik 220. Kondisyon pou mete machandiz anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) ak itilizasyon yo an akò avèk pwosedi koutim sa yo

 1. Kondisyon pou mete machandiz anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) se:
  1. posibilite pou idantifye machandiz yo mete anba pwosedi koutim lan pou enpòte tanporè (admisyon), ak plasman ki vin apre yo anba pwosedi koutim lan nan lòd pou konplete pwosedi koutim sa a. Idantifikasyon machandiz yo pa obligatwa nan ka kote, an akò avèk trete entènasyonal nan eta manm yo ak yon twazyèm pati, ranplasman nan machandiz tanporèman enpòte pèmèt;
  2. peman pasyèl nan enpòte devwa koutim ak taks an akò avèk Atik 223 nan Kòd sa a, eksepte pou ka a lè, an akò ak paragraf 3 nan Atik 219 nan Kòd sa a, prezans tanporè ak itilizasyon machandiz nan teritwa a koutim nan Inyon an nan akò avèk pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) pèmèt san peman nan enpòte devwa koutim ak taks;
  3. konfòmite avèk kondisyon yo pou kote pou yon ti tan ak itilizasyon machandiz an akò avèk pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) san peman nan devwa koutim ak taks, si kondisyon sa yo detèmine pa Komisyon an dapre paragraf 3 nan Atik 219 nan sa a Kòd ak (oswa) yo bay pou trete entènasyonal nan eta yo manm ak twazyèm bò a;
  4. obsèvasyon nan entèdiksyon ak restriksyon an akò avèk atik 7 nan Kòd sa a.
 2. Kondisyon yo pou itilize nan machandiz an akò avèk pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) yo se:
  1. konfòmite avèk peryòd validite pwosedi koutim lan pou enpòtasyon tanporè (admisyon) etabli pa otorite koutim lan;
  2. konfòmite avèk restriksyon sou posesyon ak itilizasyon machandiz enpòte tanporèman etabli pa Atik 222 nan Kòd sa a;
  3. peman pasyèl nan enpòte devwa koutim ak taks an akò avèk Atik 223 nan Kòd sa a, eksepte pou ka a lè, an akò ak paragraf 3 nan Atik 219 nan Kòd sa a, prezans tanporè ak itilizasyon machandiz nan teritwa a koutim nan Inyon an nan akò avèk pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) pèmèt san peman nan enpòte devwa koutim ak taks;
  4. konfòmite avèk kondisyon yo pou kote pou yon ti tan ak itilizasyon machandiz an akò avèk pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) san peman nan devwa koutim ak taks detèmine pa Komisyon an an akò ak paragraf 3 nan Atik 219 nan Kòd sa a ak (oswa) ki prevwa pa yon akò entènasyonal nan eta manm yo ak yon twazyèm pati.

Atik 221. Dire pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon)

 1. Peryòd la nan validite nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) pa ka depase 2 zan soti nan dat la nan mete machandiz yo anba pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) oswa peryòd la detèmine pa Komisyon an an akò ak paragraf 2 nan atik sa a .
 2. Pou sèten kategori nan machandiz yo, tou depann de objektif la nan enpòte yo nan teritwa a koutim nan Inyon an, Komisyon an gen dwa a detèmine yon pi kout oswa pi long pase 2 zan, peryòd validite nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon). (gade Desizyon Konsèy Komisyon Ekonomik Eurasian No 109 ki gen dat 20.12.2017)
 3. Lè w mete machandiz anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon), otorite koutim lan, sou baz deklarasyon deklaratè a, ki baze sou objektif ak sikonstans enpòte machandiz yo nan teritwa koutim Inyon an, etabli validite peryòd pwosedi sa a koutim, ki, pran an kont paragraf 4 nan atik sa a, pa ka depase peryòd ki prevwa nan paragraf 1 nan atik sa a, oswa yon peryòd detèmine pa Komisyon an an akò ak paragraf 2 nan atik sa a.
 4. Peryòd la nan validite nan pwosedi a koutim pou enpòtasyon tanporè (admisyon) etabli pa otorite nan koutim nan demann lan nan moun nan ka pwolonje anvan ekspirasyon an nan peryòd sa a oswa pa pita pase 1 mwa apre ekspirasyon li yo nan peryòd la validite nan sa a koutim pwosedi ki prevwa nan paragraf 1 atik sa a, oswa peryòd validite pwosedi koutim sa a detèmine pa Komisyon an dapre paragraf 2 atik sa a.
  Lè pwolonje peryòd la nan validite nan pwosedi a koutim pou enpòtasyon tanporè (admisyon) etabli pa otorite nan koutim, apre ekspirasyon li yo, validite nan pwosedi koutim sa yo rekòmanse soti nan dat la nan mete fen nan pwosedi sa a koutim.
 5. Nan ka aplikasyon repete nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) an relasyon ak machandiz etranje ki sitye nan teritwa a koutim nan Inyon an, ki gen ladan lè diferan moun aji kòm deklaran nan machandiz sa yo, peryòd total la nan validite nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) pa ka depase peryòd yo bay nan paragraf 1 nan atik sa a, oswa yon peryòd detèmine pa Komisyon an an akò avèk paragraf 2 nan atik sa a.

Atik 222. Restriksyon sou posesyon ak itilizasyon machandiz enpòte tanporèman

 1. Machandiz enpòte tanporèman yo dwe rete san okenn chanjman, eksepte pou chanjman akòz usure natirèl, osi byen ke chanjman akòz pèt natirèl nan kondisyon nòmal transpò (transpò) ak (oswa) depo.
  Li pèmèt yo pote soti nan operasyon ak tanporèman enpòte machandiz ki nesesè asire sekirite yo, ki gen ladan reparasyon (eksepte pou ekzamine, modènizasyon), antretyen ak lòt operasyon ki nesesè yo kenbe machandiz nan bon kondisyon, bay ke idantifikasyon an nan machandiz pa otorite nan koutim se asire sou fini nan pwosedi yo koutim pou enpòte tanporè (admisyon) an akò ak paragraf 1 ak 2 nan Atik 224 nan Kòd sa a.
