МЕНЮ

Deskripsyon rapid òdinè pou sètifikasyon yo

1 konplo sètifikasyon an

Konplo a 1c gen ladan pwosedi sa yo:

 • aplikan an soumèt bay pwodwi yo sètifikasyon kò yon aplikasyon pou sètifikasyon ak dokiman yo tache teknik;
 • konsiderasyon nan aplikasyon an ak desizyon sou li pa kò a sètifikasyon;
 • seleksyon pa kò a sètifikasyon nan pwodwi pou tès;
 • tès echantiyon pwodwi pa yon laboratwa tès akredite;
 • fè yon analiz de eta pwodiksyon pa kò sètifikasyon pwodwi;
 • jeneralizasyon pa kò sètifikasyon pwodwi a nan rezilta tès yo ak analiz de eta a nan pwodiksyon ak pwoblèm nan nan yon sètifika nan soumisyon a aplikan an;
 • desine yon sèl siy nan apèl la;
 • enspeksyon kontwòl nan pwodwi sètifye.

Aplikan an pran tout mezi nesesè yo asire ke pwosesis pwodiksyon an ki estab epi asire ke pwodwi yo manifaktire konfòme yo avèk kondisyon ki nan règleman teknik yo, jenere dokiman teknik ak soumèt yon aplikasyon pou sètifikasyon pwodwi yo nan youn nan kò sètifikasyon yo pwodwi ki gen sa a ki kalite pwodwi nan jaden an nan akreditasyon.

Kò pwodwi sètifikasyon an analize dokiman teknik yo soumèt aplikan an epi li enfòme aplikan an sou desizyon an sou aplikasyon an ki gen kondisyon pou sètifikasyon.

Kò sètifikasyon an pran echantiyon pwodwi ki soti nan aplikan an pou fè tès la.

Se yon laboratwa akredite pou fè tès echantiyon echantiyon yo pote sou non kò sètifikasyon pwodwi a, ki bay yon rapò tès.

Analiz se eta a nan pwodiksyon aplikan an te pote soti nan kò a sètifikasyon pwodwi. Rezilta analiz yo dokimante nan yon zak.

Si rezilta tès yo ak analiz de eta pwodiksyon an pozitif, kò sètifikasyon pwodwi a trase sètifika konfòmite ak bay li nan aplikan an.

Aplikan an dwe aplike yon sèl siy nan apèl, sòf si otreman bay nan règleman teknik la.

Kò sètifikasyon pwodwi pote soti enspeksyon kontwòl nan pwodwi sètifye pandan tout peryòd la validite nan sètifika a nan konfòmite pa tès echantiyon pwodwi nan yon laboratwa tès akredite ak (oswa) analize eta a nan pwodiksyon an. Nan ka rezilta pozitif kontwòl enspeksyon an, validite sètifika konfòmite konsidere kòm konfime, jan sa endike nan zak kontwòl enspeksyon an. Si rezilta kontwòl enspeksyon yo negatif, kò sètifikasyon pwodwi a pran youn nan desizyon sa yo:

 • sispann sètifika konfòmite;
 • anile sètifika soumisyon an.

Desizyon ki pran pa kò a sètifikasyon yo kominike ak aplikan an.

Se yon antre ki apwopriye ki fèt nan Rejis la Inifye nan bay sètifika konfòmite ak deklarasyon anrejistre nan soumisyon, trase moute nan yon fòm sèl pa kò a sètifikasyon pwodwi.

Lè wap fè chanjman nan konsepsyon (konpozisyon) pwodui a oswa teknoloji pwodiksyon li yo, ki ka afekte konfòmite pwodwi yo ak egzijans ki etabli nan règleman teknik yo, aplikan an dwe notifye pwodwi sètifikasyon pwodwi a davans sa a, ki deside sou bezwen pou nouvo tès ak (oswa) analiz de eta pwodiksyon an.

