МЕНЮ

Ladwàn pwosedi pou lage pou konsomasyon domestik

Atik 134. Kontni ak aplikasyon pwosedi ladwàn pou lage pou konsomasyon domestik

 1. Pwosedi Ladwàn lage pou konsomasyon domestik se yon pwosedi koutim aplike nan machandiz etranje, an akò ak ki machandiz yo sitiye ak itilize nan teritwa a koutim nan Inyon an san restriksyon sou posesyon, itilizasyon ak (oswa) jete yo, ki prevwa pa trete entènasyonal yo ak zak nan jaden an nan règleman koutim an relasyon ak machandiz etranje, sof si Kòd sa a bay otreman.
 2. Machandiz yo mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik jwenn estati machandiz Inyon an, eksepte machandiz lage kondisyonèl ki espesifye nan paragraf 1 nan Atik 126 nan Kòd sa a.
 3. Li gen dwa aplike pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik an relasyon ak:
  1. machandiz ki se pwodwi nan pwosesis nan machandiz yo te aplike pwosedi koutim pou trete nan teritwa a koutim, ak ekspòte soti nan teritwa a koutim nan Inyon an an akò ak pwosedi a koutim pou re-ekspòtasyon;
  2. Tanporèman ekspòte machin transpò entènasyonal yo, mete anba pwosedi koutim pou trete deyò teritwa koutim an akò ak paragraf youn nan paragraf 3 nan Atik 277 nan Kòd sa a, ranpli pwosedi a koutim pou trete deyò teritwa a koutim an akò ak Atik 184 nan Kòd sa a;
  3. tanporèman ekspòte veyikil transpò entènasyonal nan ka a ki prevwa nan dezyèm paragraf paragraf 3 nan Atik 277 nan Kòd sa a.

Atik 135. Kondisyon pou mete machandiz anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik

 1. Kondisyon yo pou mete machandiz anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik yo se:
  1. peman devwa ladwann ak taks enpòtasyon an akò ak Kòd sa a;
  2. peman espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa compensation an akò ak Kòd sa a;
  3. konfòmite avèk entèdiksyon ak restriksyon an akò avèk Atik 7 nan Kòd sa a;
  4. konfòmite ak mezi pou pwoteje mache entèn yo etabli nan yon fòm ki pa espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatif ak (oswa) lòt devwa ki etabli an akò ak Atik 50 nan Trete a sou Inyon an.
 2. Kondisyon yo pou mete machandiz yo espesifye nan paragraf 1 paragraf 3 Atik 134 nan Kòd sa a anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik yo se:
  1. plasman machandiz anba pwosedi koutim pou yo lage pou konsomasyon domestik nan 3 zan soti nan jou ki vini apre jou ekspòtasyon aktyèl yo soti nan teritwa koutim Inyon an;
  2. prezèvasyon nan eta a ki pa chanje nan machandiz, ak eksepsyon de chanjman akòz mete natirèl ak chire, osi byen ke chanjman akòz pèt natirèl nan kondisyon nòmal nan transpò (transpò) ak (oswa) depo;
  3. kapasite nan idantifye machandiz pa otorite koutim yo;
  4. soumèt bay otorite ladwàn enfòmasyon sou sikonstans yo nan ekspòtasyon machandiz soti nan teritwa koutim Inyon an, ki konfime pa soumèt koutim ak (oswa) lòt dokiman oswa enfòmasyon sou dokiman sa yo;
  5. konfòmite ak kondisyon ki espesifye nan paragraf 1 ak 2 paragraf 1 nan atik sa a.

Atik 136. Aparisyon ak revokasyon obligasyon pou peye devwa ladwàn enpòte, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatif an relasyon ak machandiz yo mete (mete) anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, dat limit pou peman yo ak kalkil

 1. Obligasyon pou peye devwa ladwàn enpòte, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansasyon an relasyon ak machandiz yo mete anba pwosedi ladwàn pou lage pou konsomasyon domestik rive pou deklarasyon an soti nan moman otorite ladwàn an anrejistre deklarasyon machandiz la.
 2. Obligasyon pou peye dwa ak taks sou enpòtasyon pou machandiz yo mete anba pwosedi ladwàn pou lage pou konsomasyon domestik, ki enpòte nan adrès yon sèl moun k ap resevwa soti nan yon sèl moun k ap voye anba yon dokiman transpò (chayo) ak total la. valè koutim ki pa depase kantite lajan an ekivalan a 200 ero, epi si Komisyon an detèmine yon kantite lajan diferan nan tankou yon kantite lajan, kantite lajan an nan kantite lajan an detèmine pa Komisyon an pa leve nan echanj pousantaj lajan an nan fòs nan jou enskripsyon an nan byen yo deklarasyon pa otorite koutim lan. An menm tan an, pou rezon ki nan kloz sa a, valè a koutim pa gen ladan pri pou peye pou transpò (transpò) nan machandiz enpòte nan teritwa a koutim nan Inyon an nan plas la rive, pri pou peye pou chaje, dechaje oswa rcharj tankou machandiz ak depans asirans an koneksyon avèk transpò sa yo (transpò), chaje, dechaje oswa rechaje machandiz sa yo.
  Obligasyon pou peye taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konparansasyon an relasyon ak machandiz ki espesifye nan Atik 199 ak 200 nan Kòd sa a epi yo mete anba pwosedi a koutim pou lage pou konsomasyon domestik pa leve.
  Komisyon an gen dwa detèmine yon montan diferan nan kantite lajan an pase kantite lajan ki prevwa nan premye paragraf la nan paragraf sa a, nan ki obligasyon pou peye devwa ladwàn enpòte ak taks konsènan machandiz yo mete anba pwosedi ladwàn pou lage pou domestik. konsomasyon, enpòte nan adrès la nan yon sèl moun k ap resevwa soti nan yon sèl moun k ap voye, youn nan yon tan transpò (cha) dokiman pa leve.