  Li pèmèt yo fè esè, rechèch, tès, verifikasyon, eksperyans oswa eksperyans ak tanporèman enpòte machandiz oswa itilize yo nan kou a nan tès, rechèch, tès, verifikasyon, eksperyans oswa eksperyans.
 2. Tanporèman enpòte machandiz yo dwe nan posesyon aktyèl la ak itilizasyon deklaran an, eksepte pou ka lè transfè yo nan posesyon ak itilizasyon lòt moun yo pèmèt an akò avèk paragraf 3 ak 4 nan atik sa a.
 3. Li pèmèt yo transfere pa deklaran an nan posesyon ak itilizasyon lòt moun san pèmisyon otorite koutim lan:
  1. tanporèman enpòte anbalaj ki kapab itilize ankò (retou) ki fèt pou anbalaj ak pwoteksyon machandiz enpòte nan teritwa koutim Inyon an;
  2. tanporèman enpòte machandiz nan bi pou yo antretyen yo, reparasyon (eksepte pou ekzamine, modènizasyon), depo, transpò (transpò);
  3. tanporèman enpòte machandiz nan bi pou yo fè tès, rechèch, tès, verifikasyon, eksperimantasyon oswa eksperimantasyon;
  4. tanporèman enpòte machandiz pou lòt rezon nan ka detèmine pa Komisyon an ak (oswa) ki prevwa nan trete entènasyonal nan eta yo manm ak yon twazyèm pati.
 4. Nan lòt ka pase sa yo ki etabli nan paragraf 3 nan atik sa a, transfè a pa deklaran an nan tanporèman enpòte machandiz nan posesyon an ak itilizasyon lòt moun pèmèt ak pèmisyon nan otorite nan koutim oswa nan ka yo, nan fason ak tèm detèmine pa Komisyon an, apre yo fin avize otorite nan koutim.
 5. Yo nan lòd yo jwenn pèmisyon nan men otorite nan koutim yo transfere tanporèman enpòte machandiz nan posesyon an ak itilizasyon lòt moun deklaran machandiz sa yo dwe soumèt bay otorite koutim lan, kote yo te mete yo anba pwosedi koutim lan, yon aplikasyon ki endike ladan l rezon ki fè transfè machandiz tanporèman enpòte yo bay yon lòt moun ak enfòmasyon sou moun sa a.
 6. Transfè machandiz enpòte tanporèman nan posesyon ak itilizasyon lòt moun pa egzante deklaran machandiz sa yo pou yo pa respekte lòt kondisyon pou itilize machandiz yo an akò avèk pwosedi koutim pou enpòtasyon tanporè (admisyon) etabli pa chapit sa a, ni li sispann oswa pwolonje peryòd la nan enpòtasyon tanporè.
 7. Machandiz detèmine pa Komisyon an an akò avèk paragraf 3 nan Atik 219 nan Kòd sa a ak (oswa) ki prevwa nan trete entènasyonal nan eta yo manm ak yon twazyèm pati, nan respè pou ki pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) aplike san yo pa peye enpòte devwa koutim ak taks, yo te itilize nan koutim yo teritwa a nan Inyon an, sof si otreman detèmine pa Komisyon an.
 8. Li pèmèt yo itilize machandiz enpòte tanporèman ki se machin andeyò teritwa koutim Inyon an si yo itilize yo kòm machin pou transpò entènasyonal ak dispozisyon ki nan Chapit 38 nan Kòd sa a aplike pou yo. Lè w ap itilize machandiz enpòte tanporèman ki vle di transpò andeyò teritwa koutim Inyon an, an relasyon ak machandiz sa yo, li pèmèt yo fè operasyon yo bay nan paragraf 1 ak 2 nan Atik 277 nan Kòd sa a.
  Operasyon ki pa prevwa nan paragraf 1 ak 2 nan Atik 277 nan Kòd sa a yo pèmèt an akò avèk paragraf 4 nan Atik 277 nan Kòd sa a.
  Itilize machandiz enpòte tanporèman ki se machin kòm mwayen transpò entènasyonal andeyò teritwa koutim Inyon an pa mete fen oswa sispann pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon).

Atik 223. Karakteristik nan kalkil la ak peman nan enpòte devwa koutim ak taks lè w ap aplike pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon)

 1. Nan respè pou machandiz yo mete (mete) anba pwosedi koutim nan enpòte tanporè (admisyon) ak peman pasyèl nan enpòte devwa koutim, taks, enpòte devwa koutim, taks yo peyab pou peryòd la soti nan dat la nan plasman yo anba pwosedi a koutim pou enpòtasyon tanporè (admisyon) nan jou a nan fini li yo.
 2. Nan respè nan machandiz yo mete anba pwosedi a koutim nan enpòte tanporè (admisyon) san yo pa peman nan enpòte devwa koutim ak taks, sou demann lan nan deklaratè a, se yon pati nan peman nan enpòte koutim devwa ak taks pou peryòd ki soti nan jou a espesifye nan la aplikasyon deklaratè a jouk jou a nan fini nan pwosedi a koutim nan enpòte tanporè (tolerans). Se apèl la espesifye nan deklaran an soumèt bay otorite nan koutim, ki te fè lage machandiz yo lè yo mete yo anba pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon), anvan dat ekspirasyon an etabli an akò avèk paragraf 3 nan Atik 219 nan Kòd sa a.
  Kòm yon apèl nan deklaran an, yo itilize yon dokiman koutim - koreksyon nan deklarasyon an machandiz yo.