2 konplo sètifikasyon an

Konplo a 2c gen ladan pwosedi sa yo:

 • aplikan an soumèt bay kò a sètifikasyon pwodwi yon aplikasyon pou sètifikasyon ak dokiman yo tache teknik, ki nesesèman gen ladan yon sètifika pou sistèm nan jesyon (kopi sètifika a) ki soti nan kò a sètifikasyon pou sistèm nan jesyon, ki konfime ke sistèm jesyon satisfè kondisyon yo ki espesifye nan règleman teknik yo;
 • konsiderasyon nan aplikasyon an ak adopsyon yon desizyon pa kò a sètifikasyon sou sètifikasyon nan pwodwi;
 • seleksyon pa kò a sètifikasyon nan pwodwi pou tès;
 • tès echantiyon pwodwi pa yon laboratwa tès akredite;
 • jeneralizasyon pa pwodwi kò a sètifikasyon nan rezilta yo nan analiz la nan dokiman teknik la soumèt pa aplikan an, rezilta yo nan tès nan echantiyon pwodwi ak pwoblèm nan nan yon sètifika nan soumisyon a aplikan an;
 • desine yon sèl siy nan apèl la;
 • enspeksyon kontwòl nan pwodwi sètifye, siveyans estabilite nan sistèm jesyon an.

Aplikan an pran tout mezi nesesè pou asire estabilite sistèm jesyon an ak kondisyon pwodiksyon pou fabrike pwodwi ki satisfè kondisyon règleman teknik, trase dokiman teknik epi soumèt yon aplikasyon pou sètifikasyon pwodwi li yo nan youn nan kò sètifikasyon pwodwi ki gen kalite pwodui sa a nan jaden akreditasyon.

Aplikasyon an dwe endike dokiman pou konfòmite ak ki se sistèm nan jesyon ki sètifye, pran an kont lefèt ke youn oswa plis dokiman yo ka etabli nan règleman teknik la pou konfòmite ak ki sètifikasyon nan sistèm nan jesyon se te pote soti.

An menm tan an, aplikan an soumèt yon sètifika pou sistèm nan jesyon (kopi sètifika a).

Konsiderasyon sou aplikasyon an, seleksyon ak tès echantiyon yo genyen.

Si analiz dokiman teknik ak tès yo pozitif, kò sètifikasyon pwodwi a fè yon sètifika konfòmite epi li bay aplikan an.

Aplikan an dwe aplike yon sèl siy nan apèl, sòf si otreman bay nan règleman teknik la.

Kò pwodwi sètifikasyon an pote soti enspeksyon kontwòl nan pwodwi sètifye pandan tout peryòd la validite nan sètifika a nan konfòmite pa tès echantiyon pwodwi nan yon laboratwa tès akredite ak analize rezilta yo nan kontwòl enspeksyon pa sistèm nan jesyon sistèm sètifikasyon pou yon sistèm jesyon sètifye. Nan ka rezilta pozitif kontwòl enspeksyon an, validite sètifika konfòmite konsidere kòm konfime, jan sa endike nan zak kontwòl enspeksyon an. Si rezilta kontwòl enspeksyon yo negatif, kò sètifikasyon pwodwi a pran youn nan desizyon sa yo:

 • sispann sètifika konfòmite;
 • anile sètifika soumisyon an.

Desizyon ki pran pa kò a sètifikasyon yo kominike ak aplikan an.

Se yon antre ki apwopriye ki fèt nan Rejis la Inifye nan bay sètifika konfòmite ak deklarasyon anrejistre nan soumisyon, trase moute nan yon fòm sèl pa kò a sètifikasyon pwodwi.

3 konplo sètifikasyon an

Konplo a 3c gen ladan pwosedi sa yo:

 • aplikan an soumèt bay pwodwi yo sètifikasyon kò yon aplikasyon pou sètifikasyon ak dokiman yo tache teknik;
 • konsiderasyon nan aplikasyon an ak adopsyon yon desizyon pa kò a sètifikasyon sou sètifikasyon nan pwodwi;
 • seleksyon pa kò a sètifikasyon nan pwodwi pou tès;
 • tès echantiyon pwodwi pa yon laboratwa tès akredite;
 • analiz rezilta tès yo epi emèt yon sètifika soumisyon aplikan an;
 • nèf semenn klas lo de pwodwi ak yon sèl siy de sikilasyon.