 3. Obligasyon moun k ap fè deklarasyon an pou l peye dwa ak taks sou enpòtasyon an parapò ak machandiz yo mete anba pwosedi ladwàn pou lage pou konsomasyon domestik la sispann lè yo rive nan sikonstans sa yo:
  1. lage machandiz yo an akò ak pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik ak aplikasyon an nan privilèj pou peman an nan devwa koutim enpòte ak taks ki pa asosye ak restriksyon sou itilizasyon ak (oswa) jete machandiz sa yo;
  2. akonplisman obligasyon pou peye dwàn enpòtasyon, taks ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan yo kalkile ak peyab an akò ak paragraf 1 nan paragraf 14 nan atik sa a, sof si paragraf 5 nan atik sa a bay otreman;
  3. rekonesans pa otorite ladwàn an akò ak lejislasyon an nan eta manm yo sou règleman koutim nan reyalite a nan destriksyon ak (oswa) pèt irevokabl nan machandiz etranje akòz yon aksidan oswa fòs majeure oswa lefèt nan pèt irevokabl nan machandiz sa yo kòm yon rezilta. nan pèt natirèl nan kondisyon nòmal nan transpò (transpò) ak (oswa) depo, ak eksepsyon de ka kote, anvan destriksyon sa yo oswa pèt irevokabl an akò ak Kòd sa a an relasyon ak machandiz etranje sa yo, dat limit la pou peman nan dwa ladwàn enpòte. ak taks te vini;
  4. refi lage machandiz an akò ak pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik - an relasyon ak obligasyon pou peye devwa koutim enpòte ak taks ki soti nan enskripsyon an nan yon deklarasyon pou machandiz;
  5. anilasyon deklarasyon an koutim an akò ak Atik 113 nan Kòd sa a ak (oswa) anile nan liberasyon an nan machandiz an akò ak paragraf 4 nan Atik 118 nan Kòd sa a - an relasyon ak obligasyon nan peye devwa ladwàn enpòte ak taks ki soti nan la. enskripsyon deklarasyon an pou machandiz;
  6. konfiskasyon oswa konvèsyon nan machandiz nan pwopriyetè a (revni) nan yon eta manm an akò ak lejislasyon an nan ki eta manm;
  7. detansyon nan machandiz pa otorite nan koutim an akò avèk Chapit 51 nan Kòd sa a;
  8. plasman pou depo tanporè oswa plasman anba youn nan pwosedi koutim machandiz ke yo te sezi oswa arete pandan verifikasyon yon rapò krim, pandan pwosedi nan yon dosye kriminèl oswa yon ka ofans administratif (fè yon pwosedi administratif) ak nan respè ki yon desizyon. te fè yo retounen yo si machandiz sa yo pa te deja lage;
 4. Obligasyon pou peye dwa ak taks enpòtasyon an relasyon ak machandiz yo mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik ak itilizasyon ankourajman pou peman devwa ladwàn enpòte ak taks ki asosye ak restriksyon sou itilizasyon ak (oswa) jete sa yo. machandiz yo sispann pa deklarasyon an lè yo rive nan sikonstans sa yo:
  1. ekspirasyon nan 5 ane apati dat lage machandiz yo an akò ak pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, sof si yo etabli yon peryòd diferan de validite restriksyon sou itilizasyon ak (oswa) jete machandiz sa yo, depi pandan peryòd sa a. dat limit pou peman devwa ak taks enpòtasyon yo pa te etabli pa paragraf 11 nan atik sa a;
  2. ekspirasyon yon lòt peryòd validite etabli restriksyon sou itilizasyon ak (oswa) jete machandiz, depi pandan peryòd sa a dat limit pou peman devwa koutim enpòte ak taks ki etabli pa paragraf 11 nan atik sa a pa te rive;
  3. plasman machandiz anba pwosedi koutim pou destriksyon anvan ekspirasyon an nan 5 ane soti nan dat lage nan machandiz an akò ak pwosedi koutim la pou lage pou konsomasyon domestik oswa anvan ekspirasyon an nan yon lòt peryòd ki etabli nan validite restriksyon sou itilizasyon an ak ( oswa) jete machandiz sa yo, depi pandan peryòd sa a dat limit la pa rive peman devwa ladwàn enpòte ak taks ki etabli pa paragraf 11 nan atik sa a;
  4. akonplisman obligasyon pou peye dwadwàn enpòtasyon ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan yo kalkile ak peyab an akò ak paragraf 2 nan paragraf 14 nan atik sa a lè ensidan an nan sikonstans ki espesifye nan paragraf 11 nan atik sa a;
  5. rekonesans pa otorite ladwàn an akò ak lejislasyon an nan eta manm yo sou règleman koutim anvan ekspirasyon an nan 5 ane soti nan dat lage nan machandiz an akò ak pwosedi a koutim pou lage pou konsomasyon domestik oswa anvan ekspirasyon an nan yon lòt peryòd etabli nan validite nan restriksyon sou itilizasyon ak (oswa) jete machandiz nan reyalite a nan destriksyon ak (oswa) pèt la irevokabl nan machandiz etranje kòm yon rezilta nan yon aksidan oswa fòs majeure oswa reyalite a nan pèt irevokabl nan machandiz sa yo kòm yon rezilta nan. pèt natirèl nan kondisyon nòmal nan transpò (transpò) ak (oswa) depo, eksepte pou ka lè anvan destriksyon sa yo oswa pèt irevokabl an akò ak sa a. ak taks ki etabli pa paragraf 11 nan atik sa a;
  6. plasman machandiz anba pwosedi koutim nan refi an favè eta a anvan ekspirasyon an nan 5 ane soti nan dat lage nan machandiz an akò ak pwosedi a koutim pou lage pou konsomasyon domestik oswa anvan ekspirasyon an nan yon lòt peryòd ki etabli nan validite nan restriksyon. sou itilizasyon ak (oswa) jete machandiz yo;
  7. plasman machandiz anba pwosedi koutim pou re-ekspòtasyon, depi dat limit pou peman devwa koutim enpòte ak taks ki etabli pa paragraf 11 nan atik sa a pa te vini anvan plasman anba pwosedi koutim sa yo;
  8. konfiskasyon oswa konvèsyon nan machandiz nan pwopriyetè a (revni) nan yon eta manm an akò avèk lejislasyon an nan ki eta manm.