 3. Nan ka peman pasyèl nan enpòte devwa koutim ak taks pou chak mwa kalandriye (konplè oswa enkonplè) nan peryòd de tan detèmine an akò ak paragraf 1 ak 2 nan atik sa a (ki nan chapit sa a - peryòd la nan aplikasyon nan peman pasyèl nan enpòte devwa koutim ak taks), 3 pousantaj nan deklarasyon an koutim kalkile sou jou a nan enskripsyon depoze pou mete machandiz sa yo anba pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon), ak nan relasyon ak yon machandiz lage anvan soumèt a nan yon deklarasyon pou machandiz - nan jou enskripsyon pa otorite koutim nan aplikasyon pou liberasyon machandiz anvan ou ranpli yon deklarasyon pou machandiz, kantite lajan enpòte devwa koutim, taks ki ta dwe peyab si machandiz yo mete anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) yo te mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik.
 4. Lè pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) sispann an akò ak paragraf 3 nan Atik 224 nan Kòd sa a, yon pati nan peman nan enpòte devwa koutim ak taks pou peryòd la nan sispansyon sa yo pa fèt. Nan bi pou yo aplike paragraf sa a, se peryòd la nan sispansyon nan pwosedi a koutim detèmine pa kantite mwa kalandriye konplè pandan ki pwosedi a koutim pou enpòtasyon tanporè (admisyon) sispann.
 5. Nan ka peman pasyèl nan enpòte devwa koutim ak taks, se kantite lajan an nan enpòte devwa koutim ak taks peye nan chwa deklaratè a pou peryòd la tout antye de aplikasyon nan peman pasyèl nan enpòte devwa koutim ak taks (ki nan chapit sa a - yon peman yon sèl kou nan enpòte devwa koutim ak taks) oswa detanzantan (ki nan chapit sa a - peryodik peman nan enpòte devwa koutim ak taks). Nan ka peman peryodik nan enpòte devwa koutim ak taks, se tankou peman fèt nan kantite lajan an peyab an akò avèk paragraf 3 nan atik sa a, pa mwens pase 1 mwa kalandriye (konplè oswa enkonplè). Frekans nan peman kantite lajan yo nan enpòte devwa koutim ak taks detèmine pa deklaran an nan deklarasyon an pou machandiz yo.
  Nan ka ki pa Peye-peman oswa enkonplè peman nan kantite lajan yo nan enpòte devwa koutim, taks peye detanzantan, nan limit tan ki etabli an akò ak paragraf 4 ak paragraf 2 ak 3 nan paragraf 7 nan Atik 225 nan Kòd sa a, enpòte devwa koutim, taks yo dwe peye nan yon moman pou tout peryòd ki rete nan aplikasyon an pasyèl peman nan enpòte devwa koutim ak taks.
 6. Kantite total enpòte devwa koutim, taks peye ak (oswa) kolekte pandan peryòd aplikasyon an nan peman pasyèl nan enpòte devwa koutim ak taks pa ta dwe depase kantite lajan an kalkile nan jou enskripsyon nan deklarasyon an koutim depoze pou mete machandiz sa yo anba pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon), ak nan respè nan machandiz, yo te lage nan ki te fèt anvan yo soumèt deklarasyon an pou machandiz, - nan jou enskripsyon an pa otorite nan koutim nan aplikasyon an pou liberasyon an nan machandiz anvan soumèt deklarasyon an pou machandiz, kantite lajan an nan enpòte devwa koutim, taks ki ta dwe peyab si machandiz yo te mete anba pwosedi a koutim nan lage pou konsomasyon domestik.
 7. Lè yo fini oswa mete fen nan pwosedi koutim la pou enpòte tanporè (admisyon) an akò ak paragraf 1, 2 ak 5 nan Atik 224 nan Kòd sa a, kantite lajan yo nan enpòte devwa koutim, taks peye ak (oswa) kolekte pandan peryòd aplikasyon an nan yon pati nan peman nan enpòte devwa koutim, taks, ranbousman (konpanse) yo pa sijè, sof si otreman bay nan Kòd sa a.

Atik 224. Konplete, sispann ak mete fen nan pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon)

 1. Anvan ekspirasyon an nan pwosedi a koutim pou enpòtasyon tanporè (admisyon) etabli pa otorite nan koutim, pwosedi sa a koutim fini:
  1. mete tanporèman enpòte machandiz anba pwosedi koutim pou re-ekspòtasyon, ki gen ladan an akò avèk paragraf 7 nan Atik 276 nan Kòd sa a;
  2. rekonesans pa otorite yo koutim an akò avèk lejislasyon an nan eta yo manm sou règleman koutim nan reyalite a nan destriksyon ak (oswa) pèt irevokabl nan tanporèman enpòte machandiz akòz yon aksidan oswa fòs majeures, oswa reyalite a nan pèt irevokabl nan machandiz sa yo kòm yon rezilta nan pèt natirèl nan kondisyon nòmal nan cha (transpò) ak (oswa) depo;
  3. ensidan an nan sikonstans detèmine pa Komisyon an ak (oswa) lejislasyon an nan eta yo manm sou règleman koutim, anvan yo ki machandiz yo anba kontwòl koutim.
 2. Anvan ekspirasyon pwosedi koutim lan pou enpòtasyon tanporè (admisyon) etabli pa otorite koutim lan, pwosedi koutim sa a ka konplete:
  1. mete machandiz enpòte tanporèman anba pwosedi koutim ki aplikab pou machandiz etranje sou kondisyon kòd sa a prevwa, eksepte pwosedi koutim pou transpò koutim, sof si paragraf sa a prevwa sa;
  2. reouvè nan pwosedi a koutim pou pwosesis nan teritwa a koutim, efè a nan ki te sispann an akò avèk paragraf 3 nan Atik 173 nan Kòd sa a;
  3. mete tanporèman enpòte machandiz anba pwosedi koutim nan transpò koutim, si machandiz sa yo yo mete anba pwosedi koutim sa a pou transpò (transpò) nan teritwa koutim nan Inyon an soti nan teritwa a nan yon eta manm, otorite nan koutim nan ki lage machandiz yo lè yo te mete yo anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon), sou teritwa yon lòt eta manm.