Aplikan an trase moute dokiman teknik la ak soumèt yon aplikasyon pou sètifikasyon nan yon pakèt pwodiksyon nan youn nan kò sètifikasyon yo pwodwi ki gen sa a ki kalite pwodwi nan jaden an nan akreditasyon.

Aplikasyon an dwe gen ladan karakteristik idantifye nan pati a ak inite li yo nan pwodiksyon an.

Kò sètifikasyon an enfòme aplikan an sou desizyon an sou aplikasyon an ki genyen kondisyon pou sètifikasyon an.

Kò sètifikasyon an ap fè idantifikasyon aplikan an nan pakèt la nan pwodwi ak seleksyon an nan echantiyon yo fè pou fè tès la.

Tès nan yon pakèt pwodwi (echantiyon soti nan yon pakèt) yo te pote soti nan yon laboratwa tès akredite sou non kò a sètifikasyon, ki bay ak yon rapò tès.

Si rezilta tès yo pozitif, kò sètifikasyon an trase yon sètifika konfòmite epi li bay li aplikan an.

Aplikan an dwe aplike yon sèl siy nan apèl, sòf si otreman bay nan règleman teknik la.

4 konplo sètifikasyon an

Konplo a 4c gen ladan pwosedi sa yo:

 • aplikan an soumèt bay kò a sètifikasyon yon aplikasyon pou sètifikasyon ak dokiman ki nan anvlòp teknik;
 • konsiderasyon nan aplikasyon an ak desizyon sou li pa kò a sètifikasyon;
 • tès pou chak inite pwodui pa yon laboratwa tès akredite;
 • analiz rezilta tès yo epi emèt yon sètifika soumisyon aplikan an;
 • fè desen yon sèl siy adrès la.

Aplikan an trase moute dokiman teknik la ak soumèt yon aplikasyon pou sètifikasyon nan yon inite pwodwi nan youn nan kò sètifikasyon yo pwodwi ki gen sa a ki kalite pwodwi nan jaden an nan akreditasyon.

Aplikasyon an dwe gen ladan karakteristik idantifye nan yon inite pwodiksyon an.

Kò sètifikasyon an enfòme aplikan an sou desizyon an sou aplikasyon an ki genyen kondisyon pou sètifikasyon an.

Yon laboratwa akredite pou fè tès inite yo fèt sou non kò sètifikasyon ke rapò tès la bay.

Si rezilta tès yo pozitif, kò sètifikasyon an trase yon sètifika konfòmite epi li bay li aplikan an.

Aplikan an dwe aplike yon sèl siy nan apèl, sòf si otreman bay nan règleman teknik la.

5 konplo sètifikasyon an

Konplo a 5c gen ladan pwosedi sa yo:

 • aplikan an soumèt bay kò a sètifikasyon yon aplikasyon pou sètifikasyon ak dokiman ki nan anvlòp teknik;
 • konsiderasyon nan aplikasyon an ak desizyon sou li pa kò a sètifikasyon;
 • yon kò sètifikasyon kap fè yon etid pwojè;
 • kondwi pa kò a sètifikasyon yon analiz de eta a nan pwodiksyon;
 • jeneralizasyon rezilta rechèch la ak analiz de eta pwodiksyon ak emisyon sètifika soumisyon aplikan an
 • desine yon sèl siy nan apèl la;
 • enspeksyon kontwòl nan pwodwi sètifye.

Aplikan an pran tout mezi nesesè yo asire ke pwosesis pwodiksyon an ki estab epi asire ke pwodwi yo manifaktire konfòme yo avèk kondisyon ki nan règleman teknik yo, jenere dokiman teknik ak soumèt yon aplikasyon pou sètifikasyon pwodwi yo nan youn nan kò sètifikasyon yo pwodwi ki gen sa a ki kalite pwodwi nan jaden an nan akreditasyon.