 5. Akonplisman obligasyon pou peye dwadwàn enpòte ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan ki kalkile ak peyab an akò ak paragraf 1 nan paragraf 14 nan atik sa a, an relasyon ak machandiz yo mete anba pwosedi koutim lan pou lage pou konsomasyon domestik ak peman an akò. ak trete entènasyonal nan Inyon an oswa trete entènasyonal sou antre nan Inyon an nan devwa ladwàn enpòte nan to pi ba pase sa yo etabli pa Tarif Ladwàn Inifye nan Inyon Ekonomik Eurasian pa mete fen nan obligasyon pou peye devwa ladwàn enpòte nan kantite lajan an. diferans nan kantite devwa ladwàn enpòtasyon yo kalkile nan pousantaj ki tabli pa Tarif Ladwàn Inifye nan Inyon Ekonomik Eurasyen an, ak kantite devwa ladwàn enpòtasyon yo peye lè yo lage machandiz yo, oswa nan yon lòt montan ki tabli an akò ak trete entènasyonal yo. Inyon oswa trete entènasyonal sou asansyon nan Inyon an.
 6. Obligasyon pou peye dwadwàn enpòte konsènan machandiz ki espesifye nan paragraf 5 atik sa a, nan kantite lajan ki espesifye nan paragraf sa a, fini lè sikonstans sa yo rive:
  1. Akonplisman obligasyon pou peye dwadwàn enpòte ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan yo kalkile ak peyab an akò ak paragraf 3 nan paragraf 14 nan atik sa a;
  2. ekspirasyon nan 5 ane soti nan dat lage a an akò ak pwosedi a koutim pou lage a pou konsomasyon domestik nan machandiz ki enkli nan lis la detèmine pa Komisyon an an akò ak paragraf youn nan paragraf 7 nan atik sa a, si trete entènasyonal nan Inyon an oswa trete entènasyonal sou asansyon nan Inyon an oswa Komisyon an an akò ak dezyèm paragraf la nan kloz 7 nan atik sa a, pa gen okenn lòt peryòd ki te etabli pandan ki machandiz yo kenbe estati a nan machandiz etranje, depi ke pandan peryòd sa a dat limit pou peman. nan dwadwàn enpòtasyon etabli pa kloz 13 nan atik sa a pa te vini;
  3. ekspirasyon an nan yon lòt peryòd ki etabli pa trete entènasyonal nan Inyon an oswa trete entènasyonal sou asansyon nan Inyon an, pandan ki machandiz yo kenbe estati a nan machandiz etranje, depi pandan peryòd sa a dat limit pou peman devwa enpòtasyon ki etabli pa paragraf 13 nan atik sa a pa rive;
  4. ekspirasyon peryòd ki detèmine pa Komisyon an an akò ak dezyèm paragraf kloz 7 atik sa a, an relasyon ak machandiz ki enkli nan lis la (yo) detèmine pa Komisyon an an akò ak dezyèm paragraf kloz 7 atik sa a. , depi ke pandan peryòd sa a dat limit pou peman devwa ladwàn enpòte etabli pa paragraf 13 nan atik sa a;
  5. plasman machandiz anba pwosedi koutim nan refi an favè eta a;
  6. rekonesans pa otorite ladwàn, an akò ak lejislasyon an nan Eta Manm sou règleman koutim, anvan ensidan an nan sikonstans yo prevwa nan paragraf 2 - 4 nan paragraf sa a, reyalite a nan destriksyon ak (oswa) pèt irevokabl nan machandiz etranje yo. akòz yon aksidan oswa fòs majeures, oswa lefèt nan pèt irevokabl nan machandiz sa yo kòm yon rezilta nan pèt natirèl nan kondisyon nòmal nan transpò (transpò) ak (oswa) depo, eksepte pou ka kote, anvan destriksyon sa yo oswa pèt irevokabl nan an akò ak Kòd sa a konsènan machandiz etranje sa yo, dat limit pou peman devwa ladwàn ki etabli pa paragraf 13 nan atik sa a rive;
  7. plasman machandiz anba pwosedi koutim pou destriksyon, depi dat limit pou peman devwa koutim enpòtasyon etabli pa paragraf 13 nan atik sa a pa te vini anvan plasman sa a anba pwosedi koutim pou destriksyon;
  8. plasman machandiz anba pwosedi koutim pou re-ekspòtasyon, depi dat limit pou peman devwa koutim enpòtasyon etabli pa paragraf 13 nan atik sa a pa te vini anvan plasman anba pwosedi koutim sa yo;
  9. konfiskasyon oswa konvèsyon nan machandiz nan pwopriyetè a (revni) nan yon eta manm an akò avèk lejislasyon an nan ki eta manm.
 7. Nan machandiz yo pou ki, an akò ak trete entènasyonal nan Inyon an oswa trete entènasyonal sou asansyon nan Inyon an, aplikasyon an nan pi ba pousantaj nan devwa ladwàn enpòte pase sa yo ki tabli pa Tarif Ladwàn Inifye nan Inyon Ekonomik Eurasyen an prevwa, la Komisyon detèmine lis la (lis) nan machandiz ki jwenn estati a machandiz Inyon apre 5 ane soti nan dat lage nan machandiz an akò ak pwosedi a koutim pou lage pou konsomasyon domestik.