 3. Jiskaske dat ekspirasyon pwosedi koutim lan pou enpòte tanporè (admisyon) etabli pa otorite koutim lan, pwosedi koutim sa a ka sispann si tanporèman enpòte machandiz yo mete anba pwosedi koutim nan yon depo koutim, pwosedi koutim pou pwosesis nan teritwa koutim lan, oswa, nan ka yo detèmine pa Komisyon an, anba yon pwosedi koutim espesyal.
  Lè w ap detèmine ka a nan sispansyon nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) kòm yon rezilta pou mete tanporèman enpòte machandiz anba yon pwosedi koutim espesyal, Komisyon an gen dwa a detèmine spesifik yo nan kalkile ak peye enpòte devwa koutim ak taks, kòm osi byen ke dat limit la pou peman nan enpòte devwa koutim ak taks an relasyon ak tanporèman enpòte machandiz yo.
 4. Tanporèman enpòte machandiz yo ka mete anba pwosedi koutim pou re-ekspòtasyon oswa anba yon lòt pwosedi koutim nan youn oswa plis anbakman.
 5. Lè yo ekspire peryòd la nan validite nan pwosedi a koutim pou enpòtasyon tanporè (admisyon) etabli pa otorite nan koutim, se aksyon an nan pwosedi a koutim sispann.
 6. Ka yo, kondisyon yo ak pwosedi pou fini pwosedi koutim lan pou enpòte tanporè (admisyon) sou teritwa yon eta manm ki pa eta manm ki gen otorite koutim mete machandiz sa yo anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) yo detèmine pa Komisyon an.

Atik 225. Aparisyon ak mete fen nan obligasyon yo peye enpòte koutim devwa, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, compensateur devwa nan relasyon ak yon machandiz mete (mete) anba pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon), tèm nan pou peman yo ak kalkil

 1. Obligasyon pou peye enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa an relasyon ak machandiz yo mete anba pwosedi koutim lan pou enpòte tanporè (admisyon) rive pou deklaratè a soti nan moman sa a otorite koutim anrejistre deklarasyon an pou byen yo, ak pou machandiz ki deklare pou lage anvan yo ranpli yon deklarasyon pou machandiz, ki soti nan yon moun ki soumèt yon aplikasyon pou liberasyon an nan machandiz anvan ou ranpli yon deklarasyon pou machandiz - soti nan moman sa a otorite koutim anrejistre yon aplikasyon pou liberasyon an nan machandiz nan ranpli a nan yon deklarasyon pou machandiz yo.
 2. Obligasyon pou peye enpòte devwa koutim ak taks an relasyon ak machandiz yo mete anba pwosedi koutim lan pou enpòte tanporè (admisyon) nan machandiz ki enpòte nan adrès yon sèl moun k ap resevwa nan yon sèl moun k la anba yon sèl transpò (cha) dokiman ak total la valè koutim ki pa depase kantite lajan an ekivalan a 200 ero, epi si Komisyon an detèmine yon kantite lajan diferan nan tankou yon kantite lajan, kantite lajan an nan kantite lajan an detèmine pa Komisyon an pa leve nan echanj pousantaj lajan an nan fòs nan jou enskripsyon an nan byen yo deklarasyon pa otorite koutim lan. An menm tan an, pou rezon ki nan kloz sa a, valè a koutim pa gen ladan pri pou peye pou transpò (transpò) nan machandiz enpòte nan teritwa a koutim nan Inyon an nan plas la rive, pri pou peye pou chaje, dechaje oswa rcharj tankou machandiz ak depans asirans an koneksyon avèk transpò sa yo (transpò), chaje, dechaje oswa rechaje machandiz sa yo.
  Komisyon an gen dwa pou detèmine yon kantite lajan diferan nan kantite lajan ki prevwa nan dezyèm paragraf nan paragraf sa a, nan ki obligasyon pou peye enpòte devwa koutim ak taks sou respè machandiz yo mete anba pwosedi koutim enpòte tanporè ( admisyon), enpòte nan adrès yon sèl moun k ap resevwa soti nan yon sèl moun k la pa yon sèl transpò (cha) dokiman pa leve.