Kò sètifikasyon an enfòme aplikan an sou desizyon an sou aplikasyon an ki genyen kondisyon pou sètifikasyon an.

Kò sètifikasyon an fè rechèch nan pwojè a pwodwi pa analize dokiman teknik la sou ki se pwodwi a manifaktire, rezilta yo nan kalkil yo, tès nan echantiyon pwodwi eksperimantal.

Rezilta etid konsepsyon pwodwi a soti nan konklizyon an, nan ki kò sètifikasyon an bay yon evalyasyon sou konfòmite nan konsepsyon pwodwi a kondisyon ki etabli yo.

Se analiz de eta a nan pwodiksyon de aplikan an te pote soti nan kò a sètifikasyon. Rezilta analiz yo dokimante nan yon zak.

Si rezilta etid konsepsyon ak analiz pwodiksyon eta a pozitif, kò sètifikasyon an fè yon sètifika konfòmite epi li bay aplikan an.

Aplikan an dwe aplike yon sèl siy nan apèl, sòf si otreman bay nan règleman teknik la.

Kò sètifikasyon pwodwi pote soti enspeksyon kontwòl nan pwodwi sètifye pandan tout peryòd la validite nan sètifika a nan konfòmite pa tès echantiyon pwodwi nan yon laboratwa tès akredite ak (oswa) analize eta a nan pwodiksyon an. Nan ka rezilta pozitif kontwòl enspeksyon an, validite sètifika konfòmite konsidere kòm konfime, jan sa endike nan zak kontwòl enspeksyon an. Si rezilta kontwòl enspeksyon yo negatif, kò sètifikasyon pwodwi a pran youn nan desizyon sa yo:

 • sispann sètifika konfòmite;
 • anile sètifika soumisyon an.

Desizyon ki pran pa kò a sètifikasyon yo kominike ak aplikan an.

Se yon antre ki apwopriye ki fèt nan Rejis la Inifye nan bay sètifika konfòmite ak deklarasyon anrejistre nan soumisyon, trase moute nan yon fòm sèl pa kò a sètifikasyon pwodwi.

Lè wap fè chanjman nan konsepsyon (konpozisyon) pwodui a oswa teknoloji pwodiksyon li yo, ki ka afekte konfòmite pwodwi yo ak kondisyon ki etabli nan règleman teknik yo, aplikan an dwe notifye kò sètifikasyon an davans, ki deside sou bezwen pou nouvo tès ak analiz (oswa) analiz kondisyon pwodiksyon yo.

6 konplo sètifikasyon an

Konplo a 6c gen ladan pwosedi sa yo:

aplikan an soumèt bay kò a sètifikasyon pwodwi yon aplikasyon pou sètifikasyon ak dokiman yo tache teknik, ki nesesèman gen ladan yon sètifika pou sistèm nan jesyon (kopi sètifika a) ki soti nan kò a sètifikasyon pou sistèm nan jesyon, ki konfime ke sistèm jesyon satisfè kondisyon yo ki espesifye nan règleman teknik yo;

 • Fè sètifikasyon rechèch sou kò a nan konsepsyon pwodwi a;
 • jeneralizasyon rezilta analiz dokiman teknik yo, ki gen ladan rezilta yon etid sou konsepsyon pwodwi a, ak emisyon yon sètifika soumisyon aplikan an;
 • desine yon sèl siy nan apèl la;
 • enspeksyon kontwòl nan pwodwi sètifye (kontwole estabilite nan fonksyone nan sistèm nan jesyon bon jan kalite).

Aplikan an pran tout mezi nesesè pou asire estabilite sistèm jesyon an ak kondisyon pwodiksyon pou fabrike pwodwi ki satisfè kondisyon règleman teknik, trase dokiman teknik epi soumèt yon aplikasyon pou sètifikasyon pwodwi li yo nan youn nan kò sètifikasyon pwodwi ki gen kalite pwodui sa a nan jaden akreditasyon.