  An relasyon ak sèten kategori nan machandiz yo espesifye, Komisyon an gen dwa detèmine lis la (lis) nan machandiz ki jwenn estati a nan machandiz Inyon apre yon lòt peryòd ki pi long pase sa ki espesifye nan premye paragraf la nan kloz sa a, epi tou li etabli. yon peryòd konsa.
 8. Obligasyon deklarasyon an genyen pou l peye devwa espesyal, anti-moun ap jete fatra, pou machandiz yo mete (mete) anba pwosedi ladwàn pou lage pou konsomasyon domestik la sispann pa deklarasyon an lè sikonstans sa yo rive:
  1. akonplisman obligasyon pou peye espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansasyon ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan yo kalkile ak peyab an akò ak paragraf 16 nan atik sa a;
  2. rekonesans pa otorite ladwàn an akò ak lejislasyon an nan eta manm yo sou règleman koutim nan reyalite a nan destriksyon ak (oswa) pèt irevokabl nan machandiz etranje akòz yon aksidan oswa fòs majeure oswa lefèt nan pèt irevokabl nan machandiz sa yo kòm yon rezilta. nan pèt natirèl nan kondisyon nòmal nan transpò (transpò) ak (oswa) depo, ak eksepsyon de ka kote, anvan destriksyon sa yo oswa pèt irevokabl dapre Kòd sa a, an relasyon ak machandiz etranje sa yo, dat limit pou peman espesyal. , anti-moun ap jete fatra, devwa compensation te vini;
  3. refize lage machandiz an akò ak pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik - an relasyon ak obligasyon pou peye espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konparansasyon ki te parèt lè yo te anrejistre yon deklarasyon pou machandiz;
  4. anilasyon deklarasyon an koutim an akò ak Atik 113 nan Kòd sa a ak (oswa) anile nan liberasyon an nan machandiz an akò ak paragraf 4 nan Atik 118 nan Kòd sa a - an relasyon ak obligasyon nan peye espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa compensation. ki te parèt pandan enskripsyon an nan deklarasyon an koutim;
  5. konfiskasyon oswa konvèsyon nan machandiz nan pwopriyetè a (revni) nan yon eta manm an akò ak lejislasyon an nan ki eta manm;
  6. detansyon nan machandiz pa otorite nan koutim an akò avèk Chapit 51 nan Kòd sa a;
  7. plasman pou depo tanporè oswa plasman anba youn nan pwosedi koutim nan machandiz ki te sezi oswa arete pandan verifikasyon an nan yon rapò krim, pandan pwosedi nan yon dosye kriminèl oswa yon ka ofans administratif (fè yon pwosedi administratif) ak nan respè pou ki yon desizyon te pran yo retounen yo si machandiz sa yo pa te deja lage.
 9. Nan respè machandiz yo mete anba pwosedi ladwàn pou lage pou konsomasyon domestik, obligasyon pou peye devwa ak taks sou enpòte se sijè a egzekisyon (dwa ladwàn enpòte, taks peyab) anvan lage machandiz yo an akò ak pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, sof si yo te etabli yon dat limit diferan pou peman devwa ak taks sou enpòtasyon an akò ak Kòd sa a.
 10. An relasyon ak machandiz yo mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik ak aplikasyon ankourajman pou peman devwa ladwàn enpòte, taks ki asosye ak restriksyon sou itilizasyon ak (oswa) jete machandiz sa yo, obligasyon pou peye dwadwàn enpòte. epi taks yo sijè a egzekisyon lè sikonstans yo rive, ki espesifye nan paragraf 11 nan atik sa a.
 11. Nan ka ta gen sikonstans sa yo, dat limit pou peman devwa ladwàn enpòte ak taks an relasyon ak machandiz yo espesifye nan paragraf 10 nan atik sa a dwe:
  1. si deklarasyon an refize privilèj sa yo - jou a lè deklarasyon an pou machandiz soumèt pou mete machandiz anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, chanjman nan pati nan refi a nan privilèj pou peman an nan devwa koutim enpòte ak taks;
  2. an ka komèt aksyon an vyolasyon objektif ak kondisyon yo nan akòde benefis pou peman an nan devwa ladwàn enpòte, taks ak (oswa) restriksyon sou itilizasyon ak (oswa) jete machandiz sa yo an koneksyon avèk itilizasyon benefis sa yo, ki gen ladan. si komisyon an nan aksyon sa yo te mennen nan pèt la nan machandiz sa yo, - premye jou nan pèfòmans nan aksyon sa yo, epi si jou sa a pa fikse, - jou a nan mete machandiz yo anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik;
  3. an ka pèt machandiz, eksepte destriksyon yo ak (oswa) pèt irevokabl akòz yon aksidan oswa fòs majeures oswa pèt irevokabl kòm yon rezilta pèt natirèl nan kondisyon nòmal nan transpò (transpò) ak (oswa) depo, - jou pèt machandiz yo, epi si jou sa a pa etabli, - jou yo mete machandiz yo anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik;
  4. si obsèvans objektif ak kondisyon pou bay benefis pou peman devwa ladwàn enpòte, taks ak (oswa) respekte restriksyon sou itilizasyon ak (oswa) jete machandiz sa yo an koneksyon avèk aplikasyon benefis sa yo. konsidere kòm san konfime an akò ak Atik 316 nan Kòd sa a - jou a nan plasman an nan machandiz anba pwosedi a koutim pou lage pou konsomasyon domestik.
 12. Nan respè machandiz yo mete anba pwosedi ladwàn pou lage pou konsomasyon domestik ak peman an akò ak trete entènasyonal nan Inyon an oswa trete entènasyonal sou antre nan Inyon an nan devwa ladwàn enpòte nan pi ba pousantaj nan devwa koutim enpòte pase sa yo etabli pa Ladwàn Inifye a. Tarif Inyon Ekonomik Eurasyen an, obligasyon sou peman devwa ladwàn enpòtasyon yo sijè a egzekisyon lè sikonstans yo espesifye nan paragraf 13 nan atik sa a.