 3. Obligasyon pou peye enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa an relasyon ak machandiz yo mete (mete) anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) mete fen nan deklaratè a sou ensidan sikonstans sa yo:
  1. fini nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) an akò ak paragraf 1 ak 2 nan Atik 224 nan Kòd sa a anvan ekspirasyon an nan dat limit la etabli an akò ak paragraf 3 nan Atik 219 nan Kòd sa a, eksepte pou ka a lè peryòd la te vini anvan ekspirasyon sa a nan pwosedi koutim peman nan enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, compensateur devwa;
  2. mete fen nan pwosedi a koutim pou enpòtasyon tanporè (admisyon) an akò ak paragraf 1 ak 2 nan Atik 224 nan Kòd sa a, si an relasyon ak machandiz yo mete anba pwosedi a koutim nan enpòtasyon tanporè (admisyon), benefis nan peman an nan enpòte devwa koutim ak taks yo aplike, eksepte pou ka a, lè, anvan ekspirasyon an nan pwosedi sa a koutim, dat limit la pou peman nan enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa te vini;
  3. fini pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) an akò ak paragraf 1 ak 2 nan Atik 224 nan Kòd sa a ak pwogrè nan obligasyon la yo peye enpòte devwa koutim, taks ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan yo peyab an akò ak sa a atik;
  4. pwogrè nan obligasyon la yo peye enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, compensateur devwa ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan yo peyab sou ensidan an nan sikonstans sa yo ki prevwa nan paragraf 6 - 8 nan paragraf 7 ak paragraf 13 nan Atik sa;
  5. rekonesans pa otorite nan koutim an akò ak lejislasyon an nan eta yo manm sou règleman koutim nan reyalite a nan destriksyon ak (oswa) irevokabl pèt nan machandiz etranje akòz yon aksidan oswa fòs majeures oswa reyalite a nan pèt irevokabl nan machandiz sa yo kòm yon rezilta nan pèt natirèl nan kondisyon nòmal nan cha (transpò) ak (oswa) depo jiskaske fini an nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) ak pwogrè nan obligasyon la yo peye enpòte devwa koutim, taks ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan yo peyab an akò avèk atik sa a pou peryòd anvan ensidan sikonstans sa yo;
  6. refi lage machandiz an akò avèk pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) - nan relasyon ak yon obligasyon a yo peye enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, compensateur devwa ki leve lè enskri yon deklarasyon pou machandiz oswa yon aplikasyon pou liberasyon an nan machandiz anvan ou ranpli yon deklarasyon pou machandiz;
  7. revokasyon yon deklarasyon pou machandiz an akò avèk Atik 113 nan Kòd sa a ak (oswa) anile liberasyon an nan machandiz an akò avèk paragraf 4 nan Atik 118 nan Kòd sa a - an relasyon ak obligasyon pou peye enpòte devwa koutim, taks, espesyal , anti-moun ap jete fatra, konpansasyon devwa ki leve pandan enskripsyon an nan deklarasyon an pou machandiz;
  8. konfiskasyon oswa konvèsyon nan machandiz nan pwopriyetè a (revni) nan yon eta manm an akò avèk lejislasyon an nan ki eta manm ak pwogrè nan obligasyon la yo peye enpòte devwa koutim, taks ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan peyab an akò ak atik sa a pou peryòd anvan ensidan an sikonstans sa yo;
  9. detansyon pa otorite nan koutim nan machandiz an akò ak Chapit 51 nan Kòd sa a ak pwogrè nan obligasyon pou peye enpòte devwa koutim, taks ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan yo peyab an akò ak atik sa a pou peryòd anvan detansyon sa yo ;
  10. plasman pou depo tanporè oswa plasman anba youn nan pwosedi koutim nan machandiz ki te sezi oswa arete pandan verifikasyon an nan yon rapò krim, pandan pwosedi nan yon dosye kriminèl oswa yon ka ofans administratif (fè yon pwosedi administratif) ak nan respè pou ki yon desizyon te pran yo retounen yo si pi bonè liberasyon an nan machandiz sa yo pa te fè, ak pwogrè nan obligasyon la yo peye enpòte devwa koutim, taks ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan yo peyab an akò ak atik sa a pou peryòd la anvan kriz oswa kriz byen sa yo pandan verifikasyon an nan yon rapò krim, nan kou a nan pwosedi sou yon dosye kriminèl oswa yon ka nan yon ofans administratif (fè yon pwosedi administratif).
 4. Obligasyon pou peye enpòte koutim devwa ak taks nan respè machandiz yo mete (mete) anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) ak pasyèl peman nan enpòte devwa koutim ak taks sijè a ekzekisyon (enpòte devwa koutim, taks yo sijè a peman ):
  1. sou yon peman yon sèl kou nan enpòte devwa koutim, taks oswa sou peman nan premye pati nan kantite lajan an nan enpòte devwa koutim, taks sou peman peryodik nan enpòte devwa koutim, taks - anvan liberasyon an nan machandiz an akò avèk pwosedi a koutim pou tanporè enpòte (admisyon);
  2. sou peman nan pati yo dezyèm ak ki vin apre nan kantite lajan an nan enpòte devwa koutim ak taks sou peman peryodik nan enpòte koutim devwa ak taks - anvan nan konmansman an nan peryòd la pou ki pwochen pati nan kantite lajan an nan enpòte devwa koutim ak taks yo peye.
 5. Nan relasyon ak byen yo espesifye nan paragraf 4 nan atik sa a, enpòte devwa koutim ak taks yo peyab nan kantite lajan yo detèmine an akò avèk atik 223 nan Kòd sa a.
 6. Nan respè pou machandiz yo mete anba pwosedi koutim nan enpòte tanporè (admisyon), obligasyon pou peye enpòte devwa koutim ak taks yo dwe rive vre sou ensidan sikonstans ki espesifye nan paragraf 7 nan atik sa a.