Aplikasyon an dwe endike dokiman pou konfòmite ak ki se sistèm nan jesyon ki sètifye, pran an kont lefèt ke youn oswa plis dokiman yo ka etabli nan règleman teknik la pou konfòmite ak ki sètifikasyon nan sistèm nan jesyon se te pote soti.

An menm tan an, aplikan an soumèt yon sètifika pou sistèm nan jesyon (kopi sètifika a).

Kò sètifikasyon an analize dokiman teknik la, fè yon etid sou konsepsyon pwodwi a an akò ak, ak rezilta pozitif, trase moute ak bay yon sètifika konfòmite pou pwodwi a bay aplikan an.

Aplikan an dwe aplike yon sèl siy nan apèl, sòf si otreman bay nan règleman teknik la.

Kò pwodwi sètifikasyon an pote soti enspeksyon kontwòl nan pwodwi sètifye nan tout peryòd la validite nan sètifika a nan konfòmite pa tès echantiyon pwodwi nan yon laboratwa tès ak analize rezilta yo nan kontwòl enspeksyon pa sistèm nan jesyon sistèm sètifikasyon pou yon sistèm jesyon sètifye. Nan ka rezilta pozitif kontwòl enspeksyon an, validite sètifika konfòmite konsidere kòm konfime, jan sa endike nan zak kontwòl enspeksyon an. Si rezilta kontwòl enspeksyon yo negatif, kò sètifikasyon pwodwi a pran youn nan desizyon sa yo:

 • sispann sètifika konfòmite;
 • anile sètifika soumisyon an.

Desizyon ki pran pa kò a sètifikasyon yo kominike ak aplikan an.

Se yon antre ki apwopriye ki fèt nan Rejis la Inifye nan bay sètifika konfòmite ak deklarasyon anrejistre nan soumisyon, trase moute nan yon fòm sèl pa kò a sètifikasyon pwodwi.

Lè w ap fè chanjman nan konsepsyon an (konpozisyon) nan pwodwi a oswa teknoloji a nan pwodiksyon li yo, ki ka afekte konfòmite nan pwodwi yo ak kondisyon yo ki etabli nan règleman teknik yo, aplikan an dwe notifye kò a sètifikasyon nan davans sa a, ki deside sou bezwen pou nouvo tès yo.

7 konplo sètifikasyon an

Konplo a 7c gen ladan pwosedi sa yo:

 • ranpli pa aplikan an nan kò a sètifikasyon yon aplikasyon pou sètifikasyon;
 • konsiderasyon nan aplikasyon an ak desizyon sou li pa kò a sètifikasyon;
 • yon sètifikasyon etid pa kò a sètifikasyon;
 • kondwi pa kò a sètifikasyon yon analiz de eta a nan pwodiksyon;
 • jeneralizasyon rezilta rechèch la ak analiz de eta pwodiksyon ak emisyon sètifika soumisyon aplikan an
 • desine yon sèl siy nan apèl la;
 • enspeksyon kontwòl nan pwodwi sètifye.

Aplikan an pran tout mezi nesesè yo asire ke pwosesis pwodiksyon an ki estab epi asire ke pwodwi yo manifaktire konfòme yo avèk kondisyon ki nan règleman teknik yo, jenere dokiman teknik ak soumèt yon aplikasyon pou sètifikasyon pwodwi yo nan youn nan kò sètifikasyon yo pwodwi ki gen sa a ki kalite pwodwi nan jaden an nan akreditasyon.

Kò sètifikasyon an enfòme aplikan an sou desizyon an sou aplikasyon an ki genyen kondisyon pou sètifikasyon an.

Kò sètifikasyon an ap fè yon etid sou kalite pwodwi a nan youn nan fason sa yo:

 • etid nan echantiyon an pou pwodiksyon planifye kòm yon modèl reprezantan nan tout pwodwi nan lavni;
 • analiz de dokiman teknik, tès nan yon echantiyon pwodwi oswa konpozan pwodwi kritik.

Rezilta rechèch nan kalite yo dokimante nan konklizyon an, nan ki kò a sètifikasyon bay yon evalyasyon sou soumission nan kalite a pwodwi a kondisyon ki etabli yo.