 13. Nan ka ta gen sikonstans sa yo, dat limit pou peman devwa ladwàn enpòtasyon an parapò ak machandiz yo espesifye nan paragraf 12 atik sa a dwe:
  1. nan ka peman volontè nan devwa koutim enpòte - jou a nan antre nan deklarasyon an pou machandiz soumèt pou mete machandiz anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, chanjman nan kalkil devwa koutim enpòte oswa yon lòt jou detèmine pa Komisyon an. akò ak trete entènasyonal nan Inyon an oswa akò entènasyonal sou asansyon nan Inyon an;
  2. an ka pran aksyon an vyolasyon restriksyon sou itilizasyon machandiz ki etabli pa paragraf 4 nan Atik 126 nan Kòd sa a, ak (oswa) an vyolasyon lòt kondisyon ki etabli pa trete entènasyonal nan Inyon an oswa trete entènasyonal sou rantre nan Inyon an, - premye jou nan komisyon an nan aksyon sa yo, epi si jou sa a pa fikse, - jou a nan mete machandiz yo anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik.
 14. Sòf si Kòd sa a etabli otreman, devwa ladwann ak taks enpòtasyon yo dwe peye:
  1. an relasyon ak machandiz yo espesifye nan paragraf 9 nan atik sa a - nan kantite lajan an nan devwa koutim enpòte ak taks kalkile an akò ak Kòd sa a nan deklarasyon an pou machandiz, pran an konsiderasyon preferans tarif yo ak benefis pou peman nan devwa koutim enpòte ak taks;
  2. an relasyon ak machandiz yo espesifye nan paragraf 10 nan atik sa a - nan kantite lajan yo nan devwa koutim enpòte ak taks kalkile an akò ak Kòd sa a nan deklarasyon an pou machandiz, pran an kont preferans tarif yo epi yo pa peye an koneksyon avèk aplikasyon an. nan privilèj sou peman devwa koutim enpòte ak taks, epi si machandiz sa yo te mete anba pwosedi koutim lan pou trete deyò teritwa a koutim pou reparasyon an akò ak paragraf 5 nan Atik 3 nan Kòd sa a - tou nan kantite lajan an nan devwa koutim enpòte ak taks kalkile an akò ak paragraf 176 - 1 nan Atik 6 nan Kòd sa a;
  3. an respè de machandiz yo espesifye nan paragraf 12 nan atik sa a - nan kantite lajan an nan diferans ki genyen nan kantite lajan yo nan devwa koutim enpòte kalkile an akò ak Kòd sa a nan pousantaj yo nan devwa enpòtasyon ki etabli pa Tarif Ladwàn Inifye nan Inyon Ekonomik Eurasian. ak kantite devwa ladwàn enpòtasyon yo peye sou liberasyon machandiz yo, oswa nan yon lòt kantite lajan ki tabli an akò ak trete entènasyonal nan Inyon an oswa trete entènasyonal sou asansyon nan Inyon an.
 15. Nan respè machandiz yo mete (mete) anba pwosedi ladwàn pou lage pou konsomasyon domestik, obligasyon pou peye espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa kompensatwa se sijè a ekzekisyon (espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa kompensatwa yo peye) anvan liberasyon an. nan machandiz an akò ak pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik.
 16. Espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansasyon an relasyon ak machandiz yo mete (mete) anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik yo dwe peye nan kantite lajan ki kalkile nan deklarasyon an pou machandiz, pran an konsiderasyon spesifik yo bay nan Chapit 12 sa a. Kòd.
 17. An relasyon ak machandiz yo mete (mete) anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik pandan lage yo anvan yo ranpli yon deklarasyon pou machandiz, atik sa a ap aplike an konsiderasyon spesifik ki etabli pa atik 137 nan Kòd sa a.

Atik 137. Karakteristik nan aparisyon ak revokasyon obligasyon pou peye enpòtasyon dwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatif, tèm pou peman yo ak kalkil nan respè machandiz yo mete (mete) anba pwosedi koutim pou lage. pou konsomasyon domestik, lè yo lage machandiz yo anvan ou ranpli yon deklarasyon pou machandiz yo

 1. Nan respè machandiz yo mete anba pwosedi ladwàn pou lage pou konsomasyon domestik, te deklare pou lage anvan ou ranpli yon deklarasyon pou machandiz, obligasyon pou peye devwa ladwàn enpòte, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konparan an relasyon ak machandiz sa yo rive nan moun ki te soumèt aplikasyon an pou liberasyon machandiz anvan soumèt yon deklarasyon pou machandiz, soti nan moman otorite ladwàn yo te anrejistre yon aplikasyon pou liberasyon machandiz jiska soumèt yon deklarasyon pou machandiz yo.
 2. Nan respè machandiz yo mete anba pwosedi ladwàn pou lage pou konsomasyon domestik, te deklare pou lage anvan ou ranpli yon deklarasyon pou machandiz, obligasyon pou peye enpòte devwa ladwàn, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa compensation se sispann pa moun ki soumèt. aplikasyon an pou lage machandiz anvan ou ranpli deklarasyon an pou machandiz, lè sikonstans sa yo rive:
  1. rekonesans pa otorite ladwàn an akò ak lejislasyon an nan eta manm yo sou règleman koutim nan reyalite a nan destriksyon ak (oswa) pèt irevokabl nan machandiz etranje akòz yon aksidan oswa fòs majeure oswa lefèt nan pèt irevokabl nan machandiz sa yo kòm yon rezilta. nan pèt natirèl nan kondisyon nòmal nan transpò (transpò) ak (oswa) depo, si sa yo destriksyon oswa pèt irevokabl ki te fèt anvan liberasyon machandiz sa yo;
  2. refize lage machandiz anvan ou ranpli yon deklarasyon pou machandiz;
  3. konfiskasyon oswa konvèsyon nan machandiz nan pwopriyetè a (revni) nan yon eta manm an akò ak lejislasyon an nan ki eta manm;
  4. detansyon nan machandiz pa otorite nan koutim an akò avèk Chapit 51 nan Kòd sa a;
  5. plasman pou depo tanporè oswa plasman anba youn nan pwosedi koutim nan machandiz ki te sezi oswa arete pandan verifikasyon an nan yon rapò krim, pandan pwosedi nan yon dosye kriminèl oswa yon ka ofans administratif (fè yon pwosedi administratif) ak nan respè pou ki yon desizyon te pran yo retounen yo si machandiz sa yo pa te deja lage.
