МЕНЮ

Rezime danje

Deklarasyon danje (fraz H, Deklarasyon danje, deklarasyon danje) se avètisman inifòm sou nati oswa limit yon danje, ki etabli nan Sistèm global amonize pou Klasifikasyon ak etikèt pwodui chimik yo (GHS).

Avètisman yo itilize kòm yon seri fraz estanda pou yon ti tan dekri danje komen ki asosye ak manyen pwodwi chimik yo. Nan 2011, yo te lis la nan avètisman republicée nan katriyèm edisyon an revize nan GHS la.

Nimewo a nan antre nan glosè sa a se 122.
Sijè rechèch glosè (ekspresyon regilye pèmèt)

Glosè

Peryòd Definisyon
H420
Kòz domaj sou sante moun ak anviwònman an lè yo detwi kouch ozòn nan atmosfè anwo a
H413
Ka lakòz efè ki dire lontan danjere nan lavi akwatik
H412
Danjre nan lavi akwatik ak efè ki dire lontan
H411
Toksik pou lavi akwatik avèk efè ki dire lontan
H410
Trè toksik akwatik lavi ak efè ki dire lontan
H402
Danjre nan òganis akwatik
H401
Toksik pou òganis akwatik yo
H400
Trè toksik pou lavi akwatik
H373
Ka koze domaj nan ògàn (****) nan ekspozisyon pwolonje oswa repete (**)
H372
Danjre nan ògàn (****) nan ekspozisyon pwolonje oswa repete (**)
H371
Ka fè dega ògàn (****) (**)
H370
Danjre nan ògàn (****) (**)
H362
Ka fè mal ti bebe yo
H361
Sispèk nan domaje fètilite oswa fetis (***) (**)
H360
Kapab domaje fètilite oswa fetis (***) (**)
H351
Sispèk ki lakòz kansè (**)
H350
Kapab lakòz kansè (*)
H341
Sispèk la sa ki lakòz domaj jenetik (*)
H340
Ka lakòz domaj jenetik (*)
H336
Ka lakòz somnolans oswa vètij
H335
Ka lakòz iritasyon respiratwa
H334
Ka lakòz alèji oswa sentòm opresyon oswa difikilte pou l respire si respire
H333
Kapab danjere si rale
H332
Danjre si respire
H331
Toksik pa rale
H330
Fatal si yo respire
H320
Irite pou je
H319
Lakòz iritasyon grav nan je yo
H318
Lakòz domaj nan je grav
H317
Ka lakòz yon reyaksyon alèjik sou po yo
H316
Koze iritasyon po modere
H315 + H320
Irite pou po ak je
H315
Irite sou po
H314
Ki lakòz grav po boule ak domaj nan je yo
H313 + H333
Kapab danjere an kontak ak po oswa si li rale
H313
Kapab danjere an kontak ak po
H312 + H332
Danjre an kontak ak po oswa si ou respire
H312
Danjre an kontak ak po
H311 + H331
Toksik an kontak ak po oswa si li rale
H311
Toksik an kontak ak po
H310 + H330
Fatal nan kontak ak po oswa si ou respire
H310
Fatal nan kontak ak po
H305
Kapab danjere si vale epi antre nan pasaj lè pasaj.
H304
Kapab fè lanmò si li vale ak antre nan pasaj lè lèw.
H303 + H333
Ka danjere si vale oswa si li respire
H303+H313+H333
Ka danjere si vale
H303 + H313
Ka danjere si vale oswa an kontak ak po
H303
Ka danjere si vale
H302 + H332
Danjre si vale oswa si ou respire
H302+H312+H332
Danjre si vale
H302 + H312
Danjre si vale oswa an kontak ak po
H302
Danjre si vale
H301 + H331
Toksik si vale oswa si ou respire
H301+H311+H331
Toksik si vale
H301 + H311
Toksik si vale oswa an kontak ak po
H301
Toksik si vale
H300 + H330
Fatal si vale oswa respire
H300+H310+H330
Fatal si vale