Se analiz de eta a nan pwodiksyon de aplikan an te pote soti nan kò a sètifikasyon. Rezilta analiz yo dokimante nan yon zak.

Si rezilta yon etid sou kalite pwodui ak analiz de pwodiksyon an pozitif, kò sètifikasyon an fè yon sètifika konfòmite epi li bay aplikan an.

Aplikan an dwe aplike yon sèl siy nan apèl, sòf si otreman bay nan règleman teknik la.

Kò sètifikasyon pwodwi pote soti enspeksyon kontwòl nan pwodwi sètifye pandan tout peryòd la validite nan sètifika a nan konfòmite pa tès echantiyon pwodwi nan yon laboratwa tès akredite ak (oswa) analize eta a nan pwodiksyon an. Nan ka rezilta pozitif kontwòl enspeksyon an, validite sètifika konfòmite konsidere kòm konfime, jan sa endike nan zak kontwòl enspeksyon an. Si rezilta kontwòl enspeksyon yo negatif, kò sètifikasyon pwodwi a pran youn nan desizyon sa yo:

 • sispann sètifika konfòmite;
 • anile sètifika soumisyon an.

Desizyon ki pran pa kò a sètifikasyon yo kominike ak aplikan an.

Se yon antre ki apwopriye ki fèt nan Rejis la Inifye nan bay sètifika konfòmite ak deklarasyon anrejistre nan soumisyon, trase moute nan yon fòm sèl pa kò a sètifikasyon pwodwi.

Lè wap fè chanjman nan konsepsyon (konpozisyon) pwodui a oswa teknoloji pwodiksyon li yo, ki ka afekte konfòmite pwodwi yo ak kondisyon ki etabli nan règleman teknik yo, aplikan an dwe notifye kò sètifikasyon an davans, ki deside sou bezwen pou nouvo tès ak analiz (oswa) analiz kondisyon pwodiksyon yo.

8 konplo sètifikasyon an

Konplo a 8c gen ladan pwosedi sa yo:

aplikan an soumèt bay kò a sètifikasyon pwodwi yon aplikasyon pou sètifikasyon ak dokiman yo tache teknik, ki nesesèman gen ladan yon sètifika pou sistèm nan jesyon (kopi sètifika a) ki soti nan kò a sètifikasyon pou sistèm nan jesyon, ki konfime ke sistèm jesyon satisfè kondisyon yo ki espesifye nan règleman teknik yo;

 • konsiderasyon nan aplikasyon an ak adopsyon pa kò a sètifikasyon nan yon desizyon sou sètifikasyon nan pwodwi;
 • yon sètifikasyon etid pa kò a sètifikasyon;
 • rezime rezilta yo nan analiz la nan dokiman teknik, ki gen ladan rezilta yo nan yon egzamen di ki kalite, ak founi dokiman yo yon sètifika soumission aplikan an;
 • desine yon sèl siy nan apèl la;
 • enspeksyon kontwòl nan pwodwi sètifye (kontwole estabilite nan sistèm jesyon an).

Aplikan an pran tout mezi nesesè pou asire estabilite sistèm jesyon an ak kondisyon pwodiksyon pou fabrike pwodwi ki satisfè kondisyon règleman teknik, trase dokiman teknik epi soumèt yon aplikasyon pou sètifikasyon pwodwi li yo nan youn nan kò sètifikasyon pwodwi ki gen kalite pwodui sa a nan jaden akreditasyon.

Aplikasyon an dwe endike dokiman pou konfòmite ak ki se sistèm nan jesyon ki sètifye, pran an kont lefèt ke youn oswa plis dokiman yo ka etabli nan règleman teknik la pou konfòmite ak ki sètifikasyon nan sistèm nan jesyon se te pote soti.

An menm tan an, aplikan an soumèt yon sètifika pou sistèm nan jesyon (kopi sètifika a).

Kò sètifikasyon an analize dokiman yo soumèt, fè yon etid, epi, ak rezilta pozitif, trase leve, li bay sètifika konfòmite pou pwodwi a aplikan an.