 7. Nan evènman sikonstans sa yo, dat limit la pou peman nan enpòte devwa koutim ak taks konsidere kòm:
  1. nan ka ki pa respekte kondisyon yo pou kote pou yon ti tan ak itilizasyon machandiz etabli an akò ak paragraf 3 nan Atik 219 nan Kòd sa a - jou a nan mete machandiz sa yo anba pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon);
  2. nan evènman an nan dat ekspirasyon an etabli an akò ak paragraf 3 nan Atik 219 nan Kòd sa a:
   • nan evènman an nan yon peman yon sèl kou nan enpòte devwa koutim, taks oswa nan peman an nan premye pati nan kantite lajan an nan enpòte devwa koutim, taks nan evènman an nan peman peryodik nan enpòte devwa koutim ak taks - jou a nan ekspirasyon nan sa yo yon dat limit;
   • lè ou peye dezyèm pati yo ak ki vin apre nan kantite lajan an nan enpòte devwa koutim ak taks; nan ka ta gen peman peryodik nan enpòte koutim devwa ak taks - jou ki vini anvan kòmansman an nan peryòd la pou ki pwochen pati nan kantite lajan an nan enpòte devwa koutim ak taks yo peye;
  3. si deklaran an soumèt yon apèl an akò ak paragraf 2 nan Atik 223 nan Kòd sa a:
   • nan evènman an nan yon peman yon sèl kou nan enpòte devwa koutim, taks oswa nan peman an nan premye pati nan kantite lajan an nan enpòte devwa koutim, taks nan evènman an nan peman peryodik nan enpòte devwa koutim ak taks - jou ki vini anvan jou ki endike nan deklarasyon deklaran an;
   • lè ou peye dezyèm pati yo ak ki vin apre nan kantite lajan an nan enpòte devwa koutim ak taks; nan ka ta gen peman peryodik nan enpòte koutim devwa ak taks - jou ki vini anvan kòmansman an nan peryòd la pou ki pwochen pati nan kantite lajan an nan enpòte devwa koutim ak taks yo peye;
  4. si deklaran an refize benefisye de peman an nan enpòte devwa koutim, taks ki asosye ak restriksyon sou itilizasyon ak (oswa) jete nan machandiz sa yo, - jou a nan k ap antre nan deklarasyon an pou machandiz depoze pou mete machandiz anba pwosedi a koutim pou tanporè enpòte (admisyon), chanjman nan yon pati nan refi a benefisye de peman an nan enpòte devwa koutim ak taks;
  5. nan ka komèt aksyon an vyolasyon de objektif yo ak kondisyon nan akòde benefis pou peman an nan enpòte devwa koutim, taks ak (oswa) restriksyon sou itilizasyon ak (oswa) jete nan machandiz sa yo an koneksyon avèk aplikasyon an nan benefis sa yo, eksepte pou ka lè komisyon an nan aksyon sa yo explik ensidan an nan sikonstans, ki prevwa nan paragraf 6 ak 7 nan paragraf sa a, - premye jou a nan pèfòmans nan nan aksyon sa yo, epi si jou sa a se pa sa mete, - jou a nan plas la machandiz espesifye anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon);
  6. nan ka transfè machandiz enpòte tanporèman anvan yo fini pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) bay lòt moun san pèmisyon otorite koutim yo - jou transfè machandiz yo, epi si jou sa a pa fikse, jou a nan mete machandiz sa yo anba pwosedi a koutim nan enpòte tanporè (admisyon);
  7. nan evènman an nan pèt la nan tanporèman enpòte machandiz anvan fini an nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon), eksepte pou destriksyon ak (oswa) pèt irevokabl akòz yon aksidan oswa fòs majeures oswa pèt irevèrsibl kòm yon rezilta nan pèt natirèl anba kondisyon nòmal nan transpò (transpò) ak (oswa) depo - jou a nan pèt nan machandiz, epi si jou sa a pa mete, - jou a nan mete machandiz yo espesifye anba pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon);
  8. si pwosedi a koutim pou enpòtasyon tanporè (admisyon) pa te konplete an akò avèk paragraf 1 ak 2 nan Atik 224 nan Kòd sa a anvan ekspirasyon an nan pwosedi a koutim pou enpòtasyon tanporè (admisyon) etabli pa otorite nan koutim - jou a nan ekspirasyon nan pwosedi a koutim pou admisyon tanporè (admisyon) etabli pa otorite nan koutim, eksepte pou ka a lè se validite a nan pwosedi sa a koutim pwolonje an akò ak paragraf 4 nan Atik 221 nan Kòd sa a.
 8. Lè yo fin fè sikonstans ki espesifye nan paragraf 7 nan atik sa a, enpòte devwa koutim ak taks yo dwe peye:
  1. sou ensidan sikonstans ki espesifye nan paragraf 1 nan paragraf 7 nan atik sa a - tankou si an relasyon ak machandiz yo mete anba pwosedi koutim lan pou enpòte tanporè (admisyon), yo te aplike yon pati nan peman enpòte devwa koutim ak taks yo annakò avèk Atik 223 sa a Kòd pou peryòd la soti nan dat la plasman nan machandiz anba pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) nan jou a nan fini li yo;
  2. sou ensidan an nan sikonstans yo espesifye nan paragraf 2 nan paragraf 7 nan atik sa a - tankou si nan respè nan machandiz mete anba pwosedi a koutim nan enpòte tanporè (admisyon), yon pati nan peman nan enpòte devwa koutim ak taks te aplike an akò ak Atik 223 nan Kòd sa a pou peryòd ki soti nan dat ki vini apre dat ekspirasyon nan dat limit la etabli an akò ak paragraf 3 nan Atik 219 nan Kòd sa a, nan jou a nan fini nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon);
  3. sou ensidan sikonstans ki espesifye nan paragraf 3 nan paragraf 7 nan atik sa a - nan kantite lajan an detèmine an akò avèk atik 223 nan Kòd sa a;
  4. sou ensidan an nan sikonstans yo espesifye nan paragraf 4 ak 5 nan paragraf 7 nan atik sa a - nan kantite lajan yo detèmine an akò avèk Atik 223 nan Kòd sa a epi yo pa peye an koneksyon avèk aplikasyon an nan benefis pou peman an nan enpòte devwa koutim ak taks pou peryòd ki soti nan dat la nan dat la akòz pou peman nan enpòte devwa koutim ak taks ki espesifye nan paragraf 4 ak 5 nan paragraf 7 nan atik sa a, nan jou a nan fini nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon);
  5. sou ensidan sikonstans ki espesifye nan paragraf 6 - 8 nan paragraf 7 nan atik sa a - tankou si machandiz yo mete anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) yo te mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik mwens kantite lajan enpòte devwa koutim, taks peye ak (oswa) kolekte sou peman pasyèl nan enpòte devwa koutim ak taks, sof si se yon montan diferan ki prevwa pou nan paragraf 10 nan atik sa a. Pou kalkile enpòte devwa koutim ak taks, pousantaj enpòte koutim ak taks yo aplike ki an efè nan jou enskripsyon pa otorite koutim nan yon deklarasyon pou machandiz soumèt pou mete machandiz anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) , ak pou machandiz lage anvan yo soumèt yon deklarasyon pou machandiz - nan jou enskripsyon an pa otorite koutim nan aplikasyon an pou liberasyon an nan machandiz anvan ou ranpli yon deklarasyon pou machandiz
 9. Soti nan kantite lajan yo nan enpòte devwa koutim, taks peye (prelve) an relasyon ak machandiz an akò avèk paragraf 5 nan paragraf 8 nan atik sa a, osi byen ke nan kantite lajan yo nan enpòte devwa koutim, taks peye nan respè pou machandiz sa yo ak peman pasyèl nan enpòte devwa koutim ak taks, yo sijè a peman nan enterè, tankou si yon ranvwa (peman pa vèsman) te akòde nan relasyon ak yon montan ki endike yo nan dat la nan mete machandiz yo anba pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) nan la jou ekspirasyon nan dat limit yo pou peman nan enpòte devwa koutim ak taks ki etabli pa paragraf 6 - 8 nan paragraf 7 nan atik sa a. Se enterè a espesifye kalkile ak peye an akò avèk Atik 60 nan Kòd sa a.