H300 + H310
Fatal si vale oswa an kontak ak po
H300
Fatal si vale
H290
Kapab corrosive pou metal yo
H281
Gen gaz frijidè; ka lakòz boule kriyojeni oswa aksidan
H280
Gen gaz anba presyon; ka eksploze lè chofe
H272
Ka entansifye boule; oksidan an ajan
H271
Kapab lakòz konbisyon ak eksplozyon; fò ajan oksidant
H270
Ka lakòz oswa entansifye boule; oksidan an ajan
H261
An kontak ak dlo, degaje gaz ki ka pran dife
H260
An kontak ak dlo, lage gaz ki ka pran dife
H252
Oto-chofaj sibstans ki sou gwo kantite; dife pwobabilite
H251
Oto-chofaj sibstans ki sou; dife pwobabilite
H250
Espontane ki degaje konbisyon nan lè a louvri
H242
Chofaj ka lakòz dife
H241
Chofaj ka lakòz eksplozyon oswa dife
H240
Eksplozyon ka rive si chofe
H232
Ka dife natirèlman sou kontak ak lè
H231
Lè yo reyaji, yon eksplozyon ka rive menm nan absans lè nan presyon ki wo ak / oswa tanperati
H230
Reyaji ka koze yon eksplozyon menm nan absans lè
H229
Silend Presurize: ka pete lè chofe
H228
Solid ki ka pran dife
H227
Likid ki ka pran dife
H226
Likid ak vapè ki ka pran dife
H225
Likid ak vapè ki ka pran dife
H224
Liy ak vapè ki ka pran dife
H223
Aerosol ki ka pran dife
H222
Aerosol ki ka pran dife
H221
Gaz ki ka pran dife
H220
Gaz ki ka pran dife
H208
Danje dife; ogmante risk eksplozyon ak redwi ajan desansibilizasyon
H207
Danje dife oswa pwojeksyon; ogmante risk eksplozyon ak redwi ajan desansibilizasyon
H206
H205
Posibilite eksplozyon mas pa dife
H204
Risk pou dife oswa pwojeksyon
H203
Eksplozif; danje dife
H202
Eksplozif; siyifikatif danje gaye
H201
Eksplozif; mas eksplozyon danje
H200
Volatil eksplozif
401 EUH
Pou evite danje pou sante moun ak anviwònman an, yo dwe swiv enstriksyon kap fonksyone a
210 EUH
Fèy done sekirite disponib sou demann.
EUH 209A
Ka vin enflamab nan itilize yo.
209 EUH
Ka vin trè ki ka pran dife nan itilize yo.
208 EUH
Gen (non sibstitisyon). Ka lakòz reyaksyon alèjik.
207 EUH
Atansyon! Gen Cadmium! Vapè danjre yo pwodwi pandan itilize. Gade Enfòmasyon
206 EUH
Avètisman! Pa sèvi ak ansanm ak lòt pwodwi. Ka bay gaz ki gen danje ladan (klò).
205 EUH
Gen konpozan epoksidik. Ka lakòz yon reyaksyon alèjik.
204 EUH
Gen izocyanat. Ka lakòz yon reyaksyon alèjik.
203 EUH
gen CHROMIUM (VI). Ka lakòz yon reyaksyon alèjik.
202 EUH
Cyanoacrylate. Danje! Baton sou po ak je an segonn. Kenbe lwen kote timoun yo rive.
EUH 201A
Atansyon! Gen plon.
201 EUH
Gen plon. Pa itilize sou sifas yo
071 EUH
Irite nan aparèy respiratwa a.
070 EUH
Toksik an kontak ak je yo.
066 EUH
Ekspozisyon repete ka lakòz seche po oswa fann.
059 EUH
Danjre pou kouch ozòn lan.
044 EUH
Risk pou eksplozyon si chofe nan espas fèmen.
032 EUH
Kontak ak asid degaje yon gaz trè toksik.
031 EUH
Kontak ak asid degaje gaz toksik.
029 EUH
Sou kontak ak dlo, gaz toksik se fòme.
019 EUH
Ka fòme peroksid eksplozif.
018 EUH
Pandan itilize, vapè / eksplozif ki ka pran dife / melanj lè ka fòme.
014 EUH
Reyaji vyolans avèk dlo.