 3. Konsènan machandiz yo mete anba pwosedi ladwàn pou lage pou konsomasyon domestik, liberasyon an te fèt anvan soumèt yon deklarasyon pou machandiz, obligasyon pou peye dwa ak taks enpòtasyon yo sispann pa moun ki te soumèt aplikasyon an. liberasyon machandiz anvan ou ranpli deklarasyon an pou machandiz, lè sikonstans sa yo rive:
  1. direksyon an pa otorite ladwàn nan yon dokiman elektwonik oswa apoze pa otorite ladwàn nan mak apwopriye ki espesifye nan paragraf 17 nan Atik 120 nan Kòd sa a, si benefis pou peman an nan devwa koutim enpòte ak taks yo aplike nan machandiz yo, ki yo pa asosye ak restriksyon sou itilizasyon ak (oswa) jete machandiz sa yo;
  2. akonplisman obligasyon pou peye dwa koutim, taks ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan yo kalkile ak peyab an akò ak paragraf 1 nan paragraf 12 nan atik sa a, sof si paragraf 4 ak 5 nan atik sa a bay otreman, osi byen ke voye. yon dokiman elektwonik pa otorite ladwàn, oswa apoze pa otorite ladwàn nan mak apwopriye ki espesifye nan paragraf 17 nan Atik 120 nan Kòd sa a;
  3. konfiskasyon oswa konvèsyon nan machandiz nan pwopriyetè a (revni) nan yon eta manm an akò avèk lejislasyon an nan ki eta manm.
 4. Si gen rapò ak machandiz yo mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, liberasyon an te fèt anvan soumèt yon deklarasyon pou machandiz ak nan respè ki yon dokiman elektwonik te voye pa otorite ladwàn oswa nòt korespondan yo espesifye nan paragraf 17 nan Atik 120 nan Kòd sa a te aplike, privilèj sou peman devwa ladwàn enpòte ak taks ki asosye ak restriksyon sou itilizasyon ak (oswa) jete machandiz sa yo, obligasyon pou peye devwa ladwàn enpòte ak taks konsènan machandiz sa yo. te sispann pa moun ki te soumèt aplikasyon an pou liberasyon machandiz yo anvan yo te ranpli yon deklarasyon pou machandiz yo, lè yo rive nan sikonstans yo bay paragraf 4 nan Atik 136 nan Kòd sa a.
 5. Si gen rapò ak machandiz yo mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, liberasyon an te fèt anvan soumèt yon deklarasyon pou machandiz ak nan respè ki yon dokiman elektwonik te voye pa otorite ladwàn oswa nòt korespondan yo espesifye nan paragraf 17 nan Atik 120 nan Kòd sa a yo te fè, an akò ak trete entènasyonal nan kad Inyon an oswa trete entènasyonal sou asansyon nan Inyon an, devwa ladwàn enpòte yo peye nan pi ba pousantaj nan devwa ladwàn enpòte pase sa yo etabli pa Ladwàn Inifye a. Tarif Inyon Ekonomik Eurasyen, akonplisman obligasyon pou peye devwa ladwàn enpòtasyon ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan kalkile ak sijè a peman an akò ak paragraf 1 nan paragraf 12 nan atik sa a pa mete fen nan obligasyon pou peye dwadwàn enpòte. nan kantite lajan an nan diferans ki genyen nan kantite lajan yo nan devwa ladwàn enpòte kalkile nan pousantaj yo nan devwa koutim enpòte etabli pa Tarif Ladwàn Inifye nan ekonomi an Eurasian. Inyon ekonomik la, ak kantite lajan dwadwàn enpòtasyon yo peye lè yo lage machandiz yo, oswa nan yon lòt montan ki etabli an akò ak trete entènasyonal nan Inyon an oswa trete entènasyonal sou asansyon nan Inyon an. Yon obligasyon sa a pou peye dwadwàn enpòtasyon yo dwe sispann pou moun ki te soumèt yon aplikasyon pou liberasyon machandiz anvan depoze yon deklarasyon pou machandiz, lè sikonstans yo prevwa nan paragraf 6 nan Atik 136 nan Kòd sa a.
 6. Konsènan machandiz yo mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, liberasyon an te fèt anvan soumèt yon deklarasyon pou machandiz, obligasyon pou peye espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansasyon yo sispann pa moun ki soumèt la. aplikasyon pou lage machandiz anvan ou ranpli deklarasyon an pou machandiz, lè sikonstans sa yo rive:
  1. akonplisman obligasyon pou peye espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansasyon ak (oswa) koleksyon yo nan kantite lajan yo kalkile ak peyab an akò ak paragraf 13 nan atik sa a, epi voye dokiman elektwonik la pa otorite ladwàn oswa mete mak apwopriye yo pa otorite ladwàn ki espesifye nan paragraf 17 nan Atik 120 nan Kòd sa a;
  2. konfiskasyon oswa konvèsyon nan machandiz nan pwopriyetè a (revni) nan yon eta manm an akò avèk lejislasyon an nan ki eta manm.