 10. Si, apre ensidan sikonstans ki espesifye nan paragraf 6 ak 7 nan paragraf 7 nan atik sa a, pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) fini an akò avèk paragraf 1 ak 2 nan Atik 224 nan Kòd sa a, enpòte devwa koutim ak taks yo peyab tankou si an relasyon ak machandiz yo mete anba pwosedi koutim lan pou enpòte tanporè (admisyon), yon pati nan peman nan enpòte devwa koutim ak taks yo te aplike an akò avèk Atik 223 nan Kòd sa a pou peryòd ki soti nan dat dat delè pou peman nan enpòte devwa koutim ak taks detèmine an akò avèk paragraf 6 ak 7 nan paragraf 7 nan atik sa a, nan jou a nan fini nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon). An menm tan an, kantite lajan yo nan enpòte devwa koutim ak taks peye ak (oswa) kolekte nan ka ta gen peman pasyèl nan enpòte koutim devwa ak taks pou peryòd la anvan ensidan an nan sikonstans yo espesifye nan paragraf 6 ak 7 nan paragraf 7 nan sa a atik pa dwe ranbouse (konpanse).
 11. Si, apre ensidan sikonstans ki espesifye nan paragraf 6-8 nan paragraf 7 nan atik sa a, machandiz yo nan respè ki pwosedi koutim pou enpòtasyon tanporè (admisyon) yo te sispann yo mete pou depo tanporè an akò ak paragraf 6 nan Atik 129 nan Kòd sa a oswa yo mete yo anba pwosedi a koutim nan an akò ak paragraf 7 nan Atik 129 nan Kòd sa a, enpòte devwa koutim ak taks yo dwe peye tankou si nan respè nan machandiz mete anba pwosedi a koutim nan enpòte tanporè (admisyon) , yon pati nan peman nan enpòte devwa koutim ak taks te aplike an akò avèk Atik 223 nan Kòd sa a.
  Nan ka sa a, enpòte devwa koutim ak taks yo peyab pou peryòd ki soti nan dat la nan dat la akòz pou peman nan enpòte devwa koutim ak taks ki espesifye nan paragraf 6 - 8 nan paragraf 7 nan atik sa a, jouk jou a machandiz sa yo yo mete pou depo tanporè oswa plasman yo anba pwosedi koutim lan. An menm tan an, enpòte devwa koutim ak taks yo sijè a peman nan kantite lajan ki pa depase kantite lajan an nan enpòte koutim devwa, taks ki te peyab si machandiz yo mete anba pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) yo te mete anba pwosedi a koutim pou lage pou konsomasyon domestik, epi ki te kalkile nan jou enskripsyon an pa otorite koutim nan deklarasyon koutim ki te depoze pou plasman machandiz anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon), ak nan relasyon ak machandiz lage anvan soumèt deklarasyon an pou machandiz - nan jou enskripsyon an pa otorite koutim nan aplikasyon an pou liberasyon an nan machandiz anvan soumèt deklarasyon an sou la machandiz yo... An menm tan an, kantite lajan yo nan enpòte devwa koutim ak taks peye ak (oswa) kolekte sou peman pasyèl nan enpòte devwa koutim ak taks pou peryòd la anvan ensidan an nan sikonstans yo espesifye nan paragraf 6 - 8 nan paragraf 7 nan atik sa a yo pa sijè a ranbousman (konpanse).
 12. Nan respè machandiz yo mete anba pwosedi koutim nan enpòte tanporè (admisyon), obligasyon pou peye espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa yo dwe rive vre sou ensidan sikonstans ki espesifye nan paragraf 13 nan atik sa a.
 13. Nan evènman sikonstans sa yo, dat limit la pou peman espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa se:
  1. nan ka transfè machandiz enpòte tanporèman anvan yo fini pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) bay lòt moun san pèmisyon otorite koutim yo - jou transfè machandiz yo, epi si jou sa a pa fikse, jou a nan mete machandiz sa yo anba pwosedi a koutim nan enpòte tanporè (admisyon);
  2. nan evènman an nan pèt la nan tanporèman enpòte machandiz anvan fini an nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon), eksepte pou destriksyon ak (oswa) pèt irevokabl akòz yon aksidan oswa fòs majeures oswa pèt irevèrsibl kòm yon rezilta nan pèt natirèl anba kondisyon nòmal nan transpò (transpò) ak (oswa) depo - jou a nan pèt nan machandiz, epi si jou sa a pa mete - jou a nan plasman nan machandiz sa yo anba pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon);
  3. si pwosedi a koutim pou enpòtasyon tanporè (admisyon) pa te konplete an akò avèk paragraf 1 ak 2 nan Atik 224 nan Kòd sa a anvan ekspirasyon an nan pwosedi a koutim pou enpòtasyon tanporè (admisyon) etabli pa otorite nan koutim - jou a nan ekspirasyon nan pwosedi a koutim pou admisyon tanporè (admisyon) etabli pa otorite nan koutim, eksepte pou ka a lè se validite a nan pwosedi sa a koutim pwolonje an akò ak paragraf 4 nan Atik 221 nan Kòd sa a.