Aplikan an dwe aplike yon sèl siy nan apèl, sòf si otreman bay nan règleman teknik la.

Kò pwodwi sètifikasyon an pote soti enspeksyon kontwòl nan pwodwi sètifye pandan tout peryòd la validite nan sètifika a nan konfòmite pa tès echantiyon pwodwi nan yon laboratwa tès akredite ak analize rezilta yo nan kontwòl enspeksyon pa sistèm nan jesyon sistèm sètifikasyon pou yon sistèm jesyon sètifye. Nan ka rezilta pozitif kontwòl enspeksyon an, validite sètifika konfòmite konsidere kòm konfime, jan sa endike nan zak kontwòl enspeksyon an. Si rezilta kontwòl enspeksyon yo negatif, kò sètifikasyon pwodwi a pran youn nan desizyon sa yo:

 • sispann sètifika konfòmite;
 • anile sètifika soumisyon an.

Desizyon ki pran pa kò a sètifikasyon yo kominike ak aplikan an.

Se yon antre ki apwopriye ki fèt nan Rejis la Inifye nan bay sètifika konfòmite ak deklarasyon anrejistre nan soumisyon, trase moute nan yon fòm sèl pa kò a sètifikasyon pwodwi.

Lè w ap fè chanjman nan konsepsyon an (konpozisyon) nan pwodwi a oswa teknoloji a nan pwodiksyon li yo, ki ka afekte konfòmite nan pwodwi yo ak kondisyon yo ki etabli nan règleman teknik yo, aplikan an dwe notifye kò a sètifikasyon nan davans sa a, ki deside sou bezwen pou nouvo tès yo.

9 konplo sètifikasyon an

Konplo a 9c gen ladan pwosedi sa yo:

aplikan an soumèt bay kò a sètifikasyon pwodwi yon aplikasyon pou sètifikasyon ak dokiman ki atache teknik, ki nesesèman gen ladan:

 • enfòmasyon sou rechèch la;
 • rapò tès ki te fèt pa manifakti a oswa laboratwa tès akredite;
 • sètifika soumisyon pou materyèl eleman ak pwodwi oswa rapò tès yo (si genyen);
 • sètifika pou sistèm jesyon kalite a (si li disponib);
 • dokiman ki konfime konfòmite nan pwodwi yo espesifye ak kondisyon ki nan règleman an teknik aplikab a li ki soti nan kò sètifikasyon etranje;
 • lòt dokiman dirèkteman oswa endirèkteman ki konfime konfòmite nan pwodwi yo ak kondisyon ki etabli;
 • konsiderasyon nan aplikasyon an ak adopsyon yon desizyon pa kò a sètifikasyon sou sètifikasyon nan pwodwi;
 • fè ak rezime pa kò a sètifikasyon rezilta yo nan analiz la nan dokiman teknik ak founi dokiman yo ak aplikan an yon sètifika nan soumisyon;
 • fè desen yon sèl siy adrès la.

Aplikan an pran tout mezi nesesè pou asire estabilite kondisyon pwodiksyon yo pou fabrike pwodwi ki satisfè kondisyon règleman teknik, trase dokiman teknik epi soumèt yon aplikasyon pou sètifikasyon pwodwi li nan youn nan kò sètifikasyon pwodwi ki gen kalite pwodui sa a nan jaden akreditasyon.

Kò sètifikasyon an enfòme aplikan an sou desizyon an sou aplikasyon an ki genyen kondisyon pou sètifikasyon an.

Kò sètifikasyon an analize dokiman teknik, rezilta kalkil yo, tès pwodwi yo ak lòt dokiman ki dirèkteman oswa endirèkteman konfime konfòmite pwodwi yo ak kondisyon ki etabli yo.

Rezilta analiz analiz dokiman pwodwi yo te fè nan konklizyon an, nan ki kò sètifikasyon an bay yon evalyasyon sou soumisyon pwodwi yo bay kondisyon ki etabli yo.