 7. Konsènan machandiz yo mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, liberasyon an te fèt anvan soumèt deklarasyon an pou machandiz ak nan respè yo te soumèt deklarasyon an pou machandiz pa pita pase peryòd ki espesifye nan paragraf 16 la. Atik 120 nan Kòd sa a, ak an relasyon ak machandiz, deklarasyon an ki se yon operatè ekonomik otorize - pa pita pase peryòd ki espesifye nan paragraf 4 nan Atik 441 nan Kòd sa a, obligasyon pou peye devwa ladwàn enpòte ak taks sijè a. Akonplisman (dwa koutim enpòte, taks yo sijè a peman) anvan ou ranpli yon deklarasyon pou machandiz, si yon lòt dat limit pou peman devwa koutim enpòte, taks yo pa etabli an akò ak Kòd sa a.
 8. Si gen rapò ak machandiz yo mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, liberasyon an te fèt anvan soumèt yon deklarasyon pou machandiz ak nan respè ki yon dokiman elektwonik te voye pa otorite ladwàn oswa nòt korespondan yo espesifye nan paragraf 17 nan Atik 120 nan Kòd sa a yo te aplike, privilèj sou peman devwa ladwàn enpòte ak taks ki asosye ak restriksyon sou itilizasyon ak (oswa) jete machandiz sa yo, obligasyon pou peye devwa ladwàn enpòte ak taks konsènan machandiz sa yo dwe. dwe egzekite lè sikonstans yo rive ak nan limit tan ki espesifye nan paragraf 11 nan Atik 136 nan Kòd sa a.
 9. Si gen rapò ak machandiz yo mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, liberasyon an te fèt anvan soumèt yon deklarasyon pou machandiz ak nan respè ki yon dokiman elektwonik te voye pa otorite ladwàn oswa nòt korespondan yo espesifye nan paragraf 17 nan Atik 120 nan Kòd sa a yo te fè, an akò ak trete entènasyonal nan kad Inyon an oswa trete entènasyonal sou asansyon nan Inyon an, yo te peye devwa ladwàn enpòtasyon nan pi ba pousantaj nan devwa ladwàn enpòte pase sa yo etabli pa Inifye a. Tarif Ladwàn nan Inyon Ekonomik Eurasyen an, obligasyon pou peye devwa ladwàn enpòte se sijè a ekzekisyon sou ensidans sikonstans ak nan delè ki espesifye nan kloz 13 Atik 136 nan Kòd sa a.
 10. An relasyon ak machandiz yo mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, liberasyon an te fèt anvan soumèt yon deklarasyon pou machandiz ak nan respè yo te soumèt deklarasyon an pou machandiz pa pita pase peryòd ki espesifye nan paragraf 16 nan. Atik 120 nan Kòd sa a, ak an relasyon ak machandiz, deklarasyon an ki otorize operatè ekonomik - pa pita pase peryòd ki espesifye nan paragraf 4 nan Atik 441 nan Kòd sa a, obligasyon pou peye espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansasyon se. sijè a egzekisyon (espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansasyon yo sijè a peman) anvan ou ranpli yon deklarasyon pou machandiz yo.
 11. Si nan respè machandiz yo mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, liberasyon an te fèt anvan soumèt yon deklarasyon pou machandiz, deklarasyon an pou machandiz pa te soumèt anvan ekspirasyon peryòd ki espesifye nan paragraf 16 nan Atik. 120 nan Kòd sa a, ak an relasyon ak machandiz deklarasyon an nan ki se yon operatè ekonomik otorize - anvan ekspirasyon an nan peryòd ki espesifye nan paragraf 4 nan Atik 441 nan Kòd sa a, obligasyon pou peye devwa ladwàn enpòte, taks, espesyal, anti. -moun ap jete fatra, devwa compensation sijè a ekzekisyon. Dat limit pou peman devwa ladwàn enpòte, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatif se dènye jou peryòd ki espesifye nan paragraf 16 nan Atik 120 nan Kòd sa a, ak pou machandiz deklare pa operatè ekonomik otorize a - dènye jou a. nan peryòd ki espesifye nan paragraf 4 nan Atik 441 nan Kòd sa a.
 12. Devwa enpòte ak taks yo peye:
  1. an relasyon ak machandiz yo espesifye nan paragraf 7 nan atik sa a - nan kantite lajan an nan devwa koutim enpòte ak taks kalkile an akò ak Kòd sa a nan deklarasyon an pou machandiz, pran an konsiderasyon preferans tarif yo ak benefis pou peman nan devwa koutim enpòte ak taks;
  2. an relasyon ak machandiz yo espesifye nan paragraf 8 nan atik sa a - nan kantite lajan yo nan devwa koutim enpòte ak taks kalkile an akò ak Kòd sa a nan deklarasyon an pou machandiz, pran an kont preferans tarif yo epi yo pa peye an koneksyon avèk aplikasyon an. nan privilèj sou peman devwa koutim enpòte ak taks, epi si machandiz sa yo te mete anba pwosedi koutim lan pou trete deyò teritwa a koutim pou reparasyon an akò ak paragraf 5 nan Atik 3 nan Kòd sa a - tou nan kantite lajan an nan devwa koutim enpòte ak taks kalkile an akò ak paragraf 176 - 1 nan Atik 6 nan Kòd sa a;
  3. an respè de machandiz yo espesifye nan paragraf 9 nan atik sa a - nan kantite lajan an nan diferans ki genyen nan kantite lajan yo nan devwa koutim enpòte kalkile an akò ak Kòd sa a nan pousantaj yo nan devwa dwàn enpòte etabli pa Tarif Ladwàn Inifye nan Inyon Ekonomik Eurasian. ak kantite devwa ladwàn enpòtasyon yo peye lè yo lage machandiz yo, oswa nan yon lòt kantite ki tabli pa trete entènasyonal nan Inyon an oswa trete entènasyonal sou rantre nan Inyon an.