 14. Lè yo fin fè sikonstans ki espesifye nan paragraf 13 nan atik sa a, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansab yo peyab nan kantite lajan an tankou si machandiz yo mete anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) yo te mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik.
  Pou kalkile espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa, pousantaj yo nan espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa yo aplike ki an efè nan jou enskripsyon an pa otorite nan koutim nan yon deklarasyon pou machandiz depoze pou mete machandiz anba pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon), ak pou machandiz lage anvan ranpli deklarasyon pou machandiz - jou a nan enskripsyon pa otorite nan koutim nan yon aplikasyon pou liberasyon an nan machandiz anvan ranpli yon deklarasyon pou machandiz yo.
 15. Sou kantite lajan espesyal, anti-moun ap jete fatra, compensateur devwa peye (ranmase) an akò ak paragraf 14 nan atik sa a, enterè peyab, tankou si yo te yon ranvwa nan peman yo akòde an relasyon ak kantite lajan sa yo soti nan jou a machandiz yo te mete anba pwosedi koutim lan pou enpòte tanporè (admisyon) nan jou ekspirasyon dat limit yo pou peman espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa etabli nan paragraf 13 nan atik sa a. Se enterè a espesifye kalkile ak peye an akò avèk Atik 60 nan Kòd sa a.

Atik 226. Espesifik nan kalkile ak peye enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, compensateur devwa an relasyon ak tanporèman enpòte machandiz yo lè yo yo mete yo anba pwosedi a koutim pou lage pou konsomasyon domestik

 1. Lè tanporèman enpòte machandiz yo mete anba pwosedi a koutim pou lage pou konsomasyon domestik, pou kalkil la nan enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa, pousantaj yo nan enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa yo aplike, ki an efè nan jou enskripsyon an pa otorite koutim nan deklarasyon an pou machandiz depoze pou mete machandiz anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon).
  Si, yo nan lòd yo kalkile enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatwa, li oblije konvèti lajan etranje nan lajan an nan yon eta manm, se tankou yon konvèsyon te fè nan echanj pousantaj lajan an nan efè nan jou a espesifye nan premye paragraf nan kloz sa a.
 2. Lè tanporèman enpòte machandiz yo mete anba pwosedi a koutim pou lage pou konsomasyon domestik, enpòte devwa koutim ak taks yo peyab nan kantite lajan an nan diferans lan nan kantite lajan yo nan enpòte devwa koutim, taks peyab lè machandiz sa yo yo mete anba pwosedi a koutim pou lage pou konsomasyon domestik an akò avèk Atik 136 nan Kòd sa a, ak enpòte devwa koutim, taks peye ak peman pasyèl nan enpòte devwa koutim, taks pa deklaratè a nan machandiz yo mete anba pwosedi a koutim pou lage pou konsomasyon domestik, ak (oswa) kolekte pa otorite koutim ki soti nan deklaran sa a.
 3. Soti nan kantite lajan yo nan enpòte devwa koutim, taks peye (kolekte) an akò avèk paragraf 2 nan atik sa a, menm jan tou soti nan kantite lajan yo nan enpòte devwa koutim, taks peye (kolekte) ak peman pasyèl nan enpòte devwa koutim, taks, enterè se peyab, tankou si nan respè pou kantite lajan ki endike yo, yo te bay yon ranvwa (plan tranch) pou peman yo soti nan jou a machandiz yo te mete anba pwosedi a koutim nan enpòte tanporè (admisyon) jouk jou a obligasyon la yo peye enpòte devwa koutim ak taks te sispann. Se enterè a espesifye kalkile ak peye an akò avèk Atik 60 nan Kòd sa a.
  Enterè se peyab sou kantite lajan yo nan espesyal, anti-moun ap jete fatra, compensateur devwa peye (ranmase) nan respè nan machandiz mete (mete) anba pwosedi a koutim pou lage pou konsomasyon domestik, tankou si yo te yon ranvwa nan peman yo akòde nan respè pou sa yo kantite lajan ki soti nan dat la nan mete machandiz yo anba pwosedi koutim pou enpòte tanporè (admisyon) nan jou a nan mete fen nan obligasyon la yo peye espesyal, anti-moun ap jete fatra, compensateur devwa. Se enterè a espesifye kalkile ak peye an akò avèk Atik 60 nan Kòd sa a.
  Soti nan kantite lajan yo nan enpòte devwa koutim ak taks peye anvan liberasyon an nan machandiz an akò avèk pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon), enterè yo bay nan nan premye paragraf nan paragraf sa a pa dwe chaje oswa peye.
  Si aksyon an nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) an akò ak paragraf 3 nan Atik 224 nan Kòd sa a te sispann, enterè a ki prevwa nan paragraf sa a pou peryòd la nan sispansyon nan pwosedi a koutim pa dwe chaje oswa peye.
  Konsènan sèten kategori machandiz enpòte tanporèman, Komisyon an gen dwa pou detèmine ka yo lè enterè yo bay nan premye ak dezyèm paragraf nan kloz sa a pa kalkile ak peye.
 4. Dispozisyon ki nan atik sa a dwe aplike si, sou fini nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) oswa apre mete fen nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) an akò ak paragraf 5 nan Atik 224 nan Kòd sa a, tanporèman enpòte machandiz yo mete yo anba pwosedi a koutim pou lage pou konsomasyon domestik pa deklaran an tanporèman enpòte machandiz yo.
  Dispozisyon yo nan atik sa a dwe aplike tou si aksyon an nan pwosedi a koutim pou enpòte tanporè (admisyon) te ranpli pa mete tanporèman enpòte machandiz anba pwosedi a koutim nan yon depo koutim.