Si rezilta analiz analiz dokiman pwodwi yo pozitif, kò sètifikasyon an trase yon sètifika konfòmite epi li bay li aplikan an.

Aplikan an dwe aplike yon sèl siy nan apèl, sòf si otreman bay nan règleman teknik la.

Se yon antre ki apwopriye ki fèt nan Rejis la Inifye nan bay sètifika konfòmite ak deklarasyon anrejistre nan soumisyon, trase moute nan yon fòm sèl pa kò a sètifikasyon pwodwi.

Lè wap fè chanjman nan konsepsyon (konpozisyon) pwodui a oswa teknoloji pwodiksyon li yo, ki ka afekte konfòmite pwodwi yo ak egzijans ki etabli nan règleman teknik yo, aplikan an dwe notifye kò sètifikasyon an alavans sa a alekri, ki deside sou bezwen lòt etid yo.

Tab Rezime nan rapid sètifikasyon tipik konfigirasyon

Nimewo Awondisman Eleman Awondisman Aplikasyon Aplikan Dokiman ki konfime konfòmite
Tès pwodwi Evalyasyon pwodiksyon Enspeksyon enspeksyon
1S tès echantiyon pwodwi analiz pwodiksyon tès nan echantiyon pwodwi ak (oswa) analiz nan eta a nan pwodiksyon an Pou pwodwi manifaktire nan seri. Manifakti, ki gen ladan yon yon sèl etranje yo, si gen yon moun ki otorize pa manifakti a nan teritwa a nan Ladwàn Inyon an sètifika soumisyon pou pwodwi manifaktire nan seri
2S tès echantiyon pwodwi sètifikasyon sistèm jesyon an echantiyon pwodwi tès ak jesyon sistèm kontwòl
3S tès echantiyon pwodwi - - Pou yon pakèt pwodwi (yon sèl atik) Machann (founisè), manifakti, ki gen ladan etranje yo sètifika soumisyon pou yon pakèt pwodwi
4S tès pwodwi inite - - sètifika soumisyon pou yon sèl pwodwi
5S rechèch konsepsyon pwodwi analiz pwodiksyon tès nan echantiyon pwodwi ak (oswa) analiz nan eta a nan pwodiksyon an Pou pwodwi manifaktire nan seri, si li se totalman enposib oswa difisil konfime konfòmite avèk kondisyon yo ki lè tès pwodwi a fini Manifakti, ki gen ladan yon yon sèl etranje yo, si gen yon moun ki otorize pa manifakti a nan teritwa a nan Ladwàn Inyon an sètifika soumisyon pou pwodwi manifaktire nan seri
6S rechèch konsepsyon pwodwi sètifikasyon
sistèm
jesyon
esè yo
echantiyon
pwodwi ak
enspeksyon
kontwòl
sistèm
jesyon
7S rechèch kalite analiz pwodiksyon tès nan echantiyon pwodwi ak (oswa) analiz nan eta a nan pwodiksyon an Pou pwodwi konplèks fèt pou serializasyon ak pwodiksyon an mas, osi byen ke nan ka planifikasyon pou yo divilge yon gwo kantite modifikasyon pwodwi yo Manifakti, ki gen ladan yon yon sèl etranje yo, si gen yon moun ki otorize pa manifakti a nan teritwa a nan Ladwàn Inyon an sètifika soumisyon pou pwodwi manifaktire nan seri
8S rechèch kalite sètifikasyon sistèm jesyon an echantiyon pwodwi tès ak enspeksyon kontwòl nan sistèm jesyon an
9S ki baze sou analiz de dokiman teknik - - Pou yon pakèt pwodwi de volim limite apwovizyone pa yon manifakti etranje oswa pou pwodwi konplèks gen entansyon ekipe antrepwiz nan teritwa a nan Ladwàn Inyon an. Manifakti, ki gen ladan yon yon sèl etranje yo, si gen yon moun ki otorize pa manifakti a nan teritwa a nan Ladwàn Inyon an sètifika soumisyon pou yon pakèt pwodwi ki limite volim