 13. An relasyon ak machandiz yo espesifye nan paragraf 10 nan atik sa a, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansasyon yo dwe peye nan kantite lajan ki kalkile nan deklarasyon an pou machandiz, pran an konsiderasyon espesifik yo bay nan Chapit 12 nan Kòd sa a.
 14. An relasyon ak machandiz yo espesifye nan paragraf 11 nan atik sa a, baz pou kalkile devwa ladwàn enpòte, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatif yo dwe peye yo detèmine sou baz enfòmasyon ki espesifye nan aplikasyon an pou liberasyon an. nan machandiz ak dokiman soumèt ansanm ak yon deklarasyon sa yo.
  Si kòd yo nan machandiz an akò avèk Nomenclature a komodite nan aktivite ekonomik etranje yo detèmine nan nivo a gwoupman ak kantite karaktè mwens pase 10:
  • pou kalkil devwa ladwàn yo, se pi wo nan to yo nan devwa ladwàn ki koresponn ak machandiz yo enkli nan gwoup sa a;
  • pou kalkile taks, pi wo a nan pousantaj yo nan valè te ajoute taks aplike, pi wo a nan pousantaj yo nan taks endirèk (taks endirèk oswa endirèk) ki koresponn ak machandiz yo enkli nan tankou yon gwoupman nan respè ki pi wo a nan pousantaj yo nan devwa koutim etabli;
  • pou kalkile espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konparan, pi wo a nan pousantaj yo nan espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konparan ki koresponn ak machandiz yo enkli nan gwoup sa a, pran an konsiderasyon paragraf sis nan kloz sa a.
   Dwa espesyal, anti-moun ap jete fatra, konparansasyon yo kalkile dapre orijin machandiz yo, konfime dapre Chapit 4 Kòd sa a, ak (oswa) lòt enfòmasyon ki nesesè pou detèmine devwa yo espesifye yo.
   Si orijin machandiz yo ak (oswa) lòt enfòmasyon ki nesesè pou detèmine devwa espesifye yo pa konfime, yo kalkile devwa espesyal, anti-moun ap jete fatra, konpansasyon yo baze sou pi gwo pousantaj espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa kompensatwa ki etabli pou machandiz yo. menm kòd Nomenklati Komodite Aktivite Ekonomik Etranje a, si klasifikasyon machandiz yo fèt nan nivo 10 karaktè, oswa machandiz yo enkli nan gwoupman an, si kòd machandiz yo an akò ak Nomenklati Komodite pou Aktivite Ekonomik Etranje. yo detèmine nan nivo gwoupman ak kantite karaktè mwens pase 10.
 15. Si, an relasyon ak machandiz yo espesifye nan paragraf 11 nan atik sa a, yon deklarasyon pou machandiz yo imedyatman depoze, devwa ladwann, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansasyon yo peye nan kantite lajan ki kalkile an akò ak Kòd sa a nan deklarasyon an. pou machandiz, ki baze sou enfòmasyon ki espesifye nan deklarasyon machandiz la. Ranbousman (konpanse) kantite lajan devwa ladwann, taks, devwa espesyal, anti-moun ap jete fatra, kontrevasyon ki te peye twòp ak (oswa) ki te ranmase twòp yo dwe fèt an akò ak Chapit 10 ak Atik 76 Kòd sa a.

Atik 138. Espesyalite nan peman devwa ladwàn enpòtasyon, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatif an relasyon ak machandiz ki espesifye nan paragraf 3 nan Atik 134 nan Kòd sa a.

 1. Lè machandiz yo espesifye nan paragraf 1 nan paragraf 3 nan Atik 134 nan Kòd sa a yo mete anba pwosedi koutim pou lage pou konsomasyon domestik, devwa ladwàn enpòte, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansatif yo dwe peye nan kantite lajan an nan enpòte. devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, frè compensation ki ta dwe peye kòm si machandiz etranje yoyo mete anba pwosedi koutim yo pou trete nan teritwa koutim yo epi yo itilize pou fabrike machandiz ki espesifye nan paragraf 1 paragraf 3 nan Atik 134 nan Kòd sa a, an akò ak nòm yo nan lage yo, yo te mete anba pwosedi koutim pou lage pou. konsomasyon domestik.
  Dwa ladwàn enpòte, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansasyon nan respè machandiz sa yo yo kalkile an akò ak paragraf 1 nan Atik 175 nan Kòd sa a.
 2. Sou kantite devwa ladwàn enpòte, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa konpansasyon peye (kolekte) an akò ak paragraf 1 nan atik sa a, enterè yo peye, kòm si nan respè nan kantite lajan yo endike yo te akòde yon ranvwa nan peman yo. soti nan jou yo te mete machandiz yo anba pwosesis la koutim pwosedi nan teritwa a koutim nan jou a nan revokasyon nan obligasyon nan peye enpòte devwa koutim, taks, espesyal, anti-moun ap jete fatra, devwa compensation.
  Se enterè ki espesifye yo kalkile epi peye an akò ak Atik 60 nan Kòd sa a.
  Si operasyon an nan pwosedi a koutim pou pwosesis nan teritwa a koutim an akò ak paragraf 3 nan Atik 173 nan Kòd sa a te sispann, enterè a ki prevwa nan paragraf sa a pou peryòd la nan sispansyon nan pwosedi a koutim pa dwe chaje oswa peye.
 3. Lè machandiz yo espesifye nan paragraf 3 nan paragraf 3 nan Atik 134 nan Kòd sa a yo mete anba pwosedi ladwàn pou lage pou konsomasyon domestik, devwa ladwàn enpòte ak taks yo kalkile epi yo peye an akò ak Atik 186 nan Kòd sa a, kòm si machandiz sa yo. yo te trete pwodwi yo.