Apèl Depatmantal nan desizyon, aksyon oswa san aksyon nan otorite koutim nan yon otorite koutim ki pi wo

Nenpòt moun ki gen dwa pou fè apèl kont desizyon an, aksyon oswa inaksyon nan kò a koutim oswa ofisyèl li, si tankou yon desizyon, nan opinyon moun sa a, vyole dwa li, libète oswa enterè lejitim, kreye obstak nan aplikasyon yo oswa ilegalman enpoze nenpòt obligasyon pou l '.

Patisipan yo kapab fè apèl kont desizyon, aksyon oswa inaksyon nan ofisyèl koutim yo FEA или заинтересованными лицами в вышестоящем таможенном органе и/или в суде, причем применение ведомственной процедуры обжалования выгодно для обоих сторон.

Pou patisipan yo ak pati ki enterese yo, apèl depatman an se yon opòtinite pou retabli dwa vyolasyon yo san pèdi tan.

Pou otorite nan koutim, yon apèl bay yon opòtinite yo korije erè pwòp yo, epi anpeche ensidan an nan yon pwosè ak rekiperasyon a posib pou lajan bidjè an koneksyon avèk yon apèl jidisyè. Li se vo anyen sa otorite koutim yo chèche rezoud konfli annatant jijman.

Lwa Federal sou Règleman Ladwàn No 289-ФЗ nan mwa Out 3 2018, amande pwosedi a pou fè apèl kont desizyon, aksyon oswa san aksyon nan otorite koutim.

Konsidere prensipal kondisyon aktyèl yo lè ou depoze yon plent avèk otorite koutim yo

Жалоба подается в вышестоящий таможенный орган через таможенный орган, решение, действие или бездействие которого об жалуются. Срок её рассмотрения  определяется в зависимости от того, в какой таможенный орган была подана жалоба.

Жалоба должна быть рассмотрена вышестоящим таможенным органом в течение одного mwa depi dat otorite koutim otorize pou yo resevwa plent lan.

В случае если жалоба подана не через таможенный орган, чье решение действие или бездействие об жалуется (за исключением решений, действий, бездействия таможенного поста), то она будет рассмотрена вышестоящим таможенным органом в течение двух mwa depi dat otorite koutim otorize pou yo resevwa plent lan. Nan ka sa a, peryòd pou konsiderasyon plent lan ka pwolonje nan yon mwa. 

Жалобы принимают только в письменном виде и  должна содержать

  • non otorite koutim ki pran desizyon sou li;
  • non antite legal la oswa siyati, non, patronimik aplikan an;
  • adrès (kote);
  • nimewo idantifikasyon taks (TIN);
  • sibstans desizyon apèl la, aksyon oswa omisyon ak rezon ki fè moun ki ranpli plent lan konsidere ke yo vyole dwa li yo.
Manadjè aji sou non òganizasyon san yo pa yon pouvwa nan avoka pa bezwen soumèt dokiman eleman ansanm ak plent lan, menm jan tou dokiman ki konfime pozisyon ofisyèl yo.

Plent reprezantan an dwe akonpaye pa orijinal yo oswa kopi sètifye dokiman ki konfime otorite l 'yo, sa a pral plis chans pou yon pouvwa avoka. Li ta dwe ranje dwa pou fè apèl kont desizyon, aksyon oswa inaksyon nan jaden an nan koutim.

Yon desizyon otorite koutim yo pou refize konsidere yon plent anpeche ranpli yon plent sou menm sijè a. Eksepsyon yo se ka ki enplike nan konfòmite pa aplikan an ak kondisyon yo pou fòm lan ak kontni nan plent lan, osi byen ke ak echèk la yo soumèt dokiman ki konfime kalifikasyon yo nan moun ki te depoze plent lan.

Desizyon sou otorite koutim sou refi a pou konsidere plent lan, osi byen sou refi pou sispann ekzekisyon desizyon apèl nan otorite koutim yo ka fè apèl sèlman nan tribinal, depi pa gen okenn opsyon altènatif pou fè apèl kont desizyon sa yo pa Lwa No. 289-ФЗ.

Nan ka retrè nan plent lan soumèt, ou pa yo pral kapab soumèt yon plent sou sijè a menm bay otorite nan koutim.

Apre yo fin pran yon desizyon sou plent lan, yo voye yon kopi desizyon an bay aplikan an pa lapòs ki anrejistre nan twa jou ouvrab apre jou yo te pran desizyon an.

Ходатайство о возможности восстановления срока для обжалования,  в случае пропуска,  подается только в письменной форме, в виде самостоятельного документа вместе с жалобой, либо может содержаться в тексте жалобы. К ходатайству необходимо приложить документы, подтверждающие причины пропуска срока для обжалования.

Deja nan 1 nan janvye 2022 nan ane a, li pral posib yo depoze yon plent elektwonikman.

Nou pral ede w, fè yon plent, prepare dokiman ki nesesè yo, voye yo bay yon otorite koutim ki pi wo epi siveye pwogrè plent lan.
Rapò Ladwàn

 Yo nan lòd yo kòmanse travay, ou bezwen voye ban nou tout dokiman ki disponib (koutim desizyon, koutim resevwa, deklarasyon machandiz, lavant dokiman yo elatriye), nou pral egzaminen tout dokiman yo voye ak reponn ou si li fè sans fè apèl nan ka ou.

 Если ведомственная жалоба не поможет, мы готовы начать  обжалование решения таможенных органов в суде, и представлять Ваши интересы.

Trafik entènasyonal nan baraj otomobil yo "Poltavka" ak "Turiy Rog" te sispann bò kote Chinwa akòz move tan, kounye a se pwoblèm nan nan trafik entènasyonal nan baraj la "Pogranichny" rezoud.
15:52 20-11-2020 Plis detay ...
Ane sa a, apeprè 19 milyon rubles nan sibvansyon yo te resevwa lajan nan antrepwiz akwakilti.
16:23 19-11-2020 Plis detay ...
Administrasyon Ladwàn Ekstrèm Oryan an atire atansyon sou nati ilegal nan piblisite distribiye nan Teritwa Primorsky la, nan ki sitwayen yo ofri "peman konpansasyon" nan kantite lajan 500 rubles oswa plis.
19:49 17-11-2020 Plis detay ...
Tranzisyon an nan tchp elektwonik pa t 'afekte travay la nan koutim. Se enskripsyon an nan machin te pote soti nan yon fason regilye jan yo rive nan teritwa a koutim nan Inyon ekonomik Eurasian bay moun.
18:55 17-11-2020 Plis detay ...